Aarhus Universitets segl

Datarapporter fra forskningsprojekter

Kommunernes samarbejde med civilsamfundet

Maj 2024 |  Emma Kjær Hargraves, Laurits Ernst Hølchen, Mads Leth Jakobsen og Niels Højberg

En undersøgelse af kommunaldirektørernes oplevelse af og tilgang til samarbejde med civilsamfundet. Undersøgelsen er udarbejdet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen.


Data Report: Public Value Creation and the Aarhus Compass Survey 2023

November 2023 | Amalie Andkær Pedersen, Daniel Skov Gregersen & Mads Leth Jakobsen


Motivation, ledelse og opfattelse af arbejdstidsregulering – en undersøgelse blandt danske folkeskolelærere

August 2023 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen & Lotte Bøgh Andersen

Rapporten er den første afrapportering af den spørgeskemaundersøgelse, som Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse i samarbejde med Danmarks Lærerforening gennemførte i foråret 2023.


Motivation, ledelse og opfattelse af arbejdstidsregulering – udviklinger over tid fra 2010-2023

August 2023 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen & Lotte Bøgh Andersen

Rapporten er første tværgående afrapportering af de analyser, som Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse udarbejder på baggrund af spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt folkeskolelærere i 2010, 2014, 2015 og 2023.


Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt funktionsledere på hospitaler i Region Midtjylland

Juni 2023 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen, Vita Ligaya Dalgaard & Christian Bøtcher Jacobsen

Rapporten er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med projektet ”Matterhorn – Ledelse af Trivsel og Psykisk Arbejdsmiljø”, som gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, i regi af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Psykologisk Institut og Region Midtjylland, Koncern HR, Udvikling. 


Baggrundsmateriale fra LEVO-projektet

Juni 2023 | Jørgen K. Skovhus Haunstrup & Magnus Ugilt Rasmussen

Her finder du baggrundsmateriale fra LEVO-projektet (Ledelsesredskaber: Visionsledelse og Organisatorisk Performance).


Sammenligning af kommunalpolitisk lederskab i 2019 og 2023

Maj 2023 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen, Laura Bundgaard og Lotte Bøgh Andersen

Sammenligning af kommunalpolitisk lederskab i 2019 og 2023 – Baggrundsrapport 


Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

Marts 2023 | Laura Bundgaard, Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Lotte Bøgh Andersen

Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser – Baggrundsrapport fra kommunalpolitikerundersøgelse i 2023


Borgmestrenes syn på samspillet mellem politikere og forvaltning i danske kommuner

Januar 2023 | Niels Højberg og Melanie Koldby Madsen

Datarapport udarbejdet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunernes Landsforening.


Kommunaldirektørernes syn på samspillet mellem politikere og forvaltning i danske kommuner

Oktober 2022 | Lisa Weiland Agerbo, Niels Højberg og Melanie Koldby Madsen

Datarapport udarbejdet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunernes Landsforening.


Onboarding af politikere med særlig fokus på kommunalbestyrelserne

Maj 2022 | Lotte Bøgh Andersen, Lisa Weiland Agerbo og Melanie Koldby Madsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen. 


Yngre Lægers Vej til Ledelse

Februar 2022 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen, Clara Siboni Lund & Christian Bøtcher Jacobsen

Afdækning af individuelle og organisatoriske ledelsesrelaterede forhold blandt yngre læger i Danmark.


Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil

August 2021 | Af Daniel Skov Gregersen, Cecilie Lindgaard Petersen, Magnus Ugilt Rasmussen, Lotte Bøgh Andersen, Anders Valentin Bager, Annie Bjørnsig, Anne Bøllingtoft, Rasmus Thy Grøn, Christian Bøtcher Jacobsen, Thomas Faurholt Jønsson, Anne Mette Kjeldsen, Clara Siboni Lund, Margit Malmmose, Lars Dahl Pedersen og Jan Tønnesvang

Foreløbig datarapport (august 2021) til forskningsprojektet "Værdiskabende Udvikling af Organisatorisk Samspil" (VUOS). Forskningsprojektet har til hensigt at undersøge effekterne af tre forskellige udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere i politiet, på sociale botilbud og på hospitaler.


Datainformeret visionsledelse

August 2021 Af Daniel Skov Gregersen, Kathe Udengaard Elbæk, Ina Bøge Eskildsen, Jakob Majlund Holm, Simon Calmar Andersen og Lotte Bøgh Andersen

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.


Ledelsesspænd blandt afdelingssygeplejersker på danske hospitaler

Marts 2021 Af Lars Dahl Pedersen, Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af afdelingssygeplejerskers ledelsesspænd, ledelsesadfærd og ledelsesvilkår.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2020

September 2020 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen og Kathe Udengaard Elbæk

En opdateret undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår. Herudover nye perspektiver om håndtering af COVID-19 situationen, medarbejderinddragelse og stress.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2019

Juni 2019 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen, Mickael Bech, Mathilde Cecchini og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår.


Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

Marts 2019 Af Lotte Bøgh Andersen og Nanna Thomsen

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening, og vi behandler temaer som politisk ledelse, ledelsesadfærd, motivation, indflydelse, tillid, konsensus og handlerum for kommunalbestyrelsens arbejde.