Aarhus Universitets segl

2023: Ledelse som løsning - lokalt, nationalt og globaltFotos: Søren Kjeldgaard/Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse


I 2023 var overskriften på ledelsescenterets årlige konference: Ledelse som løsning - lokalt, nationalt og globalt 

Konferencen blev både afholdt i København den 23. maj 2023. 

Temaet for konferencen lød således:

Problemer er ikke en mangelvare. Globalt er der krig, klimaændringer og forsyningskrise. Nationalt udfordrer den demografiske udvikling velfærdsstaten. Og lokalt forbliver stillinger ubesatte pga. arbejdskraftmanglen på flere og flere områder. Tingene hænger sammen. Lokalt, nationalt og globalt. Det nytter ikke noget at se problemerne isoleret. Men modsat må vi hver især gøre, hvad vi kan. Her kommer ledelse som løsning på banen.

Ledelse er det, vi gør for at lykkes sammen. Det er en proces mellem mennesker, hvor vi retter os mod en fælles målsætning. På den måde er ledelse mere end blot ledere. Det er en løsning, alle kan være med til at skabe. Ledelse handler nemlig om at sætte retning og skabe resultater sammen med andre. 

Ledelse er ikke et vidundermiddel. Det klarer ikke øjeblikligt alle problemer. Men ledelse kan gøre en positiv forskel i mange sammenhænge. Hverdagens ledelseshelte omfatter medarbejdere uden formelt ledelsesansvar, alle typer offentlige ledere og de politiske ledere.

Der findes ikke en opskrift på, hvordan man i alle sammenhæng og til alle tider skal bedrive ledelse. God ledelse afhænger af konteksten. Det er ikke det samme i børnehaven som på politistationen. Butikschefen i supermarkedet har en anden værktøjskasse end gymnasierektoren. Og chefsygeplejersken står over for andre problemer end kommunaldirektøren. Men vi kan lære af hinanden, for der er masser af fællestræk.

Det første fællestræk er den gensidige afhængighed. Vi lykkes ikke med de store grænsekrydsende problemer, hvis vi ikke også tager os af de nære udfordringer. Rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne kræver, at vi ikke blot overbyder hinanden eller flytter problemerne geografisk. 

Det andet fællestræk er, at medarbejderne bidrager til ledelse – også selvom der ikke står leder på deres visitkort. Ledelse er langt mere kollektiv, end de heroiske fortællinger i lufthavnslitteraturen giver udtryk for. Det er også en af grundene til, at vi ser ledelse som løsning.

Endelig er det tredje fællestræk, at ledelse kan trænes. Vi bliver dygtigere til at lede ved at omsætte generel viden til vores egen kontekst. Vi kan også få relevant feedback fra andre. Fra vores kolleger. Fra medarbejdere og egne ledere. Og fra de borgere og kunder, som de offentlige og private organisationer skaber værdi for. Både træningen og udøvelsen af ledelse er en holdsport.

I løsningen af de lokale, nationale og globale problemer er vi på hold sammen. Det træner vi d. 23. maj på den årlige ledelseskonference afholdt af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Du får indblik i den nyeste forskning og masser af inspiration til din egen ledelse fra andre, der også bedriver ledelse lokalt, nationalt og globalt. Ledelseskonferencen har som erklæret mål, at vi alle bliver bedre til at bruge ledelse som løsning. Problemerne kan bare komme an!

Du kan finde konferencens program og oplægsholdere her