Aarhus Universitets segl

2024: God offentlig ledelse: Betydning, adfærd og barrierer


Video: AU video


Fotos: AU Foto: Jens Hartmann, Marjun Danielsen og Andrea Lif


I 2024 var overskriften på ledelsescenterets årlige konference: God offentlig ledelse: Betydning, adfærd og barrierer

Konferencen blev afholdt på Aarhus Universitet den 23. maj 2024. 

Temaet for konferencen lød således:

Ledelse gør en forskel, men det er op til lederne, om denne forskel er positiv.  Det er et stort ansvar, men den enkelte leder står ikke alene. Danmark er nemlig verdenskendt for at kombinere erfaringer fra praksis med viden fra forskning til at sætte fokus på god ledelse. Ledelsesudvikling er afgørende for medarbejdertrivsel og organisatoriske resulter. Dette års konference handler om, hvad god offentlig ledelse betyder, hvad det kræver af lederne, og hvilke udfordringer der kan være, når man ønsker at bedrive god offentlig ledelse.

Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre, men det betyder bestemt ikke det samme alle steder. Det er med andre ord vigtigt at kunne tilpasse sin ledelse til opgaven, til medarbejderne og til sig selv. Det giver konferencen flere forskellige redskaber til.

Som leder kan man arbejde med netop de ledelsesformer, hvor forskningen viser den største positive effekt på medarbejdermotivation og værdi for borgerne. Det handler bl.a. om at bruge visionen til at sætte retning både i egen organisation og i forhold til samarbejdspartnerne. Her er medarbejderne vigtige medspillere, så længe delingen af ledelsesopgaver sker på afstemt vis.

At lykkes med at skabe resultater sammen med og via andre afhænger også af, at man kan tiltrække de rigtige mennesker, og at disse medarbejdere har lyst til at fortsætte deres tilknytning på den lange bane. På konferencen kan man få ledelsesredskaber til både rekruttering og fortsat tilknytning af medarbejdere.

Ledelsesopgaven ændrer sig hele tiden, og digitalisering, data og IT fylder mere og mere. En måde at blive endnu bedre til at lykkes med sine ledelsesopgaver er – sammen med forskere på området og andre dygtige praktikere – at fordybe sig i, hvordan man bruger de nye teknologiske muligheder bedst.

Konferencen er også en anledning til at se sin organisering af ledelsesopgaven efter i sømmene. Er ledelsesspændet rigtigt? Er ledelsesrummet tilpas stort? Giver man medarbejdere og mellemledere tiltrækkeligt råderum?

I det hele taget er det vigtigt for alle ledere at blive ved med at udvikle deres ledelse. Som leder skal du fortsat træne ledelsesmusklerne, ellers ser medarbejdere og andre ledere i organisationen dig som mindre aktiv. Til gengæld er der mange forskellige måder, hvorpå man kan styrke sit lederskab og på den måde lykkes med at udøve endnu bedre ledelse.

Du kan finde konferencens program og oplægsholdere her