Aarhus Universitets segl

Ledelsesevalueringen

Forskning har vist, at god ledelse kan gøre en forskel for offentlige organisationers målopfyldelse. En vigtig forudsætning er dog, at den ledelse, som ledere sender ud i verden, også er den ledelse, som medarbejderne opfatter. Vi ved fra forskningen, at dette ikke altid er tilfældet. Derfor er det centralt for ledere at få indblik i, hvordan deres ledelse opleves af dem, lederne retter deres ledelseskraft imod. Ved at deltage i en ledelsesevaluering kan ledere få indsigt i, hvordan deres ledelse opleves.

Derfor har Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse i et samarbejde med Regeringen, KL og Danske Regioner udviklet et fællesoffentligt ledelsesevalueringsværktøj.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et forskningsbaseret ledelsesevalueringsværktøj der kan bruges af alle offentlige organisationer i Danmark. Du kan læse mere om den fællesoffentlige ledelsesevaluering på www.ledelsesevaluering.dk. Der kan du også finde de spørgsmål og materialer, som er udviklet for at hjælpe offentlige organisationer godt igennem hele evalueringsprocessen.

På denne side kan du læse om det forskningsmæssige fundament under den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

Hvordan og hvornår virker ledelsesevalueringer?

For at skabe det bedst mulige grundlag for den fællesoffentlige ledelsesevaluering, har vi gennemgået den danske og internationale forskning om ledelsesevalueringer.

Du kan nedenfor læse mere om, hvad vi ved fra forskningslitteraturen om hvordan og hvornår ledelsesevalueringer kan bidrage til ledelsesudvikling og målopfyldelse.

Spørgsmål og ledelsestemaer i den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er designet til både at være fælles og fleksibel. Den indeholder derfor både fælles spørgsmål, som alle brugere af værktøjet skal besvare, og derudover en række fleksible elementer, herunder forskellige spørgsmålsbatterier og valgfrie ledelsestemaer, der gør det muligt at tilpasse evalueringen til egen organisation. 


Du kan også læse om forskningen bag ledelsestemaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering.


Har du spørgsmål til den fællesoffentlige ledelsesevaluering eller overvejer I at bruge værktøjet, er I meget velkomne til at kontakte:

Caroline Howard Grøn

Lektor Institut for Statskundskab

Ellen Hall

AC-medarbejder Institut for Statskundskab