Afdelinger

Institut for Statskundskab er opdelt i en række afdelinger. Afdelingerne udgør den overordnede struktur for instituttets samlede virksomhed, der koordinerer undervisning, personaleforhold og overordnede forskningsstrategier. 

International Politik

Afdelingsformand: Rasmus Brun Pedersen

Offentlig forvaltning og ledelse

Sektion for Offentlig Ledelse

Sektionsformand: Anne Mette Kjeldsen

Sektion for Offentlig Forvaltning

Sektionsformand: Vibeke Lehmann Nielsen

Komparativ Politik

Sammenlignende politik

Sektionsformand: Gert Tinggaard Svendsen

Politisk adfærd og institutioner

Sektionsformand: Helene Helboe Pedersen

Politisk Teori

Afdelingsformand: Tore Vincent Olsen 

Sociologi

Afdelingsformand: Per Mouritsen

Metode (undervisningssektion)

Formand: Helene Helboe Pedersen

Pol Intro (undervisningssektion)

Afdelingsleder: Rasmus Brun Pedersen

Center for forskningsanalyse

Centerleder: Carter Bloch