Uddannelser

På Institut for Statskundskab udbydes følgende bacheloruddannelser: 

Derudover udbydes to kandidatuddannelser:

Institut for Statskundskab tilbyder to forskeruddannelser på internationalt niveau: