Efter- og videreuddannelse

Master i offentlig ledelse

Find information om masteruddannelsen i offentlig ledelse og øvrige muligheder for efteruddannelse.

Institut for Statskundskab udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet uddannelsen Master i offentlig ledelse.

Aarhus BSS tilbyder desuden en lang række andre kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Du kan følge enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning.