Efter- og videreuddannelse

Institut for Statskundskab udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet uddannelsen master i offentlig ledelse. Aarhus BSS tilbyder desuden en lang række andre kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Du kan følge enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning.