Afdelinger

Institut for Statskundskab er opdelt i en række afdelinger. Afdelingerne udgør den overordnede struktur for instituttets samlede virksomhed, der koordinerer undervisning, personaleforhold og overordnede forskningsstrategier.