Aarhus Universitets segl

H.M. Kong Frederik 10.

  

Åbningstale ved Hans Majestæt Kong Frederik 10.

Ledelsescenteret åbnede i maj 2018 i anledning af Hans Majestæt Kong Frederik 10.'s 50 års fødselsdag. Ledelsescenteret er muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond. Hans Majestæt Kong Frederik 10. er medlem af ledelsescenterets styringskomité.Tema og indhold

Ledelse gør en forskel, men det er op til lederne, om denne forskel er positiv.  Det er et stort ansvar, men den enkelte leder står ikke alene. Danmark er nemlig verdenskendt for at kombinere erfaringer fra praksis med viden fra forskning til at sætte fokus på god ledelse. Ledelsesudvikling er afgørende for medarbejdertrivsel og organisatoriske resulter. Dette års konference handler om, hvad god offentlig ledelse betyder, hvad det kræver af lederne, og hvilke udfordringer der kan være, når man ønsker at bedrive god offentlig ledelse.

Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre, men det betyder bestemt ikke det samme alle steder. Det er med andre ord vigtigt at kunne tilpasse sin ledelse til opgaven, til medarbejderne og til sig selv. Det giver konferencen flere forskellige redskaber til.

Som leder kan man arbejde med netop de ledelsesformer, hvor forskningen viser den største positive effekt på medarbejdermotivation og værdi for borgerne. Det handler bl.a. om at bruge visionen til at sætte retning både i egen organisation og i forhold til samarbejdspartnerne. Her er medarbejderne vigtige medspillere, så længe delingen af ledelsesopgaver sker på afstemt vis.

At lykkes med at skabe resultater sammen med og via andre afhænger også af, at man kan tiltrække de rigtige mennesker, og at disse medarbejdere har lyst til at fortsætte deres tilknytning på den lange bane. På konferencen kan man få ledelsesredskaber til både rekruttering og fortsat tilknytning af medarbejdere.

Ledelsesopgaven ændrer sig hele tiden, og digitalisering, data og IT fylder mere og mere. En måde at blive endnu bedre til at lykkes med sine ledelsesopgaver er – sammen med forskere på området og andre dygtige praktikere – at fordybe sig i, hvordan man bruger de nye teknologiske muligheder bedst.

Konferencen er også en anledning til at se sin organisering af ledelsesopgaven efter i sømmene. Er ledelsesspændet rigtigt? Er ledelsesrummet tilpas stort? Giver man medarbejdere og mellemledere tiltrækkeligt råderum?

I det hele taget er det vigtigt for alle ledere at blive ved med at udvikle deres ledelse. Som leder skal du fortsat træne ledelsesmusklerne, ellers ser medarbejdere og andre ledere i organisationen dig som mindre aktiv. Til gengæld er der mange forskellige måder, hvorpå man kan styrke sit lederskab og på den måde lykkes med at udøve endnu bedre ledelse.

Pris og praktisk information

Dato: Torsdag den 23. maj 2024

Tidspunkt: 9.00-16.00 med efterfølgende reception

Sted: Aarhus Universitet. Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus

Pris: 850,- inkl. moms for tilmelding af 1 deltager.

Ved tilmelding af minimum 2 deltagere er prisen 725,- inkl. moms pr. deltager.

Sprog: Alle oplæg er på dansk undtagen oplægget af Elizabeth Linos, som foregår på engelsk.

Der vil ved arrangementet være en fotograf samt en videograf tilstede. På grund af GDPR-reglerne skal vi oplyse, at billederne og videoerne kun vil blive brugt i AU sammenhæng og som PR for arrangementet. Kontakt fotografen/videografen på dagen, hvis du ikke ønsker at blive fotograferet/filmet.


Program

8.00 - Ankomst og check-in

9.00 - Velkomst og tale

Lotte Bøgh Andersen

Professor og centerleder

Mads Leth Jakobsen

Lektor og vicecenterleder

Velkomst ved centerledelsen i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Herefter tale ved H.M. Kong Frederik 10.

9.15 - Paneldebat: Betydning, adfærd og barrierer – ledelsesambassadører deler indsigter om god offentlig ledelse

Merete Agergaard

Direktør for Skattestyrelsen

Rikke Würtz

Kommunaldirektør i Morsø Kommune

Susanne Lauth

Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital

Læs mere om paneldebatten

Ledelse er en vigtig del af håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer og samtidig en væsentlig del af løsningen på hverdagens problemer for helt konkrete mennesker, der har brug for den offentlige sektor. Men hvad indebærer god offentlig ledelse i forskellige kontekster? Det er nemt at få øje på barriererne for offentlig ledelse, men hvordan håndterer vi dem? God offentlig ledelse bygger på handling i mange forskellige retninger og indebærer adfærd, der fremmer realisering af mål og værdiskabelse. Det lyder let, men er svært.  

På ledelseskonferencens indledende paneldebat deler de tre ledelsesambassadører deres erfaringer med betydning, adfærd og barrierer for god offentlig ledelse.


Ordstyrer i paneldebatten bliver Christian Bøtcher Jacobsen, der er professor i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

9.45 - Pause

10.15 - 1. runde. Du vælger en af de seks forskellige sessioner.

Distribueret ledelse - hvorfor og hvordan?

Anne Mette Kjeldsen

Lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

Distribueret ledelse handler om, at ledere og medarbejdere deles om at udøve ledelse. Oplægget sætter fokus på forskningsbaseret viden om, hvad distribueret ledelse er, hvordan det udøves fx ved, at enkelte medarbejdere får ansvar for særlige funktioner eller opgaver, og hvilke resultater brugen af distribueret ledelse kan være med til at skabe i offentlige organisationer i form af motivation, koordination og læring. For at lykkes med distribueret ledelse er det vigtigt, at delingen af ledelsesopgaver er afstemt. Oplægget vil derfor også handle om arbejdet med at sikre afstemthed, og hvordan distribueret ledelse kan udfordre traditionelle leder- og medarbejderroller.

Undervejs tages der afsæt i forskningsresultater fra forskellige sektorer, og der er indlagt korte øvelser, hvor deltagerne kan arbejde med at blive skarpere på afstemt distribueret ledelse i egen organisation.

Hvilken betydning har organisering for offentlige lederes muligheder for at bedrive ledelse? Forsknings- og praksisindsigter fra sundhedsområdet

Mathias Rask Østergaard-Nielsen

Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Bent Windelborg Nielsen

Cheflæge, Regionshospitalet Randers

Mette Abildgaard Høi

Chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

På denne session kan du blive klogere på, hvad organisering betyder for offentlige lederes muligheder for at bedrive ledelse. På sessionen vil vi sætte særligt fokus på, hvordan organisatoriske faktorer såsom ledelsesspænd og ledelsesbeføjelse påvirker lederes mulighed for at bedrive ledelse og medarbejdernes oplevelse af ledelsesadfærden. 

Mathias Østergaard-Nielsen præsenterer indledningsvis den nyeste forskning på området med særlig fokus på sundhedssektoren. Efterfølgende vil inviterede offentlige ledere fra sundhedsvæsenet reflektere over deres egne oplevelser med, hvordan organisering påvirker muligheden for at bedrive ledelse i netop deres kontekst.

Nye måder at tiltrække personale til den danske velfærdsstat

Florian Keppeler

Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Elizabeth Linos

Lektor, Harvard Kennedy School og Faculty Director, The People Lab

Christine Antorini

Sygeplejerskestuderende, Tidligere undervisningsminister, Tidligere Direktør LIFE Fonden

Niels Højberg

Ledelsesekspert og rådgiver, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

I denne paneldebat kan du blive klogere på, hvordan offentlige ledere kan hjælpe deres organisation med at tiltrække personale. Florian Keppeler og Elizabeth Linos vil præsentere helt ny forskning om rekruttering i den offentlige sektor. Derefter vil tidligere minister og direktør Christine Antorini fortælle om, hvordan det er for hende nu at uddanne sig til sygeplejerske, og hvorfor hun finder jobbet særligt attraktivt.

Niels Højberg modererer debatten og vil især kaste lys over, hvordan aktuelle tendenser påvirker rekrutteringen. Går vi en fremtid i møde, hvor kunstig intelligens udformer jobannoncen, skriver ansøgningen og udvælger ansøgerne? 12 % af de ansatte i Danmark kommer fra udlandet - kan den danske velfærdsstat følge denne trend? Handler det kun om løn, eller hvad er et attraktivt job? Disse og andre spørgsmål vil blive diskuteret i denne session - og du kan selvfølgelig også komme med dine spørgsmål.

Ledelsesredskaber til medarbejderudviklingsdialoger, der øger autonomi, mening og engagement

Jørgen Skovhus Haunstrup

Administrerende Direktør, Evovia & Ledelsesrådgiver, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Simon Mæng

Familie, Arbejdsmarked og Uddannelseschef, Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Det er ikke alle, der oplever, at medarbejderudviklingssamtaler skaber værdi. For mange kan disse samtaler blive til rene trivselssamtaler, hvor organisationens mål helt glemmes. På denne session sætter vi fokus på, hvordan du ved bruge af en coachende tilgang kan bruge medarbejderudviklingsdialoger til at bygge bro mellem organisationens målsætninger og medarbejdernes udviklingsinteresser og behov.

I sessionen præsenteres resultaterne fra et nyt dansk felteksperiment (LEVO-projektet), som blandt andet undersøger effekten af visionsorienterede udviklingsdialoger – og hvordan ledelsestræning med konkrete ledelsesredskaber kan understøtte ledere i at bruge sådanne dialoger.

Forskningsprojektet viser, at sådanne dialoger blandt andet kan øge opbakningen til organisationens retning, skabe engagement og tilfredsstillelse af medarbejdernes behov for autonomi og mening. Projektet peger også på, at ledelsesredskaber kan spille en afgørende rolle, når sådanne dialoger skal implementeres i praksis.

Sessionen vil kombinere korte praksisrelaterende forskningsoplæg med drøftelser i mindre grupper. Oplæggene kombinerer forskerperspektivet med perspektiver fra en af de kommuner, der har deltaget i LEVO-projektet. 

Fra skuffevision til handling: Træn visionsledelse i praksis

Mette Stennicke Graversen

Tidligere konsulent, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

I denne workshop prøver vi kræfter med ledelsesadfærden: visionsledelse.

Visionsledelse handler om at udvikle, dele og fastholde en vision forstået som et ønskværdigt billede af, hvor organisationen skal bevæge sig hen. Mange offentlige (og private) organisationer har en vision, og omfattende dansk og international forskning dokumenterer en række positive effekter af visionsledelse bl.a. øget medarbejdermotivation, resultatskabelse og højere realisering af behovet for mening. Men hvordan undgår du, at din eller din organisations vision ender som en ”skuffevision”, og hvordan kan man arbejde med at oversætte og kommunikere betydningen af visionen til medarbejderne? Det får du konkrete redskaber til på denne workshop, ligesom vi sammen træner ledelseskommunikation såvel til medarbejderne som til egne ledere.

Sessionen er organiseret som en workshop, hvor vi aktivt arbejder med visionsledelse, blandt andet skal vi bruge Lego som redskab til at tydeliggøre betydningen af kommunikation i ledelseskæden.

Deltagerantallet er begrænset til 30 deltagere.

Ledertrivsel i fokus – betydningen af organisatoriske rammer og handlemuligheder

Vita Ligaya Dalgaard

Lektor, Psykologisk Institut og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Ane-Kathrine Lundberg Hansen

Data Manager, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Pernille Rasmussen

Funktionsleder, Service Syd - Aarhus Universitetshospital

Azza Khalil

Ledende overlæge, Kræftafdelingen - Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Lederes trivsel spiller en afgørende rolle for både lederens adfærd og medarbejderes trivsel og arbejde. Men lederes trivsel og mentale sundhed har længe været et overset område i forskning og har først i de senere år fået øget opmærksomhed.

I denne session dykker vi ned i spørgsmålet om, hvordan du som leder kan forstå og arbejde med din egen trivsel og hvilke organisatoriske rammer samt individuelle og sociale forhold, der har betydning for din trivsel som leder.

Sessionen vil veksle mellem forskningsoplæg, små øvelser og diskussion. Derudover bidrager to offentlige ledere med praktiske erfaringer med at skabe balance mellem krav og ressourcer i et travlt lederliv.

11.15 - Pause

11.45 - 2. runde. Du vælger en af de seks forskellige sessioner.

Tværgående ledelse – hvorfor og hvordan?

Christian Bøtcher Jacobsen

Professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

Offentlig ledelse sker ofte i et samspil mellem specialiserede medarbejdere, afdelinger og sektorer, som er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe værdi for borgere og samfund. Derfor er tværgående ledelse et centralt aspekt af offentlig ledelse.

Tværgående ledelse handler om at afstemme en fælles retning for arbejdet, koordinere gennem struktur og relationer og skabe vedholdenhed og commitment til samarbejde. Det er ofte vanskeligt, fordi der kan være mange forskellige interesser og værdier på spil i det tværgående arbejde, som hele tiden kræver opmærksomhed.

På sessionen kan du både blive klogere på, hvad tværgående ledelse indebærer i forhold til at lede horisontalt i samarbejdet med andre organisatoriske enheder, og hvad det kræver vertikalt af lederne at klæde deres egne medarbejdere på til at lykkes med tværgående samarbejde.

Med udgangspunkt i forskningen veksles der i oplægget mellem korte præsentationer og øvelser med refleksion og omsætning til eget arbejde.

Omdømmeledelse: En vej til at tiltrække og sikre fortsat tilknytning af dygtige medarbejdere

Morten Brænder

Lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Heidi Houlberg Salomonsen

Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Mette Petersen Christensen

Funktionsleder, Vurderingsstyrelsen

Helle Kyndesen

Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

Læs mere

En organisations omdømme handler om, hvordan aktører udenfor og indenfor organisationen opfatter organisationen. Som leder er det vigtigt at have øje for, da det blandt andet kan være med til at tiltrække og sikre fortsat fastholdelse af dygtige medarbejdere.

På denne session kan du blive klogere på, hvordan du som leder, kan arbejde med din organisations omdømme, samt hvorfor det er vigtigt at have din organisations omdømme for øje.

På sessionen vil du blive præsenteret for nyeste forskning på området. Derudover vil vi invitere ledere ind, for at dele deres erfaringer med at arbejde med organisatorisk omdømme.

Workshoppen faciliteres af Morten Brænder og Heidi Houlberg Salomonsen.

Fra skuffevision til handling: Træn visionsledelse i praksis

Laura Bundgaard

Organisationskonsulent, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

I denne workshop prøver vi kræfter med ledelsesadfærden: visionsledelse.

Visionsledelse handler om at udvikle, dele og fastholde en vision forstået som et ønskværdigt billede af, hvor organisationen skal bevæge sig hen. Mange offentlige (og private) organisationer har en vision, og omfattende dansk og international forskning dokumenterer en række positive effekter af visionsledelse bl.a. øget medarbejdermotivation, resultatskabelse og højere realisering af behovet for mening. Men hvordan undgår du, at din eller din organisations vision ender som en ”skuffevision”, og hvordan kan man arbejde med at oversætte og kommunikere betydningen af visionen til medarbejderne? Det får du konkrete redskaber til på denne workshop, ligesom vi sammen træner ledelseskommunikation såvel til medarbejderne som til egne ledere.

Sessionen er organiseret som en workshop, hvor vi aktivt arbejder med visionsledelse blandt andet skal vi bruge Lego som redskab til at tydeliggøre betydningen af kommunikation i ledelseskæden.

Deltagerantallet er begrænset til 30 deltagere.

Medarbejdertrivsel og performance: Hvordan sikrer ledere at både trivsel og performance er i top?

Oluf Gøtzsche-Astrup

Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Troels Gottlieb

PhD, autoriseret psykolog og partner i "Gottlieb & Klewe - Erhvervspsykologisk Rådgivning" 

Læs mere

Offentlig ledelse har i årtier fokuseret på at sikre medarbejdernes trivsel. Som positiv følgevirkning har forventningen været at tiltrække og fastholde dygtige og motiverede medarbejdere, der leverer høje præstationer. Paradoksalt er der ikke meget, der tyder på, at medarbejdernes trivsel er bedre i offentlige end i private organisationer. 

I denne underholdende og tankeprovokerende session taler vi om trivsel og performance. Psykolog og PhD Troels Gottlieb præsenterer, baseret på bogen Aben følger med – magt og begær i menneskets psykologi, tanker, der udfordrer tidens populære antagelser om, at organisationers fulde potentiale realiseres ved at opløse formelle hierarkier og lederroller mest muligt.

Sessionen kombinerer oplæg og deltagernes diskussioner om, hvad trivsel egentlig er, og hvordan den sikres i samspil med lederens øvrige opgaver.

Ledelse af digitalisering – hvordan sikres det tværgående samarbejde?

Jesper Rosenberg Hansen

Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Madalina Pop

Adjunkt, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

Signe Rønn Sørensen

Digitaliseringschef, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Lone Jurić Sørensen

Chef for Fælles IT og Digitalisering, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

Læs mere

Digitalisering er vigtigt i den offentlige sektor, uanset om det handler om at lykkes med at levere den stigende efterspørgsel på service i den offentlige sektor, eller som central del af løsningen af samfundsmæssige udfordringer. Men det er ikke let. At skabe digitale løsninger i offentlige organisationer kræver ofte store udviklingsomkostninger og samarbejde mellem ledere både med og uden stærke IT-kompetencer. Herunder skal ledere centralt placeret i organisationen samarbejde med ledere ude i linjeorganisationen i de faglige områder.

Sessionen vil kort præsentere ny og igangværende forskning om udfordringer og opmærksomhedspunkter ved ledelse af digitalisering i den offentlige sektor. Derefter vil to ledere fra Aarhus Kommune dele deres erfaringer med at lede digitalisering i kommunen. Her vil vi særligt fokusere på forskellige strategier for, hvordan man kan arbejde med at skabe digitale løsninger, samt hvordan man sikre spredning og skalering af digitale løsninger intern i organisationen. På sessionen inviterer vi deltagerne til en fælles dialog om ledelse af digitalisering, så vi kan starte dialogen om udfordringer og løsninger.

PhD-talks

Mads Pieter van Luttervelt

Ph.d.-stipendiat, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Jan Henriksen

Ph.d.-stipendiat, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Mette Jakobsen

Ph.d.-stipendiat, Institut for Virksomhedsledelse

Niels Højberg (Vært)

Ledelseseskpert og rådgiver, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

I denne session har du mulighed for at høre tre dygtige ph.d.-studerende præsentere deres forskning. 60 minutter, 3 ph.d.-projekter – det bliver skarpt og lærerigt!

Du kommer til at blive klogere på følgende emner:

  • Forskellig Sammen? Inkluderende ledelse i offentlige organisationer
  • Strategisk parathed er vejen til robuste organisationer
  • Bias i rekruttering: tiltrækning og udvælgelse af medarbejdere

12.45 - Frokost

13.45 - 3. runde. Du vælger en af de seks forskellige sessioner.

Visionsledelse - hvorfor og hvordan?

Lotte Bøgh Andersen

Professor og centerleder, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Det er særligt vigtigt i offentlige organisationer med mange forskellige forståelser af det (allermest) ønskværdige. Ledere skal kunne omsætte og oversætte de politiske prioriteter til en meningsfuld retning. Visionsledelse handler om at tydeliggøre, dele og fastholde billedet af den ønskværdige fremtid for organisationen, og det øger medarbejdernes motivation. Men det kan være svært, hvis medarbejderne har forskellige værdier.

På denne session kan du blive klogere på, hvordan visionsledelse bidrager til mening, motivation og målopfyldelse. På sessionen vil vi kombinere korte forskningsoplæg med øvelser, hvor deltagerne bruger forskningen konkret i forhold til egen ledelse.

Ledelsesteams: Hvordan fordeles autoritet og ansvar?

Christian Bøtcher Jacobsen

Professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Rasmus Marquard Andresen

Ph.d.-stipendiat, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Jess Møller Nielsen

Oberst (pens.) og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse

Martin Appel Loft

Skoleleder, Lisbjerg Skolen

Læs mere

Mange ledere indgår i ledelsesteams. I en travl og kompleks hverdag er muligheden for tæt koordination og løbende sparring ofte nødvendig for, at ledelsesopgaven lykkes. Men ledelsesteamet er også en arena, hvor forståelser og løsninger skabes sammen, hvor kompromiser skal indgås, hvor ansvar og opgaver skal fordeles, og hvor retten til at bestemme og muligheden for at blive hørt løbende er til forhandling.

I denne session skal vi se nærmere på, hvordan autoritet og ansvar fordeles i ledelsesteams. Vi skal diskutere, hvordan formel, faglig og personlig autoritet spiller sammen, og hvilken rolle ekspertise, professionalisme og organisationskendskab spiller, når beslutninger skal træffes.  Og vi skal tale om, hvordan man finder ud af, hvilket ansvar der påhviler den enkelte leder, og hvornår det bliver teamets ansvar.

På dennes session præsenterer vi ny forskning om ledelsesteams fra forsvarsområdet og sundhedsvæsenet og inviterer to praktikere med til at dele deres erfaringer og perspektiver. Vi inviterer også tilhørerne til at overveje, hvordan deres teamsamarbejde ser ud og dele erfaringer med de øvrige deltagere.

Datainformeret ledelse – fra data til læring

Poul Aaes Nielsen

Lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Esben Michelsen

Områdeleder, BI-kontoret, Region Midtjylland

Læs mere

At opstille mål for en organisations arbejde og efterfølgende undersøge, hvorvidt disse bliver indfriet, er ikke ny ledelsesadfærd. Alligevel er det svært at opstille meningsfulde mål og arbejde datainformeret.

I denne session dykker vi ned i, hvordan man som leder kan arbejde datainformeret. Vi har særligt fokus på, hvordan man kan mindske afstanden mellem indsamling og anvendelse af data. Det handler bl.a. om dialog mellem de ledere, som ønsker at bruge datainformation som et aktivt ledelsesværktøj, og medarbejderne tæt på data og analyse. Vi fokuserer også på, hvordan man som leder kan arbejde aktivt for, at data bliver omsat til reel organisatorisk læring og forbedring.

På sessionen præsenteres den nyeste forskning på området. Herefter deler BI-områdeleder Esben Michelsen sine erfaring med at arbejde med datainformeret læring og ledelse i praksis. Oplæggene vil kombineres med øvelser, hvor deltagerne bringer deres erfaringer i spil.

Kommuniker med karisma: Workshop om ledelseskommunikation der virker

Laura Bundgaard

Organisationskonsulent, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

I denne workshop prøver vi kræfter med ledelseskommunikation baseret på nyeste forskningsindsigter om karismatiske virkemidler.

Som deltager på denne session får du tre hovedindsigter med hjem. For det første bliver du præsenteret for, hvad karismatisk ledelseskommunikation er, og hvilke virkemidler det består af. For det andet får du indblik i den nyeste forskning om, hvad effekterne er, når offentlige ledere gør brug af karismatisk ledelseskommunikation. For det tredje får du mulighed for at prøve kræfter med, hvordan du selv kan bruge karismatiske virkemidler i din egen ledelseskommunikation. 

Sessionen er organiseret som en workshop, hvor vi aktivt arbejder med ledelseskommunikation. Deltagerantallet er derfor begrænset til 30 deltagere.   

Hvordan skaber vi superhelte? Ledelsesudvikling rettet mod værdiskabelse og kompleksitet

Mads Leth Jakobsen

Lektor og vicecenterleder, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Emily Rose Tangsgaard

Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Læs mere

Offentlige ledere anno 2024 skal navigere i komplekse og omskiftelige omgivelser, samtidig med at de understøtter medarbejdernes værdiskabelse. Det stiller høje krav til lederens kompetencer ikke alene til at sætte en tydelig retning, men også til at tilpasse og udvikle sin ledelse til forskellige situationer, hvor det ikke altid er klart, hvad der er på spil, og hvad der skal til for at lykkes. 

På denne session får du redskaber til at reflektere over, hvordan du kan arbejde med at udvikle de kompetencer, som det kræver at navigere i mødet med komplekse udfordringer og modsatrettede krav. 

Nogle gange skal man imidlertid først flytte sig selv som leder, før man kan flytte sine medarbejdere. Det kan blandt andet ske ved systematisk at udvikle sin ledelse baseret på, hvordan ens ledelse opfattes af medarbejdere, kollegaer og chefer. Sessionen introducerer derfor teorier om og metoder til, hvordan ledelse kan trænes baseret på, hvordan andre opfatter ens ledelse. 

Sessionen kombinerer præsentation af relevant ny forskning med en konkret case om ledelsesudvikling, hvor alle skal bidrage til diskussioner og give bud på løsninger.

Styrk sammenspillet: Nye indsigter i samarbejdet mellem offentlige organisationer og civilsamfundet

Niels Højberg

Ledelsesekspert og rådgiver, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Emma Kjær Hargraves

Analytiker, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Jette Joan Runchel

Præsident i Dansk Røde Kors

Henning Haahr Pedersen

Kommunaldirektør, Odder Kommune

Læs mere

I debatten om udviklingen af velfærdssamfundet bliver der ofte peget på et stærkere samarbejde med frivillige organisationer og civilsamfund. Men hvordan skaber man de bedste rammer for samarbejdet mellem offentlige organisation og civilsamfundet? Hvilken rolle skal civilsamfundet spille i løsningen af de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor, såsom manglende arbejdskraft, demografisk udvikling og borgerne stigende forventninger? Dette er spørgsmål, som kommunale topledere skal forholde sig til og navigere i.

På Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse har vi i samarbejde KOMDIR lavet en undersøgelse af kommunaldirektørernes ledelsesmæssige tilgang til arbejdet med civilsamfundets organisationer.

På sessionen vil Emma Hargraves og Niels Højberg præsentere de helt nye resultater fra undersøgelsen og de vil blive drøftet med den nuværende kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen i Odder Kommune samt præsident i Dansk Røde Kors Jette Runchel, der tidligere selv har siddet i kommunaldirektørstolen.

14.45 - Pause

15.15 - Afsluttende fællesdel. God offentlig ledelse – betydning, adfærd og barrierer. Tre korte oplæg.

Mads Leth Jakobsen

Lektor

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Anders Barslund Grøn

Postdoc

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Elizabeth Linos

Lektor

Harvard Kennedy School og Faculty Director, The People Lab

Læs mere om afslutningspanelet

Dette års konference afsluttes med tre engagerede forskeroplæg om, hvordan god offentlig ledelse kan forstås, praktiseres og forbedres. 

Du vil blive klogere på:

  • Betydning af god offentlig ledelse. Hvad betyder det, og hvorfor samspillet mellem viden og dømmekraft er helt centralt?
  • Adfærd for offentlige ledere. Vi kigger særligt på, hvordan du som leder bedriver tværgående ledelse og engagerer dine medarbejdere meningsfyldt. 
  • Barrierer for god offentlig ledelse. God offentlig ledelse er ikke en nem opgave. Med udgangspunkt i international forskning vil vi se på, hvordan nogle af barriererne for god offentlig ledelse kan overkommes.


16.00 - Reception og networkingVisninger
Ledelse som løsning - lokalt, nationalt og globalt Hør Lotte Bøgh Andersen fortælle om sidste års ledelseskonference.