Aarhus Universitets segl

Formidlingsartikler om ledelse

Forskere: ”Når medarbejdere får faglige ledelsesopgaver, styrkes fællesskabet”

22.09.24 | Af Anne Mette Kjeldsen, lektor v. Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Caroline Howard Grøn, lektor v. Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Distribuering af faglig ledelse er et element i ledelsesformen distribueret ledelse. Det kan være et greb til at styrke fagligheden i dagtilbud og motivere medarbejdere. Det fortæller forskere Caroline Howard Grøn og Anne Mette Kjeldsen.


Nyvalgte kommunalpolitikere oplever ikke byrådsarbejdet hårdere end deres erfarne kolleger

18.03.24 | af Rune Herlin Kamstrup, chefkonsulent i Komponent, Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Laura Bundgaard hhv. data- og organisationskonsulent ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet

Ny analyse punkterer myten om, at nyvalgte kommunalpolitikere oplever arbejdet i kommunalbestyrelsen som hårdere end deres erfarne kolleger. Læs, hvordan fire kommunalpolitikere har oplevet tilværelsen som nyvalgt, og hvad de siger om resultaterne.


Risikoledelse er ikke et quickfix, men kan kvalificere komplekse beslutninger

22.06.22 | Af Emily Rose Tangsgaard, adjunkt v. Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Marianne Pilegaard, redaktør Ledelsesavisen

I usikre situationer, hvor fx læger eller socialrådgivere skal træffe beslutninger med betydning for folks liv og helbred, kan risikoledelse forbedre grundlaget for beslutningerne, viser nyt ph.d.-projekt.


Faglig ledelse: Forudsætninger og mulige konsekvenser

20.06.22 | Af Clara Siboni Lund

Faglig ledelse kan føre til mere faglig kvalitet, men er svær at lykkes med. Et nyt ph.d.-projekt viser, hvordan ledere kan komme ud over rampen med faglig ledelse.


Digital distanceledelse – det kræver mere end strøm at holde forbindelsen

17.01.22 | Af Mathilde Winsløw og Caroline Howard Grøn

Coronakrisen har sendt mange offentlige ledere på et crash course i at lede på distancen igennem digitale teknologier. Men det er uklart, hvad man præcist skal gøre for at lykkes. Det viser både dansk og international forskning.


God faglig ledelse styrker den faglige kvalitet

07.12.21 | Af Tina Juul Rasmussen

Medarbejdere oplever, at den faglige kvalitet er høj, når ledere udøver faglig ledelse, viser nyt studie. Læs mere her.


Faglig ledelse øger oplevelsen af faglig kvalitet

04.12.21 | en del af 'forkant - magasinet om ledelse i sundhedsvæsenet' 

Faglig ledelse handler om at skabe en fælles forståelse af, hvad faglig kvalitet på arbejdspladsen er, og om at bruge den fælles forståelse i løsningen af opgaverne, konkluderer et nyt forskningsstudie blandt afdelingssygeplejersker og sygeplejersker på offentlige sygehuse. Studiet viser, at den faglige kvalitet opleves højere på afdelinger, hvor lederen overvejende udøver faglig ledelse. Læs mere her. 


Udlicitering har også effekter på medarbejderne

06.10.21 Af Ole Helby Petersen, Lotte Bøgh Andersen, Kurt Houlberg og Yosef Bhatti

Udlicitering af offentlige opgaver fokuserer ofte på pris og kvalitet. Men ny dansk forskning viser, at udlicitering også har effekter på medarbejdernes løn, beskæftigelse og sundhed. Desuden stiger den offentlige sektors udgifter til indkomstoverførsler efter udlicitering. Læs mere her.


At gøre en ledelsesmæssig forskel handler også om organisationens omdømme

01.10.21 Af Anders Valentin Bager, Heidi Houlberg Salomonsen, Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen og Ulrich Thy Jensen

En organisations omdømme lever og blive genskabt blandt eksterne aktører; et omdømme er nemlig deres opfattelse af organisationen. Men hvordan kan man som offentlig leder arbejde med sin organisations om- dømme, og hvordan kan omdømmeledelse være en vej til bedre resultater? Det er nogle af de spørgsmål, der behandles i den nye bog Managing for public service performance: How HRM and leadership can make a difference fra Oxford University Press, og denne artikel præsenterer hovedpointerne. Læs mere her.

Artiklen er udgivet i tidskriftet Administrativ Debat.


Ledelsestræning: Det er ikke altid lige nemt

10.09.21 Af Anne Mette Kjeldsen, Anders Valentin Bager og Lotte Bøgh Andersen

Der er ofte et stykke vej fra din egen opfattelse af din ledelse og til medarbejdernes opfattelse af din ledelse. Men her kan ledelsestræning heldigvis give en hjælpende hånd. Dog er nogle ledelsesformer nemmere at træne end andre. Fx viser nyt studie, at du med ledelsestræning nemmere kan komme ud over rampen med din verbale anerkendelse end med distribueret ledelse. Læs mere her.


Frikommuneforsøg bør (også) forstås ud fra en innovationsdoktrin

06.09.21 Af Ulf Hjelmar og Mads Leth Jakobsen

Der er en lang dansk og nordisk tradition for frikommuneforsøg, hvor kommuner får undtagelser fra lovgivningen, så de kan eksperimentere med nye velfærdsløsninger. På trods af et stort samfundsmæssigt fokus på fænomenet er der er behov for at kvalificere de styringsdoktriner, som beslutningstagere kan bruge til at udvikle og evaluere frikommuneforsøg. Gennem en analyse af frikommuneidéen og de danske frikommuneforsøgs udvikling og indhold identificeres styrker og svagheder i de historisk mest centrale styringsdoktriner – bureaukrati, New Public Management og New Public Governance. Disse doktriner giver imidlertid ikke et fuldt dækkende grundlag for at forstå frikommuneforsøgenes innovative kerne og de styringsmuligheder, der knytter sig hertil. I artiklen introduceres derfor en supplerende innovationsdoktrin, der direkte kan adressere centrale elementer i innovationsprocesser centreret omkring entreprenørskab og spredning inden for en statslig rammesætning af lokale innovative eksperimenter.

Artiklen er udgivet i tidskriftet Politica. 


Faglig ledelse - at lede faglighed og fællesskab for at sikre faglige skøn, begrundede prioriteringer og håndtering af følelsesmæssigt pres

23.08.21 Af Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn

Faglig ledelse har fyldt meget i den offentlige debat om offentlig ledelse i de senere år. Efter en periode med fokus på generiske ledelseskompetencer er lederens faglighed igen kommet i fokus. Men hvad indebærer faglig ledelse? I denne artikel besvarer vi det spørgsmål ved at tage udgangspunkt i forskningslitteraturen om fagprofessionelle frontlinjemedarbejdere og litteraturen om offentlig ledelse.


Afstemt distribueret ledelse: Hvorfor og hvordan?

11.02.21 Af Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh Andersen

Distribueret ledelse er en ledelsesform, hvor formelle ledere og medarbejdere i en organisation deles om at udøve ledelse. Det kan bidrage til at skabe resultater på uddannelsesområdet i form af øget trivsel, bedre koordination og mere læring. Fordelene kommer imidlertid ikke af sig selv, og der er flere faldgruber. Denne artikel giver en introduktion til distribueret ledelse og pointerer vigtigheden af, at delingen af ledelsesopgaver er afstemt.

Artiklen er fra temanummeret "Distribueret ledelse – redskaber og udfordringer" i tidskriftet Ledelse i morgen.  


Få talt om dit ledelsesspænd

11.02.21 Af Anders Valentin Bager, Christian Bøtcher Jacobsen og Lars Dahl Pedersen

Har du for mange eller for få medarbejdere? Begge dele har betydning for den ledelse, du kan udøve. Selvom der ikke findes et præcist svar på det optimale antal medarbejdere, du kan være leder for, så er der nogle ting, du kan drøfte med din chef, hvis du oplever, at dit ledelsesspænd er for stort.  


Ledelsesudvikling der bærer frugt – træning i verbal anerkendelse

03.12.20 Af Anders Valentin Bager, Lotte Bøgh Andersen, Ulrich Thy Jensen, Louise Ladegaard Bro, Stefan Boye og Ronni Laursen

Kan ledelsestræning resultere i en mere aktiv ledelse, der i højere grad bliver set og opfattet af medarbejderne? Et nyt studie viser, at træningen faktisk forbedrer de offentlige lederes evne til at komme ud over rampen med den positive feedback. Og det er vigtigt – både i MUS-samtalen og i hverdagen – fordi det hænger sammen med øget motivation samt lavere sygefravær blandt medarbejderne. Denne artikel ser nærmere på, hvordan skoleledere gennem verbal anerkendelse kan understøtte, at læreren bliver ved med at brænde for arbejdet med eleverne, og hvordan den verbale anerkendelse kan kombineres med andre ledelsesstrategier som fx visionsledelse.

Artiklen er fra temanummeret "Ledelsesudvikling – fokusområder og udfordringer" i tidskriftet Ledelse i morgen.


Få motiverede medarbejdere med meningsfuld visionsledelse

30.10.20 Af Anders Valentin Bager, Lotte Bøgh Andersen og Marie Høstrup 

Hvad skal I lykkes med at bidrage med på lang sigt, og hvorfor er det ønskværdigt? Et nyt studie viser, at det har afgørende betydning, hvilket fremtidsbillede jeres vision viser i forhold til, om det motiverer eller ej.

Visionsledelse øger medarbejdernes motivation. Men hvad betyder indholdet af visionen for denne sammenhæng? Det gør denne artikel dig klogere på.


”Godmorgen chef, det er Kris. Jeg kan ikke komme på Teams!” Om digital distanceledelse

22.10.20 Af Mathilde Winsløw Albertsen og Caroline Howard Grøn 

Med COVID-19 blev mange offentlige lederes job ændret markant fra den ene dag til den anden, og natten over måtte de forvandle sig til digitale distanceledere. Fra at have været undtagelsen blev hjemmearbejde og ledelse via digitale medier reglen. Det varer ikke ved, men det er heller ikke nyt. Denne artikel ser nærmere på, hvad vi allerede ved om digital distanceledelse, og hvordan man som leder kan arbejde effektivt med det – også når hverdagen er genetableret.

Artiklen er fra temanummeret "Krise- og distanceledelse – råd og værktøjer" i tidskriftet Ledelse i morgen.


Ledelse er et samarbejde – både på tværs af organisatoriske grænser og sammen med medarbejderne

20.06.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Hvad indebærer det at bedrive tværgående ledelse og distribueret ledelse? Og hvad skal du være opmærksom på for at lykkes med begge ledelsesformer? Det kan du blive klogere på her.


3 indsigter: Sådan når din visionsledelse ud til medarbejderne

19.06.20 Af Anders Valentin Bager, Lotte Bøgh Andersen, Ulrich Thy Jensen og Louise Ladegaard Bro

Ledelsestræning får i højere grad offentlige ledere til at udøve visionsledelse og nå udover rampen med visionen til medarbejderne sammenlignet med ledere fra den private sektor. Det viser et studie, hvor ledere igennem et år har modtaget ledelsestræning. Læs her om tre centrale indsigter, der styrker din visionsledelse.


Karisma, identitet og personlighed gør en forskel for din ledelse

02.06.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Nogle ledere fremstår karismatiske – andre gør ikke. Nogle ledere har en stærk faglig identitet, andre har en stærk lederidentitet. Og lederes personlighed varierer også. Karisma, identitet og personlighed betyder noget for at udøve ledelse. Men hvordan arbejder du som leder med det? Bliv klogere her.


Ledelse i en krisetid: Sæt fokus på motivation, distance og omdømme

07.05.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Med coronakrisen er rammebetingelserne med ét blevet ændret for at udøve offentlig ledelse. Tre fokuspunkter kan hjælpe dig som leder med at skabe resultater i en krisetid: medarbejdermotivation, distanceledelse og omdømmeledelse.


Personlige og organisatoriske ledelsesgrundlag: Erfaringer og potentialer

10.04.20 Af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen og Anne Mette Kjeldsen

Denne artikel giver overblik over arbejdet med ledelsesgrundlag i kommuner, regioner og staten, og forfatterne deler deres egne erfaringer med at gå fra et individuelt, personligt ledelsesgrundlag til et ledelsesgrundlag for et ledelsesteam. Herunder skitseres de tre mekanismer, hvorigennem arbejdet med ledelsesgrundlag kan bidrage til bedre ledelse: via ledelsesudvikling, ledelseskommunikation og selvbinding.


Offentlige organisationers bestyrelser: En overset, vigtig ledelsesaktør?

10.04.20 Af Lotte Bøgh Andersen, Niels Ejersbo, Jesper Rosenberg Hansen, Christian Bøtcher Jacobsen og Lars Dahl Pedersen

Bestyrelserne er en vigtig del af såvel private som offentlige virksomheders ledelse. Skandalesager minder os ind i mellem om, at det kan gå rigtigt galt, hvis bestyrelserne ikke påtager sig et ledelsesansvar. Vi skal dog ikke glemme, at velfungerende bestyrelser langt oftere er med til at skabe forandring i positiv retning. Artiklen her giver input til bestyrelsernes (fremtidige) roller med særligt fokus på offentlige organisationer.


Distribueret ledelse: En skjult ressource i offentlige organisationer?

09.03.20 Af Christian Nyvang Qvick

Der er gode gevinster i at involvere medarbejdere i løsningen af ledelsesopgaverne. Derfor vinder distribueret ledelse frem, men kræver, at ansvaret er tydeligt, og opgaverne klart defineret.


Datainformeret ledelse er nyttig – og kræver dialog

02.03.20 | Af Jakob Mailund Holm, Lotte Bøgh Andersen og Simon Calmar Andersen

Både ledere, medarbejdere og borgere har gavn af, at målsætninger og beslutninger i den daglige velfærd hviler på relevante data om bl.a. behov og effekt. Men datainformeret ledelse skal foregå i dialog med dem, som skal omsætte viden til drift.


Store ledelsesspænd har konsekvenser

29.01.20 | Af Lars Dahl Pedersen og Christian Bøtcher Jacobsen

For store lederspænd i sundhedsvæsenet kan resultere i alt fra dalende jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning til flere utilsigtede hændelser og arbejdsulykker.


Offentlige lederes lederidentitet: Bærer du lederkasketten med rank ryg?

21.10.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Caroline Howard Grøn

Ny forskning viser, at den ideelle lederidentitet afhænger af, hvilket lederjob den enkelte offentlige leder skal udfylde. Og at lederidentitet kan udvikles over tid gennem uddannelse eller erfaring.


Ny undersøgelse: Medarbejdere vil have ledere med få medarbejdere i reference

21.10.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Forskningen viser, at der er fordele og ulemper ved både små og store ledelsesspænd.


Organisatorisk støtte kan gøde jorden for et mere velfungerende sundhedsvæsen

08.10.19 | Af Thomas Faurholt Jønsson og Kent Jacob Nielsen

Hvis ledere i sundhedsvæsenet indarbejder organisatorisk støtte som et fokusområde i deres ledelsespraksis, er der betydeligt potentiale for både bedre organisatorisk præstation og trivsel.


Ledelsen er central for at forebygge og håndtere medarbejderstress

08.10.19 | Af Tanja Kirkegaard, Malene Friis Andersen, Ligaya Dalgaard, Christian Bøtcher Jacobsen, Mickael Bech

Stress er organisatorisk forankret, og derfor har lederen en vigtig rolle i at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne, så risikoen for langvarigt sygefravær reduceres.


Faglig ledelse: Hvad er det? Og hvordan ser det ud i praksis?

01.09.19 Af Caroline Howard Grøn og Anne Mette Møller 

Faglig ledelse har fået en opblomstring i de seneste år. Begrebet har sneget sig ind i bøger om offentlig ledelse (Ejler, 2017; Voxsted, 2016), til konferencer og ikke mindst i Ledelseskommissionens arbejde (Ledelseskommissionen, 2017). Når et fænomen på den måde dukker op blandt praktikere, bør vi som forskere både lytte og bidrage til diskussionen. I denne artikel præsenterer vi, hvordan vi forskningsmæssigt arbejder med begrebet faglig ledelse, og hvad det i vores optik kræver at bedrive faglig ledelse.

Artiklen er fra temanummeret "Faglig ledelse – sådan kommer du tættere på" i tidskriftet Ledelse i morgen.


Hvad gør vi med al den stress? God ledelse er kun en del af løsningen

17.06.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Danskerne er stressede – både medarbejdere og ledere. Men hvorfor? Forskere og eksperter gav deres bud på Folkemødet: Ubalancer i jobbet, mangelfuld ledelse og dårlige ledelsesmæssige rammevilkår til at håndtere stress.


Kronik: Al den snak om dårlig ledelse - men hvad er god ledelse egentlig?

18.05.19 | Af Anne Mette Kjeldsen, Christian Bøtcher Jacobsen, Ellen Wanned Hall, Lotte Bøgh Andersen og Mickael Bech

Dårlig ledelse giver stress, frustrerede medarbejdere, flere sygedage og dårlige resultater for borgerne. God ledelse kan derimod få organisationen til at lykkes bedre, samtidig med at medarbejderne trives. Det handler om at sætte en tydelig retning og skabe resultater sammen med og via andre, hvilket imidlertid er lettere sagt end gjort.


At sætte det rigtige hold: Fordele og ulemper ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde

24.04.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Simon Calmar Andersen

I mange organisationer arbejder medarbejdere sammen i teams på to eller flere personer. Forskningen i teamdiversitet viser, at der er en lang række fordele ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige faglige baggrunde. Med andre ord – forskelle gør en forskel.


Løs ledelsesopgaverne i samspil med medarbejderne

18.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Distribueret ledelse kan aflaste ledere for nogle af de daglige opgaver og samtidig sikre, at medarbejdernes kompetencer bringes bedst muligt i spil. Dog skal lederne afstemme med medarbejderne for at lykkes, viser forskning.


Visionsledelse: Hvilke faldgruber bør du være opmærksom på?

15.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Marie Høstrup

Offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision. Det lyder enkelt, men visionsledelse er en af de sværeste ledelsesformer. For hvad er egentlig visionsledelse? Hvorfor bør du som offentlig leder interessere dig for det, og hvilke faldgruber skal du være opmærksom på, når du udøver visionsledelse? Det kan du blive klogere på her.


6 faldgruber i verbal anerkendelse

11.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Verbal anerkendelse som ledelsesstrategi fremmer medarbejdernes motivation og engagement. Men du kan også glide i den anerkendende bananskræl, hvis du ikke har blik for de faldgruber, verbal anerkendelse rummer.


Har du et passende ledelsesspænd?

18.01.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Mange offentlige ledere får i disse år ansvar for stadig flere medarbejdere. Det kan der være både fordele og ulemper ved. Læs her, hvilke forhold, der spiller ind på, hvor stort et ledelsesspænd, der er passende i din organisation, og hvad kan du gøre, hvis du oplever, at dit ledelsesspænd er for stort.


Sådan påvirker ledelse patientbehandling og dødelighed i sundhedsvæsenet

15.01.19 | Af Christian Bøtcher Jacobsen, Rebecca Risbjerg Nørgaard og Mathias Rask Østergaard-Nielsen

Der er evidens for, at ledelse direkte kan påvirke patienters behandling, dødelighed og tilfredshed i sundhedsvæsenet.


Politi og ungdomsvejledning: Vigtigheden af visionens indhold

11.09.18 | af Marie Høstrup og Lotte Bøgh Andersen

Visionsledelse giver motiverede medarbejdere. Ny forskning viser dog, at medarbejderne skal opleve visionens indhold som samfundsrettet, hvis visionsledelse skal øge medarbejdernes motivation for at gøre en forskel for samfundet og andre mennesker.


Offentlige ledere er bedre til at lære at sætte retning end private ledere

23.08.18 | Af Lotte Bøgh Andersen og Anne Bøllingtoft

Ledere skal udvikle sig, siger Ledelseskommissionen. Men kan de overhovedet det? Og hvad med fordommene om, at private ledere er bedre til at udvikle sig end offentlige ledere? Det bidrager verdens største ledelseseksperiment til at give svar på.


3 måder at lede på, som motiverer dine medarbejdere

14.05.2018 | Af Lotte Bøgh Andersen og Christian Nyvang Qvick

Der er groft sagt tre måder at motivere offentligt ansatte i deres daglige arbejde på. Og lederne har tilsvarende tre typer ledelse, de kan bruge til at motivere med. Bliv klogere på, hvordan det hænger sammen. To eksperter fra Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, der åbner i næste uge, forklarer.