Aarhus Universitets segl

Videnskabelige publikationer

Her finder du en oversigt over videnskabelige publikationer siden ledelsescenterets oprettelse i maj 2018. 


Maj 2022 - maj 2023

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Bøger og bogkapitler

 • Tangsgaard, ER & Grøn, CH 2023, Ledelse af medarbejdere: opfattelser af ledelse. i K Mellon (red.), Ledelse af medarbejdere: perspektiver, definitioner og kvalificerede bud. Dansk Psykologisk Forlag, København.

 • Hall, E, Tangsgaard, ER & Grøn, CH 2023, Lederens rolle i at fremme en kultur med psykologisk tryghed. in P Andersen & K Mellon (red), Perspektiver på psykologisk tryghed. Dafolo, Frederikshavn, s. 13-18.

 • Pop, M., Kunisch, S., & Aagaard, A. (Accepteret/In press). Corporate Governance and Grand Societal Challenges. I T. Talaulicar (red.), Research Handbook on Corporate Governance and Ethics Edward Elgar Publishing.

 • Stritch, Justin M., Ulrich Thy Jensen & Michelle Allgood. "Self-determination theory and public employee motivation research." Research Handbook on Motivation in Public Administration. Edward Elgar Publishing, 2022. 57-70.

Books

 • Tønnesvang, J, Andersen, LB, Petersen, CL & Schou, S 2023, Mening & motivation i organisation og ledelse. 1. udg, Djøf Forlag, København.
 • Jakobsen ML, Bøllingtoft A, Grøn CH, Holten A-L, Jacobsen CB, Jensen UT, Kjeldsen AM, Andersen LB 2023. Træning af ledelse: Hvorfor, hvem, hvordan? København: Hans Reitzels Forlag.
 • Østergaard-Nielsen, Mathias (2022). Uncertainty and Influence: Involving Frontline Professionals in Organizational Decision-Making. Aarhus: Politica.
 • Pedersen, Mette Østergaard (2022). Reputation Management in Public Organizations. Department of Management, Aarhus BSS, Aarhus University.

Maj 2021 - maj 2022

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Bøger og bogkapitler

 • Andersen, Lotte Bøgh (2021) Politikerne skal stole på (deres egen og andres) ledelse. Page 25-44 in Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Ejersbo, Niels & Jacobsen, Christian Bøtcher (2021) Kommunalpolitikernes bestyrelsesposter. Page 62-82 in Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Bækgaard, Martin & Mette Kjærgaard Thomsen (2021) Den personlige baggage. Betydningen af kommunalpolitikernes erfaringer. Page 153-168 in Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Bentzen, Tina Ølgaard & Cecilie Lindgaard Pedersen (2021) Tillid på spil i kommunalpolitikken. Page 187-202 in Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Jakobsen, Mads Leth (2021) At få dansen til at flyde – kommunalpolitikerne bør skabe gode rammer for faglig ledelse. Page 169-186 in Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Bundgaard, L., Jacobsen, C. B. & Jensen, U. T. (2021). Leadership in the Public Sector : Concepts, Context and Outlooks, pp. 29-42 in Steijn, B. & Knies, E. (2021), Research Handbook on HRM in the public sector., Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Kjær, Ulrik & Lotte Bøgh Andersen (eds.) (2021). Kommunalpolitisk lederskab. Tæt på borgerne i de lokale fællesskaber. Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Blom-Hansen, Jens, Jørgen Grønnegaard Christensen, Caroline Howard Grøn, Michael Hansen Jensen og Peter Bjerre Mortensen (2021) Det nationale råderum : ved gennemførelse af EU-regler. København: DJØFs forlag.
 • Boye, Stefan (2021). Managerial Autonomy in Public Organisations. Aarhus: Politica. https://politica.dk/politicas-phd-serie/stefan-boye
 • Tangsgaard, Emily Rose (2022). Risk Management in Public Service Delivery. Aarhus: Politica. https://politica.dk/politicas-phd-serie/emily-rose-tanggaard
 • Lund, Clara (2022). Professional Development Leadership in Public Organizations. Accepted for publication at Politica.

Maj 2020 - maj 2021

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Bøger og bogkapitler

 • Leisink, Peter, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies & Wouter Vandenabeele (2021) Introduction: Managing for Public Service Performance: How People and Values Make a Difference. Chapter 1 (page 1-24) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Andersen, Lotte B., Gene A. Brewer, and Peter Leisink (2021) Stakeholders, Public Value(s), and Public Service Performance Chapter 2 (page 25-44) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Jacobsen, Christian B. and Eva Knies (2021) People Management: Integrating Insights from Strategic Human Resource Management and Leadership. Chapter 3 (page 45-63) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford: Oxford University Press.
 • Andersen, Lotte B., Christian B. Jacobsen, Ulrich T. Jensen, and Heidi H. Salomonsen (2021) Public Managers’ Contribution to Public Service Performance Chapter 5 (page 85-103) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Nielsen, Poul A. and Caroline H. Grøn (2021) How Can Public Managers Use Performance Management for Improvement Without Demotivating Employees? Chapter 8 (page 142-160) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Kjeldsen, Anne Mette and Joris Van der Voet (2021) Leading Change in a Complex Public Sector Environment Chapter 9 (page 199-219) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Leisink, Peter, Lotte B. Andersen, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, Gene A. Brewer, and Wouter Vandenabeele (2021) Conclusion: Directions for Future Research and Practice Chapter 16 (page 297-315) in Managing for Public Service Performance. How People and Values Make a Difference Edited by Peter Leisink, Lotte B. Andersen, Gene A. Brewer, Christian B. Jacobsen, Eva Knies, and Wouter Vandenabeele. Oxford University Press.
 • Cecchini, Mathilde, Lars Dahl Pedersen og Lotte Bøgh Andersen (2021) Lederidentitet - God ledelse i offentlige organisationer. Kapitel 13 (page 233-247) God ledelse Karsten Mellon (ed.). Copenhagen: Hans Reitzel.
 • Kjeldsen, Anne Mette; Qvick, Christian Nyvang; Jønsson, Thomas Faurholt; Andersen, Lotte Bøgh (2020). Distribueret ledelse i den offentlige sektor. Copenhagen Djøf Forlag.
 • Andersen, Lotte Bøgh, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen & Jacob Torfing (2020). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. 2. udgave. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Maj 2019 - maj 2020

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Bøger og bogkapitler

 • Andersen, LB, Kjeldsen, AM & Jensen, UT 2020, Public Service Motivation and its Implications for Public Service, i The Palgrave Handbook of the Public Servant. Palgrave.
 • Jacobsen, C. B. & M. L. Jakobsen (2019). Offentlig styring og koordination, s. 55-84 i Blom-Hansen, J. m.fl. (red.) Offentlig Forvaltning – et Politologisk Perspektiv, København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, Lotte Bøgh, Simon Calmar Andersen og Caroline Howard Grøn (2019). Offentlig ledelse. p. 319-342. Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv. ed. / Jens Blom-Hansen; Peter Munk Christiansen; Thomas Pallesen; Søren Serritzlew. 2. ed. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, Lotte Bøgh; Kjeldsen, Anne Mette (2019). De offentligt ansatte. p. 283-312. Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv. ed. / Jens Blom-Hansen; Peter Munk Christiansen; Thomas Pallesen; Søren Serritzlew. 2. ed. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Møller AM, Elvbakken KT, Hansen HF. 2019. Using evidence in Scandinavia. Boaz A, Davies H, Fraser A, Nutley S, red. I What Works Now? Evidence-Informed Policy and Practice. Bristol: Policy Press. s. 321-336.
 • Boon, J., Salomonsen, H. H., Verhoest, K., & Pedersen, M. Ø. (2019). Media and Bureaucratic Reputation: Exploring Media Biases in the Coverage of Public Agencies. I T. Bach, & K. Wegrich (red.), The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-coordination (s. 171-192). Palgrave Macmillan.
 • Torfing, Jacob, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve and Kurt Klaudi Klausen (2020). Public Governance Paradigms. Cheltenham & Northampton MA: Edward Elgar Publishing.

Maj 2018 - maj 2019

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Bøger og bogkapitler