Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt om ledelse af forskningscentre

Det kræver god ledelse at lykkes med at skabe solid og relevant viden til gavn for samfundet. Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse har netop sammen med Center for Forskningsanalyse fået en bevilling på 4,6 mio. kr. til at undersøge netop ledelse i forskningscentre orienteret mod at levere et samfundsmæssigt bidrag. I løbet af de næste fire år vil vi derfor løbende blive klogere på, hvad god ledelse vil sige i denne kontekst.

Foto: Fra venstre Emily Rose Tangsgaard, Lotte Bøgh Andersen, Carter Walter Bloch og Lise Degn

Betydningen af kontekst er en hovedinteresse for projektets centrale forsker i ledelsescenteret. Adjunkt Emily Tangsgaard har fx forsket i forskelle mellem betingelserne for at bedrive ledelse i hhv. offentlige og private organisationer, ligesom hun også beskæftiger sig med betydningen af ledelses- og styringsopfattelser. Hun glæder sig meget til det nye projekt:

”Projektet vil give ny viden om, hvad konteksten betyder. Samtidig vil det kunne styrke den specifikke ledelse af disse vigtige forskningscentre. Via samarbejdet mellem os fra ledelsescenteret og vores dygtige kolleger fra Center for Forskningsanalyse kombinerer vi generel viden om ledelse og specifik viden om forskningsinstitutioner.”

Fra Center for Forskningsanalyse deltager professor og centerleder Carter Bloch sammen med lektor Lise Degn. Ledelsescenterets leder, professor Lotte Bøgh Andersen indgår også i projektet, som er finansieret af Center for Sundt Liv og Trivsel, og hun glæder sig til arbejdet:

”Det bliver en fornøjelse at undersøge, hvordan bl.a. Center for Sundt Liv og Trivsel udøver ledelse. De er sat i verden for at bidrage til at mindske forekomsten af høj vægt og øge trivslen hos børn i Danmark. Det er flot, at de også adresserer, hvordan man som missionsorienteret forskningscenter kan lykkes med det.”

Forskning er missionsorienteret, når den tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling og bidrager til viden, der bringer os tættere på løsninger og dermed realisering af vigtige målsætninger på området. Ledelsescenteret er selv en sådan type forskningscenter. Selvom det nye forskningsprojekt ikke kommer til at undersøge ledelsescenteret selv, glæder centerleder Lotte Bøgh Andersen sig til mere viden på området:

”Alle ledere har brug for konkret viden om netop deres ledelsesopgaver. Nu er turen kommet til lederne af missionsorienterede forskningscentre, og vi glæder os særligt meget til at høre perspektiverne på dette fra lederne selv og deres interessenter.”

På engelsk hedder forskningsprojektet ”Leadership and management in societally oriented research centers”, og Emily Tangsgaard ser frem til at undersøge samspillet mellem netop leadership og management.

”På dansk ville vi nok sige lederskab og styring, men pointen er, at vi både kommer til at kigge på rammerne for resultatskabelsen, og hvad aktørerne i forskningscentrene faktisk gør, når de sætter retning og skaber resultater sammen.”

Fakta om undersøgelsen:

Projektet er finansieret af Center for Sundt Liv og Trivsel, og det bagvedliggende formål er at fremme mulighederne for, at missionsorienterede forskningscentre kan lykkes med at levere vigtige samfundsbidrag.

Konkret undersøger projektet, hvordan forskningscentre mest effektivt kan opnå samfundsmæssige målsætninger med særligt fokus på deres ledelse og styring. Projektet gennemføres fra 1. marts 2024 til 29. februar 2029 på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Specifikt er det et samarbejde med Center for Forskningsanalyse og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Projektgruppen består af professor og centerleder Carter Bloch (som er leder af projektet), adjunkt Emily Tangsgaard, professor og centerleder Lotte Bøgh Andersen samt lektor Lise Degn. Dertil kommer en juniorforsker med fokus på forskningsanalyse, som rekrutteres senere i projektet.