Aarhus Universitets segl

Ny forskning om udvælgelse og rekruttering i den offentlige sektor

Udfordringer med at få nok personale er en udbredt problematik på tværs af organisationer og landegrænser. Men hvad ved vi fra eksisterende forskning om udvælgelse og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor, og hvad mangler vi viden om? Disse spørgsmål kaster en ny forskningsartikel lys over. Via en systematisk gennemgang af eksisterende forskningsstudier viser tre forskere fra Aarhus Universitet, at forskningen hidtil har haft et forholdsvist snævert syn på, hvem der tiltrækkes til at arbejde i den offentlige service, og hvordan de tiltrækkes. Forskerne tydeliggør, at vi også har brug for viden om bl.a. processer, arbejdsgiverens medarbejderudvælgelse og konteksten for rekruttering.

Foto: #228027, Colourbox

Indsigterne bygger på 59 studier på tværs af forskningsdiscipliner, der på forskellig vis undersøger udvælgelse og rekruttering i den offentlige sektor. Disse studier er systematisk udvalgt blandt 2205 artikler fra 23 internationale tidsskrifter. Udvælgelseskriterieret var, at artiklerne skulle have fokus på rekruttering og/eller udvælgelse af medarbejdere til den offentlige sektor. Resultaterne fra den systematiske litteraturgennemgang er udgivet som forskningsartikel forfattet af ph.d.-stipendiat Mette Jakobsen, lektor Ann-Kristina Løkke Møller og adjunkt Florian Keppeler.

Hvad viser forskningen i udvælgelse og rekruttering?

Med afsæt i undersøgelsen identificerer forskerne fire overordnede ”huller” i den nuværende forskningslitteratur om rekruttering og udvælgelse. De fire forskningshuller drejer sig om, at:

 1. Der ikke er en systematisk forståelse af rekruttering, eftersom fokus har været meget ensidet på, hvilke medarbejdere der tiltrækkes til jobs i den offentlige sektor, og hvordan de tiltrækkes.
 2. Der eksisterer stort set ikke forskning i medarbejderudvælgelse. Der mangler derfor viden om, hvordan offentlige systemer og værdier påvirker medarbejderudvælgelse.
 3. Langt de fleste forskningsartikler har anvendt spørgeskemadata, men der er brug for at udvide brugen af metoder for i højere grad at belyse og generalisere resultater til andre kontekster.
 4. Størstedelen af forskningsartikler bygger på data fra studerende, som er potentielle jobkandidater. Det er imidlertid ikke repræsentativt for andre grupper af jobansøgere, ligesom der mangler forståelse for de ledere og virksomheder, som står for udvælgelsen af medarbejdere.

Hvad betyder resultaterne for dig, der arbejder med rekruttering?

For offentlige ledere og andre, der arbejder med rekruttering af medarbejdere, tilvejebringer studiet vigtige indsigter. Mette Jakobsen uddyber:

”Først og fremmest giver studiet indblik i de processer, som har betydning for en effektiv rekruttering og udvælgelse. Det handler bl.a. om at skabe klarhed over, om den enkelte offentlige organisation har behov for at rekruttere nye medarbejdere, opkvalificere nuværende medarbejdere, og/eller om der skal være større fokus på at sikre fortsat tilknytning af medarbejdere. Det giver en forståelse for, hvilke mekanismer der er på spil i forskellige dele af disse processer, og dermed hvordan det kan ledes. Dette er vigtigt for ledere og praktikere at være opmærksomme på netop med tanke på de udfordringer, som organisationer står over for mhp. at sikre nødvendig arbejdskraft.”

På baggrund af artiklen opfordrer Mette Jakobsen tillige til mere samarbejde mellem forskning og praksis for at udbygge viden om udvælgelse og rekruttering:

”Offentlige medarbejdere spiller en nøglerolle i forhold til at levere effektiv offentlig service og for at skabe tillid til institutioner og offentlige organisationer. Derfor er det vigtigt, at vi fremmer viden om, hvordan vi rekrutterer og udvælger medarbejdere til den offentlige sektor. Vores studie viser, at der er en manglende forståelse for mange aspekter i rekruttering og udvælgelse af offentlige medarbejdere. Offentlige ledere og forskere bør arbejde mere sammen f.eks. gennem feltstudier for at berige vores viden om praktiske rekrutteringsudfordringer. Fremtidig forskning kunne f.eks. fokusere på, hvordan offentlige organisationer rekrutterer internationale kandidater og/eller hvordan kunstig intelligens ændrer udvælgelsen af personale.”

Vil du vide mere om rekruttering i den offentlige sektor?

Ønsker du at vide mere om rekruttering i den offentlige sektor, kan du læse mere her. Du kan også læse om forskningen i digital rekruttering i den offentlige sektor her.

Bag om studiet

 • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet Public Administration Review. Du kan finde studiet her.
 • Forskningsartiklens data bygger på et systematisk litteraturreview af forskningsartikler publiceret i perioden fra år 2000-2022 inden for forskningsområderne offentlig forvaltning, erhvervspsykologi, organisatorisk adfærd og human research management
 • Forskerne bag artiklen er:
  • Mette Jakobsen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.
  • Ann-Kristina Løkke Møller, lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.
  • Florian Keppeler, adjunkt ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.