Aarhus Universitets segl

Dialog med statsministeren: Styring og ledelse i fremtidens velfærdssamfund

Hvilke dilemmaer er de vigtigste i fremtidens styring og ledelse i den offentlige sektor, og hvordan kan frisættelse danne grundlag for fremtidens velfærdssamfund? Det var blandt de spørgsmål, der blev drøftet torsdag d. 11. april i en debat mellem statsminister Mette Frederiksen og studerende ved Aarhus Universitet. Debatten, der var arrangereret af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, gav ligeledes de studerende mulighed for at give et godt råd til statsministeren om fremtidens offentlige ledelse og styring.

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse inviterede torsdag d. 11. april studerende med interesse for offentlig ledelse og styring til dialog med statsminister Mette Frederiksen. Titlen på arrangementet var "Styring og ledelse i fremtidens velfærdssamfund: Dilemmaer og frisættelse". Her fik de studerende mulighed for at stille statsministeren spørgsmål såsom, hvordan man i praksis kan gennemføre frisættelse i den offentlige sektor og hvilke modhensyn, der kan spille ind i denne dagsorden. Et af fokusområderne fra de studerende handlede således om, hvorvidt frisættelsen af kommunerne kan skabe kvalitetsforskelle i den offentlige service. Her blev distribueret ledelse og faglig ledelse blandt andet nævnt som relevante ledelsesgreb i arbejdet med fremtidens velfærdssamfundet.

Debatten gav ligeledes anledning til at drøfte vigtige dilemmaer forbundet med ledelse og styring af den offentlige sektor. Det dilemma, der optog de studerende mest, handlede om samspillet mellem dokumentation på sundhedsområdet og patienternes rettigheder i tilfælde af en fejlslået operation.

Det var professor og centerleder ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Lotte Bøgh Andersen, der var moderator på arrangementet. Om arrangementet fremhæver Lotte blandt andet den høje kvalitet af de studerendes spørgsmål og input:

"Jeg er stolt over at spille en rolle for så talentfulde unge menneskers udvikling. Jeg forstår godt, at statsministeren netop valgte at diskutere ledelse i fremtidens velfærdssamfund med studerende på Aarhus Universitet. Forhåbentligt er de studerende blevet endnu mere motiverede for at tage et ledelsesansvar i fremtiden. Vi har brug for dem!"