Aarhus Universitets segl

Faglig ledelse

Faglig ledelse er den enkelte leders bestræbelser på at understøtte faglig kvalitet og udvikling. Det sagde Ledelseskommissionen. Mere konkret skal lederen tage snakken med sine medarbejdere om: "Hvad er egentlig faglig kvalitet"?

Artikler

Faglig ledelse: Forudsætninger og mulige konsekvenser

20.06.22 | Af Clara Siboni Lund

Faglig ledelse kan føre til mere faglig kvalitet, men er svær at lykkes med. Et nyt ph.d.-projekt viser, hvordan ledere kan komme ud over rampen med faglig ledelse.


God faglig ledelse styrker den faglige kvalitet

07.12.21 | Af Tina Juul Rasmussen

Medarbejdere oplever, at den faglige kvalitet er høj, når ledere udøver faglig ledelse, viser nyt studie. Læs mere her.


Faglig ledelse øger oplevelsen af faglig kvalitet

04.12.21 | en del af 'forkant - magasinet om ledelse i sundhedsvæsenet' 

Faglig ledelse handler om at skabe en fælles forståelse af, hvad faglig kvalitet på arbejdspladsen er, og om at bruge den fælles forståelse i løsningen af opgaverne, konkluderer et nyt forskningsstudie blandt afdelingssygeplejersker og sygeplejersker på offentlige sygehuse. Studiet viser, at den faglige kvalitet opleves højere på afdelinger, hvor lederen overvejende udøver faglig ledelse. Læs mere her. Faglig ledelse - at lede faglighed og fællesskab for at sikre faglige skøn, begrundede prioriteringer og håndtering af følelsesmæssigt pres

23.08.21 Af Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn

Faglig ledelse har fyldt meget i den offentlige debat om offentlig ledelse i de senere år. Efter en periode med fokus på generiske ledelseskompetencer er lederens faglighed igen kommet i fokus. Men hvad indebærer faglig ledelse? I denne artikel besvarer vi det spørgsmål ved at tage udgangspunkt i forskningslitteraturen om fagprofessionelle frontlinjemedarbejdere og litteraturen om offentlig ledelse.


Faglig ledelse: Hvad er det? Og hvordan ser det ud i praksis?

01.09.19 Af Caroline Howard Grøn og Anne Mette Møller 

Faglig ledelse har fået en opblomstring i de seneste år. Begrebet har sneget sig ind i bøger om offentlig ledelse (Ejler, 2017; Voxsted, 2016), til konferencer og ikke mindst i Ledelseskommissionens arbejde (Ledelseskommissionen, 2017). Når et fænomen på den måde dukker op blandt praktikere, bør vi som forskere både lytte og bidrage til diskussionen. I denne artikel præsenterer vi, hvordan vi forskningsmæssigt arbejder med begrebet faglig ledelse, og hvad det i vores optik kræver at bedrive faglig ledelse.

Artiklen er fra temanummeret "Faglig ledelse – sådan kommer du tættere på" i tidskriftet Ledelse i morgen.

Webinarer

Faglig ledelse Med adjunkt Clara Siboni Lund og skoleleder Kasper Føns
Webinar: Faglig ledelse Med Caroline Howard Grøn og Tea Fogh Mortensen

Videoer

Faglig ledelse Ifølge Ledelseskommissionen er faglig ledelse lederens betræbelser på at understøtte faglig kvalitet og udvikling – men hvad betyder det konkret? Video med Mads Leth Jakobsen, Caroline Howard Grøn og Lotte Bøgh Andersen
Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften Lotte Bøgh Andersen diskuterer i selskab med Kristian Dahl og Claus Elmholdt, hvordan Ledelseskommissionens budskaber kan bringes i spil i praksis