Aarhus Universitets segl

Datarapporter fra forskningsprojekter

Kommunaldirektørernes syn på samspillet mellem politikere og forvaltning i danske kommuner

Oktober 2022 | Lisa Weiland Agerbo, Niels Højberg og Melanie Koldby Madsen

Datarapport udarbejdet af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunernes Landsforening.


Onboarding af politikere med særlig fokus på kommunalbestyrelserne

Maj 2022 | Lotte Bøgh Andersen, Lisa Weiland Agerbo og Melanie Koldby Madsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen. 


Yngre Lægers Vej til Ledelse

Februar 2022 | Ane-Kathrine Lundberg Hansen, Clara Siboni Lund & Christian Bøtcher Jacobsen

Afdækning af individuelle og organisatoriske ledelsesrelaterede forhold blandt yngre læger i Danmark.


Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil

August 2021 | Af Daniel Skov Gregersen, Cecilie Lindgaard Petersen, Magnus Ugilt Rasmussen, Lotte Bøgh Andersen, Anders Valentin Bager, Annie Bjørnsig, Anne Bøllingtoft, Rasmus Thy Grøn, Christian Bøtcher Jacobsen, Thomas Faurholt Jønsson, Anne Mette Kjeldsen, Clara Siboni Lund, Margit Malmmose, Lars Dahl Pedersen og Jan Tønnesvang

Foreløbig datarapport (august 2021) til forskningsprojektet "Værdiskabende Udvikling af Organisatorisk Samspil" (VUOS). Forskningsprojektet har til hensigt at undersøge effekterne af tre forskellige udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere i politiet, på sociale botilbud og på hospitaler.


Datainformeret visionsledelse

August 2021 Af Daniel Skov Gregersen, Kathe Udengaard Elbæk, Ina Bøge Eskildsen, Jakob Majlund Holm, Simon Calmar Andersen og Lotte Bøgh Andersen

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.


Ledelsesspænd blandt afdelingssygeplejersker på danske hospitaler

Marts 2021 Af Lars Dahl Pedersen, Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af afdelingssygeplejerskers ledelsesspænd, ledelsesadfærd og ledelsesvilkår.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2020

September 2020 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen og Kathe Udengaard Elbæk

En opdateret undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår. Herudover nye perspektiver om håndtering af COVID-19 situationen, medarbejderinddragelse og stress.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2019

Juni 2019 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen, Mickael Bech, Mathilde Cecchini og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår.


Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

Marts 2019 Af Lotte Bøgh Andersen og Nanna Thomsen

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening, og vi behandler temaer som politisk ledelse, ledelsesadfærd, motivation, indflydelse, tillid, konsensus og handlerum for kommunalbestyrelsens arbejde.