Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Små økonomiske tilskyndelser kan forbedre implementering af politik

Et nyt studie på folkeskoleområdet viser, at selv små økonomiske tilskyndelser kan forbedre skolernes implementering af en ny politik. Selvom den økonomiske gevinst ligger på skoleniveau, medvirker gevinsten til at forbedre implementeringen blandt lærerne.

07.12.2020 | Anders Valentin Bager

Foto: Nikhita Singhal, Unsplash

”Resultaterne er et skridt på vejen til at forstå, hvordan økonomiske tilskyndelser påvirker implementeringen af nye politikker. Offentlige ledere står ofte i en situation, hvor de bestemmer sig for at implementere en ny politik. Men i sidste ende er det medarbejderne, der skal bringe implementeringen i mål. Lederen kan godt bestemme og sætte retningen, men adfærdsændringen ligger ofte hos medarbejderne. Derfor er studiet ikke kun relevant for skoleområdet. Resultaterne er påfaldende ved, at selv en lille økonomisk gevinst på skoleniveau kan forbedre lærernes målopfyldelse”, udtaler Simon Calmar Andersen. Han er sammen med Ulrik Hvidman forfatter bag studiet.

Hvad gik studiet ud på?

I 2017 besluttede Undervisningsministeriet sig for at gennemføre en frivillig pilottest af et program på næsten halvdelen af de danske folkeskoler. Programmet fokuserede på elevernes trivsel og sociale kompetencer. Disse er nemlig vigtige forhold for, at den enkelte elev kan begå sig i uddannelsessystemet. Mere specifikt skulle programmet dels understøtte, at skolerne fik viden om elevernes trivsel og sociale kompetencer. Dernæst skulle programmet give lærerne redskaber til forbedre disse kompetencer.

Tre vigtige pointer fra studiet

Men hvad er så mest effektivt, når målet er, at skolerne skal tilmelde sig og implementere et frivilligt program som dette? Her kommer studiet med tre vigtige pointer:

  1. En mindre økonomisk gevinst på 10.000 kr. til den enkelte skole spiller en positiv rolle, da den øger skolernes tilbøjelighed til at tilmelde sig programmet.
  2. Den økonomiske gevinst øger også skolernes implementering af selve programmet og lærernes interesse for at bruge indsigterne fra programmet i det daglige arbejde.
  3. At supplere den økonomiske tilskyndelse med en påmindelse om at tilmelde sig fik flere skoler med i programmet. Men studiet viste også en tendens til, at påmindelser fik indrulleret skoler, som ikke var interesserede i at gennemføre den efterfølgende implementering og anvendelse af programmet. 

Implikationer for offentlige ledere og deres ledelse

Simon Calmar Andersen understreger, at studiet har vigtige implikationer for offentlige ledere og deres ledelse: ”Der er meget fokus på de positive effekter af nudging såsom påmindelser eller små økonomiske tilskyndelser over for borgere. Vores studie viser, at hvis man tænker på at bruge samme medicin på sig selv som offentlig organisation, skal man overveje nøje, hvordan det vil påvirke hele implementeringskæden. Her ser en lille økonomiske tilskyndelse ud til at være et effektivt puf til organisationen”.

Du kan finde hele studiet her.

Formidling af ledelsesforskning