Aarhus Universitets segl

Ny forskning: Digital beslutningsstøtte i forvaltningen stiller krav til offentlige ledere

Nye digitale teknologier basereret på kunstig intelligens vinder i stigende grad indpas som beslutningsstøtte til offentligt ansatte, der udøver skøn. Det ændrer eksisterende praksis, og det bliver i stigende grad en central opgave for offentlige ledere at lykkes med at implementere de nye teknologier på en måde, så det opleves understøttende for de ansatte.

I et nyt fagfællebedømt studie undersøger ph.d.-stipendiat Clara Siboni Lund, hvordan socialrådgivere opfatter digital beslutningsstøtte baseret på machine learning til vurdering af underretninger. Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med, at to danske kommuner pilottestede beslutningsstøtte, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter og VIA University College udvikler.

De undersøgte socialrådgivere er positivt indstillet overfor digital beslutningsstøtte, og de identificerer en række understøttende funktioner ved beslutningsstøtten. De oplever, at beslutningsstøtten har et potentiale til at bistå prioriteringen af sager og ensrette sagsbehandlingen. Men indførelsen af digital beslutningsstøtte er også forbundet med bekymringer. Socialrådgiverne er især bekymrerede for, at beslutningsstøtten kan blive en sovepude, der afkobler deres selvstændige faglige stillingtagen. Offentlige ledere, der implementerer digital beslutningsstøtte, står altså over for en vigtig opgave. Hvis de ønsker, at medarbejderne skal finde beslutningsstøtten understøttende, er der behov for, at lederne har fokus på og værner om fagligheden i beslutningsprocesserne.

Clara Siboni Lund følger projektet ved TrygFondens Børneforskningscenter og VIA University College hen over de næste par år, når en række kommuner skal teste en opdateret version af beslutningsstøtten i et lodtrækningsforsøg. Formålet med hendes ph.d.-projekt er at undersøge systematisk, hvordan offentlig ledelse kan bidrage til, at digital beslutningsstøtte opleves understøttende for offentligt ansatte.