Aarhus Universitets segl

Ledelse på sundhedsområdet

Her samler vi løbende den viden, som vi er med til at producere, når det kommer til ledelses betydning i sundhedsvæsenet.


Artikler

Ledelse er et samarbejde – både på tværs af organisatoriske grænser og sammen med medarbejderne

20.06.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Hvad indebærer det at bedrive tværgående ledelse og distribueret ledelse? Og hvad skal du være opmærksom på for at lykkes med begge ledelsesformer? Det kan du blive klogere på her.


Store ledelsesspænd har konsekvenser

29.01.20 | Af Lars Dahl Pedersen og Christian Bøtcher Jacobsen

For store lederspænd i sundhedsvæsenet kan resultere i alt fra dalende jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning til flere utilsigtede hændelser og arbejdsulykker.


Organisatorisk støtte kan gøde jorden for et mere velfungerende sundhedsvæsen

08.10.19 | Af Thomas Faurholt Jønsson og Kent Jacob Nielsen

Hvis ledere i sundhedsvæsenet indarbejder organisatorisk støtte som et fokusområde i deres ledelsespraksis, er der betydeligt potentiale for både bedre organisatorisk præstation og trivsel.


Ledelsen er central for at forebygge og håndtere medarbejderstress

08.10.19 | Af Tanja Kirkegaard, Malene Friis Andersen, Ligaya Dalgaard, Christian Bøtcher Jacobsen, Mickael Bech

Stress er organisatorisk forankret, og derfor har lederen en vigtig rolle i at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne, så risikoen for langvarigt sygefravær reduceres.


Sådan påvirker ledelse patientbehandling og dødelighed i sundhedsvæsenet

15.01.19 | Af Christian Bøtcher Jacobsen, Rebecca Risbjerg Nørgaard og Mathias Rask Østergaard-Nielsen

Der er evidens for, at ledelse direkte kan påvirke patienters behandling, dødelighed og tilfredshed i sundhedsvæsenet.

Webinarer

”Hjælp! Mit ledelsesspænd er for stort – hvad kan jeg gøre ved det?” Med Lars Dahl Pedersen, Christian Bøtcher Jacobsen og Anders Valentin Bager
Webinar om tværgående ledelse Et webinar arrangeret i samarbejde med Region Midtjylland.

Ledelse af tværgående sammenhæng i en krisetid Med Mickael Bech og Christian Nyvang Qvick
Et praktikerperspektiv på ledelse af tværgående sammenhæng Med Karen Ingerslev og Lotte Bøgh Andersen

God offentlig ledelse efter en krisetid Med Lotte Bøgh Andersen, Jette Runchel og Christian Nyvang Qvick

Videoer

Ledelsesspænd i et forskningsperspektiv Med Lotte Bøgh Andersen
Ledelsesspænd i et praktikersperspektiv Med Kasper Føns og Jette Lorenzen

Relationsskabende ledelse Med Mads Leth Jakobsen, Christian Bøtcher Jacobsen og Mickael Bech
Hvordan kan offentlige ledere arbejde for at øge den organisatoriske resiliens? Med Lotte Bøgh Andersen, Anders Bager og Line Hvilsted Hansen

Datarapporter

Ledelsesspænd blandt afdelingssygeplejersker på danske hospitaler

Marts 2021 Af Lars Dahl Pedersen, Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af afdelingssygeplejerskers ledelsesspænd, ledelsesadfærd og ledelsesvilkår.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2020

September 2020 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen og Kathe Udengaard Elbæk

En opdateret undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår. Herudover nye perspektiver om håndtering af COVID-19 situationen, medarbejderinddragelse og stress.


Kortlægning af ledende overlæger i Danmark i 2019

Juni 2019 Af Lars Dahl Pedersen, Nanna Thomsen, Mickael Bech, Mathilde Cecchini og Christian Bøtcher Jacobsen

En undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår.

Igangværende forskning om ledelse på sundhedsområdet

Her har vi samlet en række igangværende forskningsprojekter, der pt. undersøger ledelse på sundhedsområdet på forskellige vis.