Aarhus Universitets segl

Ledelse af organisatorisk sammenhæng

Baggrund for projektet

Offentlige organisationer er i stigende grad udfordret i evnen til at arbejde på tværs af organisatoriske grænser. Det gælder i særdeleshed i sundhedssektoren, hvor kvaliteten af behandlingerne og patientforløbene i høj grad afhænger af et samspil mellem organisatoriske enheder. LEOS-projektet er et forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Region Midtjylland, og som sætter fokus på styrkelsen af det tværgående ledelsesarbejde.

De mange specialiserede organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet er gensidigt afhængige af hinanden. Ledere i de enkelte organisatoriske enheder er ansvarlige for at sikre en høj kvalitet af ydelserne inden for deres egen afdeling, men da kvaliteten af patientbehandlingen og -forløbet afhænger af alle involverede enheder, så er det en ledelsesmæssig udfordring at sikre den organisatoriske sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af alle enheder, som er involveret i det samlede patientforløb.

Det er velkendt, at ledelses- og koordinationsarbejdet på tværs af organisatoriske enheder kræver en systematisk, bevidst og vedholdende ledelsestilgang. Der er derfor behov for, at sundhedsvæsenets ledere i højere grad udvikler deres ledelsesmæssige opmærksomhed på tværgående opgaver, udpeger fælles målsætninger og opbygger kompetencer til at arbejde og strukturere samarbejdet på tværs af organisatoriske skel for at løse de fælles opgaver i respekt for de gensidige afhængigheder.

Baggrund for projektet

Offentlige organisationer er i stigende grad udfordret i evnen til at arbejde på tværs af organisatoriske grænser. Det gælder i særdeleshed i sundhedssektoren, hvor kvaliteten af behandlingerne og patientforløbene i høj grad afhænger af et samspil mellem organisatoriske enheder. LEOS-projektet er et forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Region Midtjylland, og som sætter fokus på styrkelsen af det tværgående ledelsesarbejde.

De mange specialiserede organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet er gensidigt afhængige af hinanden. Ledere i de enkelte organisatoriske enheder er ansvarlige for at sikre en høj kvalitet af ydelserne inden for deres egen afdeling, men da kvaliteten af patientbehandlingen og -forløbet afhænger af alle involverede enheder, så er det en ledelsesmæssig udfordring at sikre den organisatoriske sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af alle enheder, som er involveret i det samlede patientforløb.

Det er velkendt, at ledelses- og koordinationsarbejdet på tværs af organisatoriske enheder kræver en systematisk, bevidst og vedholdende ledelsestilgang. Der er derfor behov for, at sundhedsvæsenets ledere i højere grad udvikler deres ledelsesmæssige opmærksomhed på tværgående opgaver, udpeger fælles målsætninger og opbygger kompetencer til at arbejde og strukturere samarbejdet på tværs af organisatoriske skel for at løse de fælles opgaver i respekt for de gensidige afhængigheder.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle og dokumentere effekten af træningsindsatser, som styrker lederes kompetencer til at håndtere ledelsesudfordringer med at lede på tværs af faggrupper, afsnit, hospitaler og kommuner.

Projektet vil gennem et lodtrækningsbaseret, forsinket interventionsstudie teste og dokumentere effekterne af at give sundhedsfaglige afdelingsledere (ledere af ledere) systematisk ledertræning, med fokus på ledelse på tværs og styrkelse af organisatorisk sammenhæng. I projektet deltager 34 ledelsespar, som er lodtrukket til at modtage ledelsestræning i 2019 (interventionsgruppe) eller i 2020 (kontrolgruppe).

Projektets ambition er, at de organisatoriske enheder opnår bedre organisatorisk sammenhæng, så ressourcerne bruges mest effektivt, samarbejdet fungerer så gnidningsfrit som muligt, og patienterne oplever sammenhæng i deres patientforløb.

Målet er, at træningen øger deltagernes ledelsesmæssige kompetencer til at lede tværgående opgaver og flytter deres ledelseshandlinger i denne retning. Derudover at ledernes handlinger forplanter sig til funktionsledernes og medarbejdernes orientering mod og oplevelse af organisatorisk sammenhæng mellem de respektive enheder.

Samtidigt er målet at skabe en solid viden om effektiv ledelsestræning ift. at skabe organisatorisk sammenhæng, som kan udbredes og videreudvikle ledelsestræning nationalt og potentielt internationalt.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af professor med ansvar for ledelse på sundhedsområdet, Christian Bøtcher Jacobsen og kontorchef Karen Ingerslev og understøttes af professor Mickael Bech og projektleder Susanne Østergaard. De første resultater fra projektet præsenteres i september 2019.