Aarhus Universitets segl

Forståelse og forbedring af datainformeret beslutningstagen

Baggrund for projektet

Data om processer, resultater og udfordringer for offentlige organisationer indsamles i stigende grad og gøres tilgængeligt. Brugen af big data og datainformeret beslutningstagning fremhæves ofte som forudsætninger for at løse nuværende og fremtidige udfordringer for offentlige sektorer over hele verden. Dog viser forskning, at data sjældent bruges konsekvent af beslutningstagere, og når det bruges, er det ofte til andre formål end problemløsning og forbedring. Derudover er vores viden om, hvordan ledere og andre organisatoriske beslutningstagere fortolker og reagerer på sådanne data, mangelfuld.

Eksisterende forskning fokuserer på selvrapporterede målinger af hvorvidt ledere benytter resultatinformation, og de få undersøgelser, der forsøger at udforske beslutningstagning, er ikke i stand til at klarlægge beslutningsprocesser og har klare begrænsninger med hensyn til at klargøre årsagsvirknings forhold.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Projektet sigter mod at øge vores forståelse af, hvordan bl.a. resultatdata informerer organisatorisk beslutningstagning, hvordan forskellige faktorer påvirker brugen af data, og hvordan datainformerede beslutningsprocesser kan forbedre offentlige serviceydelser. Til disse formål forfølges to relaterede forskningsspørgsmål:

  1. Hvordan kan vi udvikle nye måder til at spore og studere datainformerede beslutningsprocesser?
  2. Hvordan fortolker og reagerer beslutningstagerne på resultatinformation, og hvilke faktorer påvirker denne proces?

Projektet trækker på metodologiske udviklinger indenfor psykologiske og økonomiske studier af beslutningstagnings og tilpasser disse værktøjer til at fokusere på datainformeret organisatorisk beslutningstagen. Teoretisk modelleres indflydelsen af data i organisatoriske rammer ved at anvende psykologisk viden om basale menneskelige heuristikker og biases, og fokus er på, hvordan beslutningstagere fortolker og drager konklusioner baseret på ny information. Forskningsprojektet fokuserer i første omgang særligt på sundhedsvæsenet. Sundhedssektoren er både den største velfærdssektor og den sektor, hvor dataindsamling er mest intensiv. Databaserede beslutningsprocesser er mange steder institutionaliseret med daglig eller ugentlig brug af fx tavlemøder, der involverer både ledere og fagprofessionelle. Disse karakteristika ved dataindsamling og data-informeret beslutningstagning i sundhedsvæsenet er centrale for den type af datainformeret styring og ledelse, mange betragter som fremtiden for offentlige organisationer.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af lektor Poul Aaes Nielsen. Projektet har fået tildelt 1,7 mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond.