Aarhus Universitets segl

Medarbejderinddragelse i målfastsættelsen i sundhedsvæsenet

Baggrund for projektet

I den offentlige sektor er det politikerne, der udstikker retningen for, hvor de offentlige organisationer skal bevæge sig hen. Dette gøres ofte ved at opstille målsætninger for de forskellige offentlige organisationer og holde organisationerne ansvarlige for, i hvor høj grad de lykkes med at indfri de politisk fastsatte målsætninger.

Eksisterende forskning viser, at hvis medarbejderne i de offentlige organisationer betragter målsætninger som værende uklare eller i konflikt med hinanden, så kan det have negative konsekvenser for medarbejdernes jobtilfredshed og motivation og i sidste ende også for organisationernes målopfyldelse.

Offentlige ledere står derfor i en situation, hvor oversættelsen og balanceringen af de bredere politiske målsætninger til en lokal kontekst er en central ledelsesopgave.

Samtidig har ledere i mange offentlige organisationer ledelsesansvar for medarbejdere med en meget specialiseret viden, der løser komplekse opgaver og derfor kan det også være udfordrende for lederne at have den fornødne viden til at oversætte og balancere politisk fastsatte målsætninger til meningsfulde målsætninger i en lokal, faglig og specialiseret kontekst.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Den overordnede ambition med dette projekt er at belyse, hvorvidt lederes inddragelse af medarbejdere i den lokale målfastsættelsesproces kan være med til at skabe større målklarhed for medarbejderne.

Projektet fokuserer på målfastsættelsesprocessen i sundhedsvæsenet. Dette skyldes for det første, at lederne i sundhedsvæsenet ofte står i situationer, hvor de skal oversætte og balancere politiske målsætninger, der umiddelbart kan synes at være modstridende (fx målsætninger om hurtigere patientudskrivning samtidig med målsætninger om reduceret antal genindlæggelser).

For det andet er en stor del af sundhedsvæsenets medarbejdere kendetegnet ved at være i besiddelse af en høj grad af specialiseret viden (fx læger og sygeplejersker), ligesom opgaveløsningen i sundhedsvæsenet også er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet (fx ift. store koordinationsbehov). Som fagområde har sundhedsvæsenet således nogle kendetegn, der med rette kan forventes at udfordre lederes oversættelse og balancering af bredt formulerede politiske målsætninger til en lokal, faglig og specialiseret kontekst.

Projektet benytter sig primært af forskellige kvantitative datakilder og vil søge at belyse:

  • Hvilke typer medarbejderinddragelse ledende overlæger og oversygeplejersker benytter sig af i målfastsættelsesprocessen?
  • Hvilke faktorer, der har betydning for typen af medarbejderinddragelse ledende overlæger og oversygeplejersker benytter sig af i målfastsættelsesprocessen?
  • Hvad effekterne er af at inddrage medarbejdere i målfastsættelsesprocessen?

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af ph.d.-studerende Mathias Østergaard-Nielsen, som kan kontaktes på følgende mail: mathiasoestergaard@ps.au.dk.