Aarhus Universitets segl

Datainformeret visionsledelse

Baggrund for projektet

Sammen med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune undersøger Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, om datainformeret visionsledelse virker bedst i kombination med anerkendelse eller med distribueret ledelse.

Formålet er at få viden om, hvordan lederne bedst kan lykkes med at bruge relevante data om indsatser og resultater på en meningsfuld måde, der skaber værdi for borgerne. En organisatorisk vision er et billede af den ønskværdige fremtid, som organisationen er sat i verden for at bidrage til. Visionen sætter dermed retning for organisationen, og data er midlet til at se, om vi bevæger os i den retning. Vi skal vide, hvor vi ønsker at komme hen, for at data kan blive relevant.

Hvis datainformeret ledelse ikke bliver koblet med en vision, bliver data nemt til meningsløse tal. Hvis vi ikke følger visionen med relevante data, bliver den ofte til uforpligtende ord. Kernen i projektet er en forventning om, at kombinationen af vision og data kan holde organisationen på ret kurs.

Datainformeret ledelse og visionsledelse står sjældent alene. Typisk er de kombineret med en ledelsestilgang, der i endnu højere grad prioriterer relationen til medarbejderne. Det kan fx ske ved, at lederen gør det tydeligt for medarbejderne, hvornår de i særlig grad lykkes med at skabe resultater og/eller har gjort en værdifuld indsats. Ledelseskommissionen bruger begrebet ”anerkendelse” om denne tilgang, hvor lederens positive og konkrete feedback bidrager til, at medarbejdernes behov for at føle sig kompetente bliver opfyldt.

Datainformeret ledelse og visionsledelse kan også kombineres med distribueret ledelse, hvor leder og medarbejdere på afstemt vis deler ledelsesopgaverne. Medarbejderne kan fx bidrage til koordinationsopgaver, hvilket kan øge motivationen og sikre bedre opgaveløsning.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Ambitionen er at bidrage med kontekstspecifik viden om, hvordan de fire typer ledelse – visionsledelse, datainformeret ledelse, anerkendelse og distribueret ledelse – konkret kan kombineres og skabe værdi i en given organisation for forskellige ledere, medarbejdere og borgere.

Projektet er et felteksperiment i den forstand, at der er trukket lod om, hvorvidt lederne skulle kombinere den datainformerede visionsledelse med enten anerkendelse eller distribueret ledelse. Alle deltagende ledere får træning i datainformeret visionsledelse, så variationen består i, at halvdelen desuden får træning i distribueret ledelse, mens den anden halvdel får træning i at bruge anerkendelse ledelsesmæssigt. Træningen forestås af kommunens egne konsulenter, så den er koblet tæt til ledernes praksis, og så viden og kunnen forbliver i organisationen efter projektperioden.

Både medarbejdere og ledere bliver spurgt til deres adfærd og oplevelser såvel inden træningen som et par måneder efter træningens afslutning. Derudover inddrager projektet relevant data om borgerne, så det er muligt at undersøge effekten for borgerne af de forskellige kombinationer af ledelse.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af centerleder Lotte Bøgh Andersen og professor Simon Calmar Andersen understøttes af datamanager Nanna Thomsen, adjunkt Jakob Majlund Holm samt en lang række medarbejdere fra Aarhus Kommune. De første resultater fra projektet præsenteres i juni 2019.