Aarhus Universitets segl

Uniformer i Universitetsparken: Hvorfor og hvordan?

Når man kigger sig omkring i auditorierne på Aarhus Universitet, er det ikke altid tydeligt, at forelæseren og/eller nogle af de studerende personligt bidrager til landets sikkerhed. D. 27. september er en undtagelse. Her tager disse ansatte og studerende deres uniform på. Den nyoprettede Uniform på Jobbet-dag fejrer nemlig reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten. Forsvarsministeriet står bag det nationale tiltag, som Aarhus Universitet markerer i regi af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Der er altså uniformer i universitetsparken, fordi ansatte og studerende på Aarhus Universitet deltager i Uniform på Jobbet dagen.

Hvordan foregår det?

Uniform på Jobbet-dagen markeres på to forskellige måder på Aarhus Universitet. For det første har universitetet opfordret alle reservister og frivillig med uniform til at tage den på d. 27. september. På den måde bliver deres bidrag tydeligt, og det er oplagt at tage en snak om denne side af deres bidrag til fællesskabet. For det andet får universitet besøg fra Forsvarets top, som sammen med universitetsledelsen bruger anledningen til at anerkende studerende og ansatte i uniform. Den lokale vært er kaptajn af reserven ved Ingeniørregimentet Lotte Bøgh Andersen, som også er professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun bød først velkommen på vegne af ledelsescenteret og InterForce, som er bindeleddet mellem virksomhederne og Forsvaret. Derefter gav hun ordet til prorektor ved Aarhus Universitet Berit Eika, som på vegne af universitetsledelsen udtrykte sin påskønnelse over for medarbejdere og studerende i uniform. Hun understregede gevinsterne for både universitetet, Forsvaret og menneskerne i uniform ved den dobbelte tilknytning.

Generallæge og leder af Forsvarets Sanitetskommando Susanne Bach Lausten repræsenterede Forsvarets top. Hun gav i sin tale en række spændende perspektiver på civilt/militært samarbejde. Herunder understregede hun vigtigheden af samarbejdet mellem civile og militær enheder, når det danske sundhedsvæsen skal kunne bidrage til at løse diverse kriser.

Ingen fejring uden forskningsformidling – vi er jo et universitet

Uniformsdag på Aarhus Universitet gav også mulighed for at præsentere ny og igangværende forskning inden for netop ledelse på forsvarsområdet.   

De tre oplæg gjorde deltagerne klogere på:

  • Hvor svært det kan være rekruttere de rigtige mennesker, både i sundhedsvæsnet og på Forsvarsministeriets område, men at muligheden for en dobbelt tilknytning kan styrke den enkeltes jobindhold og dermed bidrage til fortsat tilknytning (pointe fra professor Christian Bøtcher Jacobsens oplæg).
  • Hvordan command teams kan bidrage til at trække praktisk viden ind i beslutningstagningen, hvorved de eksemplificerer vigtigheden af at inddrage flere kompetencer i beslutningerne (pointe fra ph.d.-stipendiat Rasmus Marquard Andresens oplæg).
  • Hvordan militær erfaring – især fra føringsledelse i felten – får militær ledere til at lægge mere vægt på de bløde værdier inden for ledelse (pointe fra lektor Morten Brænders oplæg).

Markering af vigtigt samarbejde

Uniform på Jobbet-dag var for Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse en fremragende mulighed for at tydeliggøre det vigtige samarbejde, der løbende er mellem forskerne i centeret og Forsvaret. Givet det øgede samfundsmæssige fokus på militær sikkerhed har centeret særlig fokus på ledelse på Forsvarsministeriet område. Generelt har centeret styrket sin forskning i netop ledelse af samfundsudfordringer, og her spiller nationalt og global sikkerhed en stor rolle. Som for al viden om ledelse er et tæt samarbejde mellem forskerne og dygtige praktikere afgørende for, at viden bliver såvel robust som relevant. Man kan løbende følge med i resultaterne af dette samarbejde ved at abonnere på centerets nyhedsbrev.

Centerleder Lotte Bøgh Andersen udtaler: ”I Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse er vi stolte af at være med til at markere Danmarks første Uniform på Jobbet-dag. Vi håber, at det bliver én af mange”.

Fakta

I Danmark er der ca. 3.000 reservister, der har en rådighedskontrakt med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, hvoraf ca. 13.000 er aktive. Der er ca. 450 frivillige i Beredskabsstyrelsen og ca. 200 frivillige i Kystredningstjenesten.

InterForce er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands virksomheder og Forsvaret om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige – Reservestyrken – med henblik på at øge fleksibiliteten angående perioder af frihed for de medarbejdere, der både har en militær og civil forpligtelse i Kongeriget. Læs mere her: https://www.interforce.dk/