Aarhus Universitets segl

Ny forskning om lederidentitet og ledelsesadfærd blandt cheflæger

Lederidentitet handler om, i hvor høj grad en leder opfatter sig selv som leder. Men betyder cheflægers lederidentitet noget for den ledelsesadfærd, de udøver? Det spørgsmål stiller en ny forskningsartikel skarpt på. Her viser forfatterne, at cheflæger med en stærk lederidentitet både udøver mere visionsledelse, verbal anerkendelse og faglig ledelse.

Foto: #89043, Colourbox

I offentlige organisationer er mange medarbejdere fagprofessionelle (fx læger og skolelærere), og mange ledere har også selv en fagprofessionel baggrund. Der er altså tale om fx læger med en stærk faglig identitet og viden, som bliver ledere. For disse ledere kan det imidlertid være udfordrende at finde den rette balance mellem den faglige identitet og lederidentiteten. Professor Christian Bøtcher Jacobsen forklarer:

“Når fagprofessionelle bliver ledere, har de behov for at udvikle en tydelig lederidentitet uden, at de går på kompromis med deres faglige identitet. Det kan være svært, da rollen som fagprofessionel og rollen som leder nogle gange støder sammen, fordi de tilsiger forskellige prioriteringer. Et eksempel herpå kan være en lægefaglig leder, der skal vurdere hvilke typer af kanyler, som anæstesiologer skal bruge til at bedøve patienter. Et lægefagligt synspunkt tilsiger, at det er bedst at vælge den dyreste af de to kanyler, da det giver den bedste kvalitet, mens det ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt er bedst at vælge den lidt billigere kanyle, da det vil frigive ressourcer til andre områder. I sådanne tilfælde kan de to identiteter komme i konflikt, hvilket kan gøre det svært at finde den rette balance mellem sin faglige identitet og lederidentitet. I dette forskningsstudie undersøger vi netop, hvordan danske cheflæger balancerer deres faglige identitet og lederidentitet, og hvordan deres lederidentitet hænger sammen med den ledelsesadfærd, de udøver.”

Vil du vide mere om lederidentitet?

Læs mere om forskningen i lederidentitet i vores vidensbase, eller se videoen om lederidentitet her.

Betyder lederidentitet noget for den ledelsesadfærd, cheflæger udøver?

Forskningsstudiet er baseret på to spørgeskemaundersøgelser af danske cheflæger gennemført i 2019 og 2020. Her er cheflægerne blevet bedt om at vurdere vigtigheden af deres lederidentitet, ligesom de også er blevet bedt om prioritere vigtigheden af hhv. deres faglige identitet og lederidentitet. Med afsæt heri undersøger forskerne, hvordan cheflægernes lederidentitet hænger sammen med fire forskellige typer af ledelsesadfærd. Om resultaterne udtaler lektor Mathilde Cecchini:

“Resultaterne viser, at cheflæger, som har en høj absolut lederidentitet, er mere tilbøjelige til at udøve både visionsledelse, verbal anerkendelse og (måske mere overraskende) faglig ledelse. Dog er der ikke nogen sammenhæng mellem cheflægernes lederidentitet og deres udøvelse af distribueret ledelse.
Vi finder også, at cheflægerne har en høj absolut lederidentitet, mens de har en balanceret faglig identitet og lederidentitet, når de bliver bedt om at svare på en relativ afvejning mellem deres lederidentitet og faglige identitet. Resultaterne peger således på, at en høj faglig identitet ikke behøver være i konflikt med en høj lederidentitet. Det er dog afgørende for ledelsesadfærden, at der er en høj (absolut) lederidentitet.”

De fire typer af ledelsesadfærd

Forskerne har undersøgt fire forskellige typer af ledelsesadfærd: visionsledelse, verbal anerkendelse, faglig ledelse og distribueret ledelse. I denne faktaboks kan du kort læse om hver af de fire ledelsesformer, og du kan finde henvisninger til øvrig forskning om de fire emner.

 • Visionsledelse handler om, at du som leder udvikler, deler og fastholder en vision forstået som et ønskværdigt billede af din enheds fremtid. Ønsker du at vide mere om forskningen i visionsledelse, kan du læse mere her eller se videoen om visionsledelse.
 • Verbal anerkendelse handler om, at du som leder giver konkret og betinget positiv feedback knyttet til dine medarbejderes gode indsatser og/eller resultater. Ønsker du at vide mere om forskningen i verbal anerkendelse, kan du læse mere her eller se videoen om verbal anerkendelse
 • Faglig ledelse er den enkelte leders bestræbelser på at understøtte faglig kvalitet og udvikling blandt medarbejderne. Mere konkret skal lederen indgå i dialog med sine medarbejdere om, hvad faglig kvalitet egentlig er. Ønsker du at vide mere om forskningen i faglig ledelse, kan du læse mere her  eller se webinaret om faglig ledelse.
 • Distribueret ledelse er en ledelsesform, som indebærer, at ledelsesopgaver bliver løst i samarbejde mellem den formelle leder og en eller flere medarbejdere. Ønsker du at vide mere om forskningen i distribueret ledelse, kan du læse mere her eller se videoen om distribueret ledelse.

Hvad betyder studiets resultater for dig som offentlig leder?

Ifølge Mathilde Cecchini lægger resultaterne op til vigtige implikationer for offentlige ledere: “På mange arbejdspladser med højt professionaliserede medarbejdere, som fx sundhedsvæsenet, tilhører mange ledere samme fagprofession som medarbejdergruppen. Det giver god mening, fordi det kan være nødvendigt, at ledere har en forståelse for og indsigt i det faglige arbejde, som udføres på arbejdspladsen. Vores forskningsartikel peger på, at det samtidig også er vigtigt, at ledere begynder at identificere sig som ledere, når de indtager en ledelsesposition, da det betyder noget for deres ledelsesadfærd. Samtidig ved vi fra tidligere studier, at ledelsesadfærd har betydning for medarbejdernes motivation og jobtilfredshed. Derfor er der god grund til at arbejde med at udvikle sin lederidentitet.”

Bag om studiet

 • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet International Journal of Public Administration. Du kan finde studiet her.
 • Artiklen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser besvaret af 172 ledende overlæger (nu cheflæger). Undersøgelserne er gennemført i 2019 og 2020 dvs. inden den nye overenskomst og de nye stillingsbetegnelser. 

Forfatterne bag artiklen er:

 • Mathilde Cecchini er lektor ved Syddansk Universitet og tilknyttet Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Kontakt: mce@sam.sdu.dk
 • Christian Bøtcher Jacobsen er professor ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.
 • Ane-Kathrine Lundberg Hansen er data manager ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.
 • Lars Dahl Pedersen er direktør på Privathospital Mølholm og fhv. seniorrådgiver ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.
 • Mickael Bech er professor ved Syddansk Universitet.