Aarhus Universitets segl

Lektor fra ledelsescenteret vinder pris for sin forskning

Den 5. februar blev den prestigefulde internationale forskerpris ”The 2024 Joseph Wholey Distinguished Scolarship Award” tildelt lektor Poul Aaes Nielsen og postdoc Jesper Asring Hansen fra Aarhus Universitet. Prisen tildeles for deres forskning i, hvordan offentlige ledere kan bruge resultatinformation til læring.

Foto: Jesper Asring Hansen (tv) og Poul Aaes Nielsen (th).

Det er Center for Accountability and Performance ved American Society for Public Administration, der hvert år uddeler prisen til forskere, der har leveret et ekstraordinært bidrag til forskningslitteraturen om performance management.
I år er prisen tildelt Poul Aaes Nielsen og Jesper Asring Hansen på baggrund af deres forskningsartikel om brugen af resultatinformation. Om prisen udtaler Poul Aaes Nielsen:

”Prisen er en stor anerkendelse og er særlig kærkommen, da den tildeles for bidrag til et forskningsfelt, der har fyldt meget i Jespers og min forskning. Samtidig lægger prisen vægt på forskningsbidrag, der er relevante for praksis, hvilket også er i tråd med ånden i ledelsescenteret.”

Om prisen

Prisen tildeles for en fremragende indsats inden for forskning om resultatskabelse i offentlige og non-profit organisationer. Det handler om at give et betydeligt bidrag, der tilvejebringer viden i en akademisk artikel eller bog om udviklingen, implementeringen, brugen eller virkningen af performance management. Performance management inkluderer resultatmåling, strategisk planlægning, programevaluering, strategisk fremskrivning og anvendelsen af andre evidensbaserede analytiske værktøjer. I tildelingen af prisen vægtes desuden forskning, der har bred relevans inden for offentlig forvaltning og ledelse, og som er interessant for både praktikere og akademikere.

Du kan læse mere og se de tidligere vindere her

Kilde: Center for Accountability and Performance, American Society for Public Administration. 

Poul og Jespers forskning fokuserer på, hvordan offentlige ledere og beslutningstagere kan bruge data i deres beslutningstagen. Om forskningsfeltet forklarer Poul:

”Brugen af mål og målinger har i mange år udgjort en central del af styringen i de fleste offentlige organisationer. Samtidig ved vi, at størstedelen af de data og målinger, der indsamles, sjældent bliver brugt i praksis. Derfor er der heldigvis kommet både større forskningsmæssig og praktisk fokus på, hvordan ledere og medarbejdere i højere grad kan udnytte mulighederne i data. Det handler bl.a. om potentialet i at bruge mål og data til at skabe fælles dialog og forståelser om deres organisations styrker og begrænsninger, til at identificere mulige problemer og derved i sidste ende at medvirke til at fremme organisatorisk læring og udvikling.”

Læs mere forskningen i datainformeret beslutningstagning her