Aarhus Universitets segl

Ledelsescenteret skifter navn

Som følge af tronskiftet ændres navnet på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse d. 20. marts 2024 til Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Navnet er nyt, men centerets forskningsbaserede bidrag til en bedre offentlig sektor fortsætter som hidtil. Det samme gør H.M. Kong Frederiks deltagelse.

Foto: Marjun Danielsen, AU Foto

”Det, vi står op for hver morgen, er at skabe viden, som offentlige ledere og beslutningstagere kan bruge til at forbedre offentlig ledelse. Dén ambition deler kongen, og han bidrager aktivt til at indfri den,” siger Lotte Bøgh Andersen, der er professor i statskundskab og leder af det, der nu hedder Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

”Vores forskning bliver til i samspil med de 43.000 offentlige ledere, der ved, hvor skoen trykker, og hvor der er behov for ny forskningsbaseret viden. Det er afgørende, at vores forskning kan blive brugt til gavn for borgerne og samfundet. Kongen spiller en meget væsentlig rolle i at bygge den bro. Han er jo selv en særdeles prominent offentlig leder, og jeg kan mærke på mange af de ledere, jeg taler med, at hans personlige engagement smitter af,” siger Lotte Bøgh Andersen.

Næste gang, Kongen deltager i dialogen mellem forskere og ledere, er 23. maj, hvor han åbner centerets årlige ledelseskonference, der har været udsolgt i to måneder.

”Interessen for centerets forskning er rigtig stor, og tilsvarende er det fantastisk for os som forskere at få kendskab til praktikernes indsigter og erfaringer. Det gælder både under konferencen og som led i centerets mange andre aktiviteter – fx på Folkemødet og via ledelsesudvikling i de offentlige organisationer,” udtaler Lotte Bøgh Andersen.

Kong Frederik er et af seks medlemmer af forskningscenterets Governance Committee, som har en rådgivende funktion i forhold til løsning af centerets opgaver.

Om Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse er et tværdisciplinært forskningscenter, der er fysisk placeret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Centeret åbnede i maj 2018 i anledning af den daværende kronprins’ 50-års fødselsdag. Centeret er muliggjort af donationer fra Købmand Herman Sallings Fond i henholdsvis 2018 og 2023.

Centerets vision er at bidrage til en bedre offentlig sektor ved at producere, dele og anvende forskningsbaseret viden om offentlig ledelse, der gør offentlige organisationer endnu bedre i stand til at leve op til og udvikle deres målsætninger til glæde for borgere og samfund.