Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Formidling af ledelsesforskning

Ny forskning: Visionsledelse kan stimulere medarbejderes prosociale motivation – hvis visionen kan relateres direkte til brugergruppen

Mange fagprofessionelle i den offentlige sektor er optaget af at gøre en positiv forskel for brugere og borgere. Hvad enten det drejer sig om pædagogen i det lokale dagtilbud, folkeskolelæreren, sygeplejersken eller omsorgspersonalet i ældreplejen, er ønsket om at gøre godt for børnene, de unge, de syge eller de ældre en central motivation for lægge sig i selen på arbejdspladsen. Nogle gange kan det dog være vanskeligt for de fagprofessionelle at se, hvordan deres arbejde gør en konkret forskel. Administrative opgaver eller omstruktureringer kan sløre billedet, og et central spørgsmål er derfor, hvordan offentlige ledere kan fastholde eller øge medarbejderes motivation rettet mod at gøre godt for specifikke brugere – også kaldet medarbejdernes ”brugerorientering”.

I et nyt studie af dagtilbudspersonale og ansatte i SKAT undersøger Louise Ladegaard Bro og Ulrich Thy Jensen, hvorvidt og hvornår offentlige lederes udøvelse af visionsledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes brugerorientering. Studiet fulgte flere hundrede medarbejdere før og efter en delmængde af lederne deltog i et ledelsestræningsforløb med fokus på at dygtiggøre dem i at tydeliggøre, dele og fastholde den organisatoriske vision (for mere om LEAP-projektet, læs her).

Resultaterne peger på, at medarbejdere med ledere, der deltog i visionsledelsestræningsforløbet, oplevede større arbejdsmotivation rettet mod at gøre godt for specifikke brugere efter træningsforløbet. Det var dog kun gældende blandt personalet i dagtilbud og ikke for medarbejdere i SKAT. Studiet viser samtidigt, at visioner i dagtilbud oftere fokuserer på brugerne (børnenes velvære), mens et fokus på brugerne (borgere) er mindre fremtrædende i visioner for SKATs afdelinger.

Tilsammen peger resultaterne på, at visionsledelse kan være et nyttigt redskab til at øge medarbejdernes motivation, men også at betingelserne er mere gunstige i organisationer med en mere direkte, klar og positiv kontaktflade mellem personale og brugere.