Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder


22.11.2019 | Igangværende forskningsprojekter

Opstart af flagskibsprojekt: Effekterne af udviklingsforløb i vidt forskellige kontekster

Hvad er effekterne af at afholde forskellige udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere i politiet, anklagemyndigheden, sygehuse og sociale botilbud? Det skal et af centerets store forskningsprojekter, VUOS-projektet, være med til at afklare. Som en del af projektet bliver 216 enheder tilbudt et udviklingsforløb. Hvert af disse forløb…

22.11.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Forskning på video: Bliv klogere på lederidentitet, ledelsesspænd, ledelsesrum og ledelsesopfattelser

Hvorfor har nogle ledere en stærkere lederidentitet end andre, og hvad er konsekvenserne af at have henholdsvis en svag og en stærk lederidentitet? Hvilke fordele og ulemper er der ved små og store ledelsesspænd, og hvad har betydning for størrelsen på det ideelle ledelsesspænd?Hvilke forhold fremmer og hæmmer offentlige lederes ledelsesrum?…

22.11.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Ny forskning om resultatinformation

Offentlige ledere og medarbejdere bruger i varierende grad information om deres egne og organisationens resultater. Ledelseskommissionen anbefalede, at lederne skal bruge lokale, relevante, kvantitative og kvalitative data om effekten af kerneopgaven. Men hvordan reagerer medarbejderne på denne resultatinformation? Det giver en…

24.10.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Ledelsesspænd: Findes det optimale antal medarbejdere for en leder?

Det korte svar er nej – det lange er, at forskningen viser, at der er fordele og ulemper ved både små og store ledelsesspænd.

24.10.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Offentlige lederes lederidentitet: Bærer du lederkasketten med rank ryg?

Ny forskning viser, at den ideelle lederidentitet afhænger af, hvilket lederjob den enkelte offentlige leder skal udfylde. Og at lederidentitet kan udvikles over tid gennem uddannelse eller erfaring.

11.10.2019 | Nyheder

Udenlandske gæsteforskere på ophold i ledelsescenteret i efteråret 2019

Der kommer hele tiden forskere fra andre lande til Aarhus for at samarbejde og dele viden. I efteråret 2019 har vi haft besøg af professor Sandra Groeneveld (på billedet) og professor Gianluca Veronesi. Sandra er leder af et ”søsterledelsescenter” på Leiden Universitet, mens Gianluca er ansat på Bristol Universitet. Sandras forskning er bredt…

11.10.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Ny forskning: Visionsledelse kan stimulere medarbejderes prosociale motivation – hvis visionen kan relateres direkte til brugergruppen

Mange fagprofessionelle i den offentlige sektor er optaget af at gøre en positiv forskel for brugere og borgere. Hvad enten det drejer sig om pædagogen i det lokale dagtilbud, folkeskolelæreren, sygeplejersken eller omsorgspersonalet i ældreplejen, er ønsket om at gøre godt for børnene, de unge, de syge eller de ældre en central motivation for…

11.10.2019 | Igangværende forskningsprojekter

Få indblik i Ph.d.-projekterne i ledelsescenteret

I ledelsescenteret har vi på nuværende tidspunkt 9 dygtige ph.d.-studerende, der bidrager til centerets forskning igennem en række ph.d.-projekter.Rebecca Risbjerg Nørgaard og Emily Tangsgaard undersøger henholdsvis begreberne etisk ledelse og risikoledelse og konsekvenserne heraf for medarbejderadfærd. Stefan Boye afdækker forståelsen af…

11.10.2019 | Jobs

Ledig stilling i ledelsescenteret: Kan du komme ud over rampen med viden om offentlig ledelse?

Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads med en ambitiøs vision om at bidrage til endnu bedre offentlig ledelse? Kan du formidle ledelses- og motivationsforskning på en engagerende og praksisnær måde og facilitere udvikling af offentlige organisationer? Har du lyst til at få en unik indsigt i ledelse i vidt forskellige dele af den…

11.10.2019 | Formidling af ledelsesforskning

Ny forskning: Politisk regulering kan have skadelige langtidseffekter på motivationen

Politiske tiltag ændrer ofte forholdene for dem, der leverer offentlig service. Når disse tiltag har karakter af regulering, bliver de ofte ledsaget af umiddelbar frustration og konflikt, fordi de kan skabe en oplevelse af ikke at kunne levere den ønskede kvalitet i arbejdet med borgerne. Forskningsmæssigt ved vi imidlertid ikke meget om, hvordan…

Viser resultater 41 til 50 ud af 95

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste