Aarhus Universitets segl

Vigtig international post til Morten Brænder

Lektor Morten Brænder, som har været et centralt medlem af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse siden dets åbning i 2018, er blevet præsident for The European Research Group On Military And Society (ERGOMAS). Sideløbende med sin forskning og undervisning skal han således lede organisationen frem til juli 2024.

ERGOMAS fremmer kendskabet til forskning i forholdet mellem militæret og det omgivende samfund. Organisationen er uafhængig af politiske interesser. Den blev stiftet i 1986 for at bygge netværk mellem europæiske militærforskere. Den har et tæt samarbejde med andre organisationer på det militære felt og er meget relevant for ledelsescenterets forskning i ledelse af sikkerhed.  

Morten Brænder udtaler: “ERGOMAS blev stiftet, da den Kolde Krig var på frysepunktet. Det gjorde det helt centralt at forstå den betydning, som forsvarspolitikken har for os alle sammen. I kølvandet på invasionen af Ukraine er dette mindst lige så vigtigt i dag. Jeg påtager mig hvervet med at lede organisationen for at revitalisere organisationens eksisterende forskningsnetværk. Herunder er det vigtigt at bygge bro mellem militære studier og generel forskning i ledelse og forvaltning. Denne kobling er nemlig nyttig for både forskere og praktikere på begge områder.”