Aarhus Universitets segl

Offentlige ledere kan lære af amerikanske guvernører – ny forskning om karismatisk ledelse

En ny forskningsartikel viser vigtigheden af karismatisk ledelse under kriser. Mere konkret kan forskelle i brugen af karismatiske virkemidler hos amerikanske guvernører være med til at forklare borgernes adfærd under covid-19-pandemien.

Foto: EamesBot, Colourbox

“Under covid-19-pandemien skulle man ikke lede længe efter nyhedsartikler og ekspertudtalelser, som understregede, at ledelseskommunikation var en vigtig byggesten i succesfuld krisehåndtering. Vores artikel gør os klogere på det potentiale, der ligger i karisma som værktøj i lederes ledelseskommunikation.”

Sådan lyder den indledende rammesætning fra en af artiklens syv forfattere, Ulrich Thy Jensen, der til daglig arbejder som lektor på Arizona State University i USA og samtidig er tilknyttet Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Kan karismatisk ledelse redde liv?

Ulrich Thy Jensen vurderer, at karisma kan være et af midlerne til at forstærke ledelseskommunikationen under en pandemi, så man mindsker tabet af menneskeliv:

“Resultaterne viser, at karismatiske taler fra amerikanske guvernører kan være med til at begrænse spredningen af sygdomme som covid-19. Ved at analysere data om befolkningens geografiske bevægelser fandt vi ud af, at når guvernører i USA holdt taler med høj grad af karisma om covid-19, blev befolkningen i de relevante delstater i højere grad hjemme. Vi undersøgte det i en fase af pandemien, hvor vacciner endnu ikke var udviklet. Det betød, at befolkningens bevægelsesmønstre var rigtigt vigtige. Når folk bevæger sig meget rundt i samfundet, stiger sandsynligheden nemlig for, at virus spreder sig.”

Med andre ord kan karismatisk ledelseskommunikation være med til at øge borgernes villighed til at følge myndighedernes anbefalinger. Og her tilføjer Ulrich Thy Jensen, at forskerne genfandt sammenhængen i en anden kontekst (se fold-ud-boks om artiklens studier nedenfor):

“Vi så samme betydning af karismatisk ledelseskommunikation, når det handler om folks villighed til at blive væk fra fx sportsarrangementer, restauranter og familiesammenkomster. Dette studie viste yderligere, at særligt personer med en konservativ politisk overbevisning (i en amerikansk politisk kontekst, red.) er tilbøjelige til at blive påvirket af karismatisk ledelseskommunikation.”

Hvad er karismatiske virkemidler?

Karismatiske virkemidler kan groft sagt inddeles i tre grupper: (1) substans, (2) indramning og (3) levering. Inden for hver gruppe er der en række virkemidler, som kan være med til at styrke karismaen i ledelseskommunikationen.

Substans

 • Appellere aktivt til modtagernes moral
 • Betone og understrege en fællesskabsfølelse
 • Betone ambitiøse mål
 • Appellere og indgyde til en tro på evnen til at nå mål

Indramning

 • Anvende metaforer og billedsprog generelt
 • Anvende analogier
 • Gøre brug af historiefortælling(er)
 • Opsætte kontraster
 • Anvende retoriske spørgsmål
 • Anvende opremsninger/gentagelser

Levering

 • Arbejde aktivt med brugen af ens stemme – fx rytme og variation
 • Anvende passende ansigtsudtryk, der understøtter budskabet
 • Bruge kropssprog aktivt
 • Anvende øjenkontakt
 • Anvende humor

Kilde: Webinaret om karismatisk ledelseskommunikation i en krisetid med Ulrich Thy Jensen og Christian Nyvang Qvick. Find hele webinaret her samt noget af forskningen bag her.

Karismas potentiale – hvor mange liv kan der reddes?

Kan man sætte et tal på betydningen af karisma, når det kommer til ledelseskommunikation under en pandemi som covid-19? Forskerne bag artiklen har gjort et forsøg. Ulrich Thy Jensen forklarer:

“Ifølge vores beregninger kunne en højere karismascore hos de amerikanske guvernører på en standardafvigelse potentielt have reddet op til 5.350 liv i løbet af de første måneder af covid-19-pandemien. Vi er udmærket klar over, at sådan et estimat er forbundet med stor usikkerhed. Vi ved fx ikke, om karismas betydning er den samme i forskellige kontekster. Her kan geografi og befolkningens karakteristika spille ind. Derudover så vi, at karismas betydning afhang af den politiske orientering, som guvernørerne havde. Så det er et kompliceret puslespil.”

Hvordan gjorde forskerne? Bag om forskningsartiklen og dens to studier

Forskningsartiklen bygger på to studier.

 • I det første studie analyserede forskerne 350 taler fra de 50 amerikanske guvernører (syv taler fra hver guvernør). Alle taler blev afholdt som en del af et pressemøde. Forskerne udviklede en computeralgoritme, som afkodede talerne for niveauet af karisma. Dette datagrundlag blev kombineret med data om borgernes bevægelser via anonymiserede smartphonedata, så forskerne kunne identificere graden af såkaldt ”stay-at-home” adfærd hos borgerne. Datagrundlaget dækker over to måneder i den tidlige del af covid-19-pandemien – nemlig marts og april 2020.
 • Det andet studie er baseret på et survey eksperiment, hvor 661 online respondenter så anonymiserede udsnit fra guvernørernes taler, der indeholdt forskellige grader af karisma. Efterfølgende blev respondenterne bl.a. spurgt om:
  • Deres præferencer for at undgå at færdes på steder med mange mennesker (fx restauranter, barer og sportsarrangementer).
  • Deres præferencer for at undgå at deltage i familiearrangementer.
  • Deres vurdering af, hvorvidt andre individer ville deltage i de ovenfornævnte aktiviteter.
  • Deres politiske overbevisning (skelnen mellem liberal og konservativ ud fra den amerikanske kontekst).  
 • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet The Leadership Quarterly. Du kan finde artiklen her.
 • Forfatterne bag artiklen er:
  • Ulrich Thy Jensen, lektor ved Arizona State University, USA samt Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
  • Dominic Rohner, professor, University of Lausanne, Schweiz
  • Olivier Bornet, seniorforsker og udviklingsingeniør, Idiap Research Institute, Schweiz
  • Daniel Carron, udviklingsingeniør, Idiap Research Institute, Schweiz
  • Philip Garner, seniorforsker, Idiap Research Institute, Schweiz
  • Dimitra Loupi, sprogingeniør (praktikant), Idiap Research Institute, Schweiz
  • John Antonakis, professor, University of Lausanne, Schweiz

Implikationer – hvad kan offentlige ledere i Danmark lære?

Ifølge Ulrich Thy Jensen er det meget relevant at overveje, hvilket potentiale karismatisk ledelseskommunikation har for offentlige ledere:

“Først og fremmest ved vi fra tidligere forskning, at karisma ikke alene er noget, man er født med som leder. Man kan træne sin evne til at kommunikere karismatisk. Det øger relevansen af artiklens bidrag. Når ledere faktisk kan træne deres karisma, er det endnu vigtigere at forstå, hvordan karismatisk ledelseskommunikation virker i krisesituationer, hvor myndighederne (og de offentlige ledere) skal kommunikere om, hvilken adfærd de ønsker fra borgernes side.”

Ulrich Thy Jensen tilføjer, at forskningsartiklen lægger op til mere forskning i, hvad karisma betyder i andre sammenhænge:

“Det er oplagt, at vi skal se nærmere på karismas betydning i andre krisesituationer end covid-19, som på mange måder var enestående. Men paletten er endnu bredere end det. Prøv at tænke på, hvor ofte myndighederne skal kommunikere til borgerne med en forventning om en bestemt adfærd. Det kan fx handle om borgeres genoptræning i eget hjem for at komme sig efter operationer. Et andet eksempel er opfordringer til at spise klimavenligt. Det kunne være interessant at kigge nærmere på karismas betydning i sådanne sammenhænge.”