Aarhus Universitets segl

Lykønskning til Kong Frederik X fra Institut for Statskundskab og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Få ting kan sammenlignes med stoltheden over, at en fagfælle og tidligere studerende klarer sig godt. En kandidatgrad i statskundskab kræver hårdt arbejde, men holder til gengæld hele livet. Vi er meget glade for at have fået en konge med solid faglig ballast, stort engagement og blik for det enkelte menneske.

Foto: Lars Kruse, AU

Vi er fælles om statskundskab som fag. Som rektor Brian Bech Nielsen sagde ved Deres 25 års studiejubilæum, er De rollemodel for alle unge, der lægger sig i selen for at få den uddannelse, de ønsker. Vi er stolte over, at De er med i fællesskabet af statskundskabskandidater.

Vi er forbundet både til Aarhus og til resten af verden. Det lokale, det nationale og det globale står allerede stærkt i Deres handlinger. Tilsvarende sikrer instituttets og centerets internationale fokus høj faglighed, ligesom vores ekspertise anvendes lokalt og nationalt, når vi samarbejder med kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder.

Vi er fælles om at fremme god offentlig ledelse baseret på solid, politologisk viden. ”Ingen er født som leder…… eller måske næsten ingen”, sagde De ved åbningen af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Alle ledere har brug for løbende at udvikle deres ledelse i en verden under forandring. Derfor er forskning og udvikling af god ledelse vigtig.

Med håbet om et fortsat tæt og forpligtende samarbejde ønsker hele instituttet og centeret tillykke med tronskiftet!

På vegne af Institut for Statskundskab og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse,

Peter Munk Christiansen og Lotte Bøgh Andersen