Aarhus Universitets segl

”Det handler om at lykkes sammen”

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse bød den 23. maj 750 deltagere velkommen til årets ledelseskonference. Læs her om H.M. Kongens åbningstale, hvad ledelsesforskning og ledelse i praksis har til fælles, samt hvad der er særligt magisk ved Danmark ifølge keynote taleren fra Harvard Universitet.

H.M. Kong Frederik taler ved Ledelseskonferencen 2024
Foto: AU Foto, Jens Hartmann

H.M. Kong Frederik åbnede dette års konference ”God offentlig ledelse – betydning, adfærd og barrierer” ved at sige, at ledelse handler om mennesker, om at nå fælles målsætninger og om at lykkes sammen.

Og selvom H.M. Kongen også påpegede, at god ledelse er mere walk end talk, og at virkeligheden sjældent ligner skrivebordsøvelserne, så er der vigtig læring i mødet mellem praksis og forskning. Eller som vicecenterleder Mads Leth Jakobsen sagde mod slutningen af konferencen: ”både forskning og praksis handler om god dømmekraft”. Derfor takkede H.M. Kongen da også de fremmødte for at bruge dagen på at udvikle sig – og lykkes sammen.

Den gode dømmekraft kom i spil allerede kort efter åbningstalen, hvor tre ledelsesambassadører fra statsligt, regionalt og kommunalt regi deltog i en paneldebat om betydning, adfærd og barrierer for god offentlig ledelse.

Se video og billeder fra dagen og læs H.M. Kongens åbningstale

Du kan se video og billeder fra dagen her.

Du kan læse hele åbningstalen fra H.M. Kong Frederik på Kongehusets hjemmeside.

En dag spækket med læring og refleksion

Mellem den indledende og afsluttende fællesdel havde de 750 ledere, som gæstede konferencen i Universitetsparken, mulighed for at vælge mellem oplæg, workshops og debatter á tre omgange. Hele 18 forskellige sessioner bød på indblik i forskellige ledelsesformer, ledelsesudvikling, ledelse af digitalisering, ledertrivsel, lederens rolle i rekruttering og meget mere.

Fokus på koblingen mellem forskning og praksis kunne også ses i sammensætningen af oplægsholdere på de enkelte programpunkter. Sessionen om betydningen af ledelsesteams bød på input fra en ph.d.-studerende, en skoleleder, en professor, en pensioneret oberst og ikke mindst lederne i salen. Sidstnævnte blev så opslugt af samtalerne, at de for fleres vedkommende fortsatte ind i pausen, hvor de udviklingslystne ledere drøftede, hvordan vi sammen kan skabe god offentlig ledelse.

Internationalt besøg og ”magical water”

Til den afsluttende fællesdel var en af oplægsholderne lektor Elizabeth Linos, leder af The People LabHarvard Kennedy School of Government. Hun delte blandt andet sin begejstring over, at de danske offentlige ledere er så opsatte på udvikling, at de gerne deler deres erfaringer med både hinanden og forskere ved centeret. Faktisk er vi i Danmark så gode til dette samarbejde, at vores vand må være ”magical”, som Elizabeth Linos sagde det. Både viljen og evnen til at få praksis og forskning til at spille sammen er i hvert fald vidt udbredt. Det er vigtigt, understregede hun, fordi viden om god ledelse er mest værdifuld, når den bruges i praksis.  

Skal du med til næste år?

Næste gang, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse afholder sin store årlige konference, er den 22. maj 2025 i København. Tilmeldingen åbner midt i januar 2025 – hold øje med vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

Indtil da er der kun at sige det samme, som centerleder og professor Lotte Bøgh Andersen lukkede konferencen med: God ledelseslyst!