Aarhus Universitets segl

Centerforsker er med til at sikre penge til projekt om kunstig intelligens i den offentlige sektor

Adjunkt i Ledelsescenteret Clara Siboni Lund er medlem af den forskergruppe, der netop har fået bevilliget 2,8 millioner kroner til at undersøge, hvornår fagprofessionelle bakker op om brugen af kunstig intelligens, og hvordan beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens påvirker de fagprofessionelles skønsudøvelse.

Foto: Adjunkt i ledelsescenteret Clara Siboni Lund

Mange steder i den offentlige sektor er der fokus på, hvordan vi kan udnytte data bedre og bruge data til at kvalificere beslutningstagning. Det kan bl.a. foregå med forskellige typer af beslutningsstøtte, der samkører meget store datamængder med henblik på at forudsige forhold for enkelte borgere. Det kan fx være forudsigelser om patienters risiko for at udvikle bestemte sygdomme eller borgeres risiko for at blive langtidsledige.

Samtidig med at disse systemer vinder frem, er det vigtigt, at vi følger udviklingen og sikrer viden om, hvordan redskaberne bliver taget imod, og påvirker den konkrete beslutningstagning i den offentlige sektor. Og det er netop det, projektet har til formål at undersøge.

Det er Danmarks Frie Forskningsfond, der har valgt at støtte forskningsprojektet. Niels Bjørn Grund Petersen fra VIVE er leder af projektet. Clara Siboni Lund har særligt ansvar for de kvalitative dele af projektet og hun skal bl.a. interviewe fagprofessionelle om deres opfattelser af beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens. Desuden er Noortje de Boer fra Universiteit Utrecht og Jonas K. Madsen fra Roskilde University medlemmer af projektgruppen.

Om bevillingen udtaler Clara Siboni Lund: ”Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har fået bevillingen til netop dette forskningsprojekt. Det er et vigtigt emne mange steder i den offentlige sektor, og jeg ser rigtigt meget frem til, at vi kan bidrage med viden om, hvordan beslutningsstøttesystemerne opleves af og påvirker de fagprofessionelle.”