Aarhus Universitets segl

Folkemødet 2023: Sådan bidrager ledelsescenteret

02.05.2022 | ANDERS VALENTIN BAGER

(Opdateres løbende)

Den 15. til 17. juni løber Folkemødet af stablen, og her deltager Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse med følgende hold:

 • Caroline Howard Grøn, lektor
 • Emily Tangsgaard, adjunkt
 • Amalie Trangbæk, adjunkt
 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor
 • Laura Bundgaard, organisationskonsulent

Ledelsescenteret deltager i følgende arrangementer:

Torsdag den 15. juni

  

Kom med en idé til Robusthedskommissionen & Brostrøm

Tid: kl. 17.15-18.00

Sted: Danske Regioner (F8, ved Allinge Røgeri)

Beskrivelse

Flere og flere vil få behov for hjælp fra sundhedsvæsenet, og arbejdsstyrken vil ikke vokse tilsvarende. Vi kan ikke fortsætte med at gøre mere af det samme. Men hvordan får vi enderne til at mødes i sundhedsvæsenet, der allerede er under pres? Alle sten bliver vendt, når Søren Brostrøm og Robusthedskommissionen debatterer udfordringer og løsninger for et robust sundhedsvæsen, hvor personalet har tid, rum og kompetencer til at løse kerneopgaven. Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til kommissionen. Temaerne er bl.a. arbejdsmiljø, prioritering og smartere opgaveløsning.

Med deltagelse af

 • Randi Brinkmann, Dekan Sundhedsfagligt Fakultet, Københavns Professionshøjskole

 • Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.D, professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

 • Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen

 • Annemarie Hellebek, Direktør, Bornholms Hospital

 • Dorthe Boe Danbjørg, Næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd, DSR

Fri som fuglen. Hvordan kan frisætning foregå på ældreområdet?

Tid: kl. 19.00-20.00

Sted: Faktaboksen - J20 

Beskrivelse

SVM-regeringen har som erklæret målsætning at sætte ældreområdet fri. I denne debat fortæller to forskere om erfaringer med at sætte ledere og medarbejdere fri på ældreområdet, og en erfaren leder på området bidrager med sit perspektiv på muligheder og udfordringer i en frisættelse af ældreområdet.  På baggrund af de tre korte oplæg inviteres deltagerne til at bidrage til debatten om, hvordan fremtidens ældrepleje kan sættes fri på en forsvarlig måde.

Med deltagelse af

 • Caroline Howard Grøn, lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Emily Tangsgaard, Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Jette Bolding, tidligere områdechef på ældreområdet i Københavns Kommune
 • Pia Kürstein Kjellberg, projektchef, VIVE

Fredag den 16. juni

  

Medarbejder i fremtidens sundhedsvæsen - en samtalesalon

Tid: kl. 10.30 - 11.30

Sted: Nytgribskov (G1)

Beskrivelse

Hvorfor skulle jeg tage et job i det offentlige med masser af ulemper, hvis jeg kan arbejde privat på bedre vilkår? Hvordan kan kampen for fællesskabet kombineres med et liv med plads til... ja, hvad er det egentlig, de unge vil ha´? Samfundet er på mange måder i bevægelse mod mere individualisering og fleksibilitet, og de næste generationer af medarbejdere stiller andre krav til deres arbejdsliv end for bare 10 år siden. Vi har sat en arbejdsgiver, en kommende jordemoder og et medlem af Robusthedskommissionen, der forsker i arbejdsliv, i stævne for at dele tanker og visioner. De har hver især bud på de vigtigste motivationsfaktorer, der kan tiltrække og tilfredsstille fremtidens sundhedsmedarbejdere. Kom og hør deres tanker i denne tidlige samtalesalon på havnen.

Med deltagelse af

 • Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand, Region Hovedstadden

 • Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.D, professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

 • Liv Abildstrøm, Jordemoderstuderende, formand, Jordemoderstuderendes Landsorganisation

Er offentlige og private ledere som ild og vand?

Tid: kl. 15.45-16.30

Sted: Ledelsesscenen/Mercuri Urval (C32)

Beskrivelse

Kriser og store udfordringer står i kø, og det føles til tider som om, vi bevæger os på kanten af småt brandbart. Vi er i en tid, der kalder på anderledes tænkning, nye samarbejder og nye løsninger. Men hvor kan de komme fra? Der findes masser af historier om forskellene på offentlig og privat ledelse, og hvorfor de to er uforenelige. Men hvad er myter og hvad er sandhed? Hvad kan offentlige og private ledere lære af hinanden i en verden i brand, og hvad behøver de ikke at lære af hinanden? De spørgsmål og flere andre stiller vi til en række topledere, der har erfaring fra både det offentlige og private.

Med deltagelse af

 • Emily Tangsgaard, adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

 • Bjarne Corydon, Chefredaktør og Adm. Direktør, Dagbladet Børsen

 • Stig Henneberg, Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune

 • Bjarke Müller, Principal Consultant, Mercuri Urval

 • Mette Aagaard, Konsulent

Er det teknologien, der skal holde mig sund i fremtiden?

Tid: kl. 16.15-17.00

Sted: Region Hovedstaden (Danske Regioners telt) (F8)

Beskrivelse

Vi står overfor afgørende valg i den danske velfærd. Der vil være flere behandlingskrævende danskere i 2030 og allerede nu er der ikke nok sygeplejersker og læger. Så hvad er klogest at gøre? Står vi bedre, hvis opgaverne i sundhedssektoren skifter ejermand? Er det teknologisk innovation, der skal hjælpe os? Måske skal danskerne til at leve sundere, og priserne på usunde varer som fx cigaretter sættes op. Og hvordan får vi alle med? Panelet undersøger sundhedsvæsnet indefra med eksperterne – og kigger videre ud i samfundet, hvor forventningerne til det offentlige sundhedssystem er høje.

Med deltagelse af

 • Christian Bøtcher Jacobsen, Professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • Nanna W Gottfredsen, MF, Udsatteordfører, Moderaterne
 • Liselotte Lyngsø, Fremtidsforsker, Future Navigator
 • Rasmus Møgelvang, Hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Fup og fakta om de offentlige ledere

Tid: kl. 18.00-18.45

Sted: Aarhus Universitets forskningsskib Aurora (H6)

Beskrivelse

Er der flere kvinder end mænd på lederkontorene i den offentlige sektor? Og er medarbejderne mere tilfredse, hvis de har en ung eller en ældre leder?

Forskerne bag den fællesoffentlige ledelsesevaluering medbringer helt friske fakta om offentlige ledere og offentlige ledelse. I dagens anledning, medbringer de også lidt fup, for at sætte gang i diskussionen om, hvad der kendetegner offentlig ledelse og offentlige ledere anno 2023 og hvor vi kan gøre det bedre.

Med deltagelse af

 • Emily Tangsgaard, Adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

 • Caroline Howard Grøn, Lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

 • Eva Munck Immertreu, Formand, BUPLs lederforening

 • Trine Dahl, HR-chef, Justitsministeriets Departement

 • Stig Henneberg, Kommunaldirektør, Frederiksberg

Faglighed og faglig ledelse i toppen af bureaukratiet

Tid: kl. 19.00-20.00

Sted: Faktaboksen - J20 

Beskrivelse

Er faglighed kun noget for læger? Det korte svar er forhåbentlig ikke! I denne debat diskuterer vi, hvad faglighed er i embedsværket og ikke mindst, hvordan fagligheden kan rammesættes og ledelse. To forskere præsenterer deres forskning om hhv. rollen som topembedsmand og faglig ledelse og Anne-Mette Lyhne Jensen fra Justitsministeriet giver eksempler på, hvordan de har arbejdet med at sætte fokus på fagligheden. Efter tre korte oplæg invitere vi alle til at deltage i diskussionen af, hvad god embedsmandsfaglighed er og hvordan det kan ledelse. I debatten kan du møde Amalie Trangbæk, adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og medlem af Dybvad-udvalget Caroline Howard Grøn, lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Anne-Mette Lyhne Jensen, Justitsministeriet.

Med deltagelse af

 • Caroline Howard Grøn, Lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Amalie Trangbæk, Adjunkt, Aarhus Universitet
 • Anne-Mette Lyhne Jensen, Afdelingschef, Justitsministeriet

Lørdag den 17. juni

  

Fremtidens medarbejder

Tid: kl. 11.30-12.30

Sted: Hjemmeværnet - MHV903 HJORTØ (H11)

Beskrivelse

Den unge generation bliver mindre, konkurrencen om arbejdskraften bliver større, og fremtidens medarbejder er optaget af individuelle motivationsformer, mangfoldige livsfaser og skræddersyede ansættelsesmuligheder som ikke ved første øjekast rimer på en uniformeret verden. Arbejdsgiverne mærker, at medarbejderne i stigende grad stiller krav, som flugter med den fase af tilværelsen, som de er i – og det gælder unge som ældre. Hvordan kan Forsvaret tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere og de bedste talenter på markedet? I paneldebatten stiller vi skarpt på, hvordan Forsvaret kan bygge en bro til fremtidens medarbejder og undersøge udfordringerne med at tiltrække og fastholde medarbejdere i en tid, hvor krav til ledelse og livsfasetilgang ser ud til at blive normen.

Med deltagelse af

 • Janni Torp, Direktør, Forsvarets Personalestyrelse

 • Caroline Howard Grøn, lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

 • Øvrige deltagere opdateres 

Kan sundhedsvæsenet styre gennem den perfekte storm?

Tid: kl. 12.00-13.00

Sted: Ledelsesscenen (C32)

Beskrivelse

Regeringen har som en af sine hovedprioriteter, at vi skal have et velfungerende sundhedssystem. Der er god grund til at sætte kræfterne ind netop her. For den perfekte storm har ramt det danske sundhedsvæsen: Vi bliver flere og flere ældre borgere medstigende forventninger om behandling, og sygehusene får flere muligheder for at behandle. Samtidig er ressourcerne knappe, og der er alt for få hænder til at klare arbejdet. Imens vokser ulighed i sundheden. Ingen steder er udfordringerne tydeligere end i Region Sjælland. Indenrigs-og sundhedsminister Sophie Løhde(V) og sundhedsprofessor Christian Bøtcher Jacobsen tegner det store billede for fremtidens sundhedsvæsen. Sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr fortæller, hvad man gør for at klare skærene ved at bruge innovation og skabe et godt arbejdsmiljø på Danmarks mindste akutsygehus i Nykøbing Falster.

Med deltagelse af

 • Christian Bøtcher Jacobsen, Professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister, Venstre
 • Ricco Norman Dyhr, Sygehusdirektør, Nykøbing F. Sygehus
 • Helene Westring Hvidman, Cheflæge for gynækologisk og obstetrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Fra faglig lidelse til tværfaglig ledelse

Tid: kl. 13.30-14.15

Sted: Aarhus Universitets forskningsskib Aurora (H6)

Beskrivelse

Danskerne lever længere, fejler flere ting på samme tid, og er afhængige af hjælp fra mange dele af sundhedsvæsenet. Et højt specialiseret sundhedsvæsen bygger på faglig udvikling på de enkelte områder, men det kræver i stigende grad også koordineret faglig kvalitet mellem fagområderne. Det er en ledelsesopgave at lede fagligheden, men det er også en væsentlig ledelsesopgave at afstemme fagligheden med andre dele af sundhedsvæsenet for at skabe gode overgange og sammenhænge i behandlingen for patienterne. På sessionen tager vi den nyeste forskning med som inspiration til en samtale med ledere, der dagligt står med ansvaret for, at vi ikke får faglig lidelse men tværfaglig ledelse med borgeren i centrum. Sammen med cheflæge Marie Storkholm og HR-chef Karen Ingerslev taler vi om ledelse af faglighed og tværfaglighed, og hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, som både er attraktivt for politikere, chefer, ansatte og ikke mindst patienterne

Med deltagelse af

 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • Karen Ingerslev, Kontorchef, Koncern HR, Udvikling i Region Midtjylland
 • Marie Storkholm, Cheflæge, Regionhospitalet Horsens