Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videorække om ledelsestemaer

I centeret forsker vi i en række forskellige ledelsestemaer. I videoerne neden for kan du høre mere om forskningen i visionsledelse, verbal anerkendelse, lederidentitet, ledelsesspænd, opfattet ledelse og ledelsesrum. I tillæg til ”forskervideoerne” finder du også fire supplerende ”praktikervideoer”, hvor to offentlige ledere giver deres bud på de muligheder og udfordringer, som de oplever, at der knytter sig til udvalgte ledelsestemaer i praksis.


Visionsledelse

Visionsledelse

Verbal anerkendelse

Verbal anerkendelse

Lederidentitet

Lederidentitet i et forskningsperspektiv
Lederidentitet i et praktikerperspektiv

Ledelsesspænd

Ledelsesspænd i et forskningsperspektiv
Ledelsesspænd i et praktikerperspektiv

Opfattet ledelse

Opfattet ledelse i et forskningsperspektiv
Opfattet ledelse i et praktikerperspektiv

Ledelsesrum

Ledelsesrum i et forskningsperspektiv
Ledelsesrum i et praktikerperspektiv