Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En bedre offentlig sektor

Skabelse, deling og anvendelse af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse

En bedre offentlig sektor

Skabelse, deling og anvendelse af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse


Se videoen Abonnér på nyhedsbrev

Om centeret

Forskningsprojekter

Vidensbase


Seneste nyheder

Foto: Kevin Angelsø, Unsplash

03.06.2021 | Formidling af ledelsesforskning

Hvilket rum er der for ekspertise, når ledelsesforskere bidrager til kommissioner?

Forskere bliver ofte inviteret inden for i forskellige former for kommissioner, og det gælder også for ledelsescenterets medlemmer. I en ny artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen sammenligner professor og centerleder Lotte Bøgh Andersen og lektor Caroline Howard Grøn to af de kommissioner, hvor de begge har bidraget. Deres hovedkonklusion er, at…

Foto: Denys Nevozhai, Unsplash

12.05.2021 | Nyheder

Ny forskning: Politikeres personlighed betyder noget for deres politiske valg – uanset om de er røde eller blå

Et nyt studie har dykket ned i politikernes holdninger til beskæftigelsesindsatsen i deres kommuner. Studiet viser, at politikernes personlighedstræk har stor betydning for den politik, som de støtter i beskæftigelsesindsatsen. Dette er også tilfældet, når man tager højde for de forskelle, der findes i ideologiske standpunkter mellem politikerne…

Foto: Zhen Hu, Unsplash

28.04.2021 | Formidling af ledelsesforskning

Nyt studie: Organisationskulturen er vigtig, når vi skal træffe svære og risikofyldte beslutninger

Et nyt studie på sundhedsområdet viser, at organisationskulturer præget af tillid og (u)formaliseret dialog omkring beslutninger understøtter, at medarbejderne i højere grad sparrer med hinanden i risikofyldte situationer og efterfølgende lærer af dem.


Ledelseskonferencer

En gang årligt arrangerer Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse en praktikerrettet ledelseskonference. Hensigten med konferencen er at formidle centerets nyeste forskning på en praksisnær og anvendelsesorienteret måde, der kan bringe forskningen i spil i praksis blandt særligt offentlige ledere, medarbejdere og beslutningstagere.