Aarhus Universitets segl

Digital distanceledelse

Baggrund for projektet

Digitale teknologier, såsom e-mails, videokonferencer og sagsbehandlingssystemer, er blevet en central del af arbejdet for de fleste offentlige ledere. Samtidig har de nye teknologier gjort det muligt at lede på distancen, som fx er nødvendigt i de udflyttede styrelser eller for ledere med ansvar for flere matrikler.

Fra forskningen ved vi, at digitale teknologier ikke bare kan erstatte ansigt-til-ansigt dialog. Det kan være svært at engagere sine medarbejdere emotionelt og kognitivt, når kommunikationen foregår digitalt. Humor er også vanskeligt at formidle, hvis man ikke kan se hinanden i øjnene.

På den anden side, kan man nå flere medarbejdere oftere, hvis man anvender digitale teknologier. Det kan understøtte ledere i at formidle og dele organisationens vision. Samtidigt er mange ledere opmærksomme på, at deres adfærd har ekstra stor betydning, når ledere og medarbejdere er spredt og skal kommunikere digitalt.

Digitale teknologier er dog meget forskellige. Og det er forskellige former for ledelse også. Derfor har vi brug for mere viden om, hvordan ledere kombinerer forskellige teknologier, og hvordan det spiller sammen med deres ledelsespraksis.

Overordnet undersøgelsesmetode

Hvilken betydning har det for muligheden for at bedrive ledelse, når ledere og medarbejdere kommunikerer digitalt? Og hvad gør det, når der samtidig er fysisk distance mellem dem? Det er de centrale spørgsmål i projektet om digital distanceledelse.

Projektet bygger på etnografiske undersøgelsesmetoder. En række offentlige ledere fra forskellige organisationer vil blive fulgt og observeret i deres hverdag. Derudover indsamles data i form af interviews med både ledere og medarbejdere. I det omfang det er muligt, vil digitale data også blive inkluderet.

Organisationerne udvælges, så forskellige former for fysisk distance mellem ledere og medarbejdere repræsenteres. Feltarbejdet skal afdække følgende spørgsmål:

  • Hvad karakteriserer offentlige lederes brug af digitale teknologier, når de interagerer med deres interaktion med medarbejdere?
  • Hvordan og hvorfor påvirker digitale teknologier og ledernes brug af dem denne interaktion?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem fysisk afstand, digitale teknologier og ledelse?

Yderligere information om projektet

Ph.d.-projektet er en del af det større forskningsprojekt i centeret kaldet REPLACE, der ledes af Caroline Grøn. Her fokuserer Anne Mette Møller på faglig sparring, og Mathilde Winsløw har hovedansvaret for delen om ledelse, der er beskrevet ovenfor.
Mathilde kan kontaktes på følgende mail: mawi@ps.au.dk.