Aarhus Universitets segl

Tværgående samarbejde i den offentlige sektor

Video om ph.d.-projektet Inspireret af TED-talk-formatet kan du her se en PhD-talk om tværgående samarbejde i den offentlige sektor.

Baggrund for projektet

Der et stigende politisk fokus på tværgående samarbejde inden for den offentlige sektor. Det afspejler en erkendelse af, at løsningen på især komplekse problemstillinger kalder på større sammenhæng mellem den service, som forskellige organisationer leverer. ”Borgen skal i centrum” for at sikre værdiskabelse, som Ledelseskommissionen opsummerede i 2018. Det kan fx være en skole og en børnehave, der arbejder sammen for at sikre, at udfordrede børn får en så gnidningsfri overgang til skolelivet som muligt. Det kan også være forskellige afdelinger på et hospital, som sammen skal sikre, at patienter med flere sygdomme får en dækkende og sammenhængende behandling(er). Eller det kan være et jobcenter og en praktiserende læge, som i fællesskab skal vurdere, hvordan borgere, der oplever udfordringer med både sygdom og beskæftigelsesparathed, bedst bliver hjulpet videre.

Fælles for situationerne er, at både ledere og medarbejdere fra de forskellige organisationer skal prioritere og bidrage til løsningen af opgaver, som ikke udelukkende er deres eget ansvar.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Formålet med forskningsprojektet er at tilvejebringe viden om, hvordan offentlige ledere og medarbejdere prioriterer og bidrager til den tværgående opgaveløsning. Hvordan forstår offentlige ledere deres organisationers rolle i relation til tværgående opgaver? Og hvordan påvirker de medarbejdernes vilje og evne til at bidrage hertil? Dertil undersøger projektet også betydningen af dynamikker internt i arbejdsgrupper, og hvordan medarbejdernes prioritering af tværgående opgaver ændrer sig over tid.

Projektet kobler indsigter fra eksisterende ledelses- or organisationsforskning samt socialpsykologien. Her tydeliggøres, at ledelse er centralt for medarbejderes motivation og adfærd samt, at individer kan opleve udfordringer med at forstå hinanden som følge forskellige arbejdsgange, gruppetilhør og identiteter. Projektet undersøger bl.a. tværgående samarbejde i sundhedssektoren og bygger primært på kvantitative undersøgelsesmetoder, herunder felteksperimenter, surveyeksperimenter og longitudinale undersøgelsesdesigns. På baggrund af dette belyses følgende spørgsmål i projektet:

  • Hvad er tværgående ledelse i den offentlige sektor?
  • Hvordan påvirker tværgående ledelse medarbejdernes prioritering af den tværgående opgaveløsning i den offentlige sektor?
  • Hvilken betydning har gruppedynamikker og socialisering for medarbejdernes prioritering af tværgående opgaver i den offentlige sektor?

Yderligere information om projektet

Projektet ledes og gennemføres af ph.d.-studerende Anders Barslund Grøn, som kan kontaktes på abg@ps.au.dk. Christian Bøtcher Jacobsen er hovedvejleder og Vibeke Lehmann Nielsen er bivejleder.