Essays

En central del af Magtudredningen 2.0 er en bred inddragelse af forskere, hvis forskning kredser om et eller flere af Magtudredningen 2.0’s 15 temaer. Ved afholdelse af tilsvarende 15 workshops med hver sit tema som omdrejningspunkt, er forskere fra forskellige universiteter og institutioner igennem åbne calls blevet inviteret til at præsentere dels deres forskning, herunder hvad de mener bør inkluderes i en magtudredning, dels deres opfattelse af, hvad man inden for det givne emne mangler forskningsmæssig viden om. Oplægsholdere er følgende blevet inviteret til at omarbejde deres oplæg til et essay. De forskellige essays er forfatternes perspektiver på centrale tematikker for en dansk magtudredning og har således forfatterne som afsendere.  

Magtudredningen 2.0’s workshops og oplægsholdernes essays udgør en vigtig del i processen mod at identificere de konkrete forskningsspørgsmål, som er særligt væsentlige inden for hvert forskningstema. Udover at fungere som input til forskningsledelsens arbejde giver offentliggørelsen af essays på Magtudredningen 2.0’s webside offentligheden indblik i projektets problemafdækkende fase.   

Tema 6: Hvilken politisk rolle spiller økonomiske ressourcer – som kontrolleret af f.eks. store virksomheder, private fonde og erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer – i det 21. århundrede?