Baggrunden for Magtudredningen 2.0

Folketinget indledte i 1997 en analyse af det danske folkestyres tilstand ved overgangen til det 21. århundrede. Magtudredningen blev gennemført som et omfattende forskningsprojekt fra 1998 til 2003 og bidrog med værdifuld viden om det danske politiske system og samfund.

Der er gået to årtier siden Magtudredningens afslutning, og vilkårene for folkestyret ændrer sig løbende i takt med samfundsudviklingen. Tempoet i dansk politik og medierne er steget markant, og politikernes lov- og beslutningsarbejde er i de seneste årtier blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig har den teknologiske og digitale udvikling med blandt andet sociale medier og et forandret mediebillede for alvor taget fart. I 2022 indgik Folketingets partier derfor en bred politisk aftale om, at der skal gennemføres en opdatering af Magtudredningen, Magtudredningen 2.0.

Magtudredningen 2.0 fokuserer på at belyse udvalgte områder, hvor der er sket samfundsmæssigt vigtige udviklinger siden det oprindelige magtudredningsprojekt. Tre overordnede temaer, der spænder fra mediernes udvikling til folkestyrets institutioner og demokratisk deltagelse, vil være hovedfokus. Formålet med Magtudredningen 2.0 er at skabe ny forskningsbaseret viden om demokratiets situation og vilkårene for de demokratiske processer til gavn for både folkevalgte politikere og den brede offentlighed. Samtidig skal forskningsprojektet bidrage til at skabe grundlaget for en positiv udvikling, så det danske folkestyre fortsat står stærkt i fremtiden.

Kilde: Kommissorium for opdatering af magtudredningen