Advisory board

Det internationale rådgivningspanel har primært til opgave at give sparring på problemstillinger inden for de enkelte temaer, som Magtudredningen 2.0 beskæftiger sig med, og på den slutrapport, som magtudredningsarbejdet i 2028 skal munde ud i.

I tråd med Kommissorium for opdatering af magtudredningen er det forskningsledelsen, der har udpeget medlemmerne. Kriterierne har været:

  • Alle medlemmer skulle være væsentlige internationale kapaciteter.
  • Tilsammen skulle de dække det brede sæt af fagområder, som Magtudredningen 2.0 beskæftiger sig med.
  • Blandt deltagerne skulle der være nordiske eksperter med viden om den nordiske tradition for magtudredninger.

Desuden blev der lagt vægt på, at deltagerne kunne læse dansk, da publikationer fra Magtudredningen 2.0 bliver skrevet på dansk.


Det internationalt rådgivningspanel består af:

  • Rasmus Kleis Nielsen, professor, University of Oxford
  •  Elin Haugsgjerd Allern, professor, Universitetet i Oslo
  • Jens Rydgren, professor, Stockholms universitet
  • Toril Aalberg, professor, Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet
  • Carl Dahlström, professor, Göteborgs universitet
  • Torbjörn Bergman, professor, Umeå universitet
  • Grete Brochmann, professor, Universitetet i Oslo