Organisering

Magtudredningen 2.0 ledes af professor i statskundskab Michael Bang Petersen, som er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Der er i udpegelsen blevet lagt vægt på, at forskningslederen er en anerkendt forsker med betydelig erfaring med forskningsledelse og formidling til den brede offentlighed.

Der er etableret en forskningsledelse bestående af yderligere fire anerkendte forskere, som er udpeget af forskningslederen. Ved udpegelsen af forskningsledelsen er der lagt vægt på at opnå en tværvidenskabelig sammensætning samt at sikre repræsentation fra forskellige forskningsinstitutioner. Desuden er medlemmerne blevet udvalgt på baggrund af deres betydelige erfaring inden for forskningsledelse.

Forskningsledelsen har ansvaret for at koordinere arbejdet med Magtudredningen 2.0 og udmønte forskningsmidlerne. Forskningsledelsen vil både udføre konkrete forskningsaktiviteter og uddelegere til forskere uden for forskningsledelsen. 


Forskningsledelsen

Forskningsleder:

 • Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet

Øvrige medlemmer af forskningsledelsen:

 • Anne Binderkrantz, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet
 • Lene Holm Pedersen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet
 • Nanna Mik-Meyer, professor i sociologi ved Copenhagen Business School (CBS)
 • David Nicolas Hopmann, professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet

Følgegruppen

En central organisatorisk del af Magtudredningen 2.0 er en ekstern følgegruppe, som er nedsat af uddannelses- og forskningsministeren.

Forskningsledelsen skal løbende orientere følgegruppen om forskningsprojektets resultater, og følgegruppen har ansvar for at bidrage til formidlingen af disse.

Følgegruppen består af følgende medlemmer:  

Formand for følgegruppen: 

 • Søren Gade, formand for Folketinget

Repræsentant fra det regionale niveau – indstillet af Danske Regioner: 

 • Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner

Repræsentant fra det kommunale niveau – indstillet af KL: 

 • Kristian Vendelbo, adm. direktør, KL

Repræsentant fra EU-niveau – udpeget af uddannelses- og forskningsministeren: 

 • Lykke Friis, direktør, Tænketanken EUROPA

To repræsentanter fra erhvervsorganisationer – indstillet af hhv. Dansk Industri og Dansk Erhverv: 

 • Morten Høyer, direktør for public affairs og kommunikation, Dansk Industri
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv

To repræsentanter fra fagbevægelsen – indstillet af hhv. FH og Akademikerne: 

 • Mads Reinholdt, direktør, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Sara Vergo, formand, Djøf

Formanden for Demokratikommissionen: 

 • Lisbeth Knudsen, journalist og formand for Demokratikommissionen

Repræsentant fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – indstillet af Dansk Ungdoms Fællesråd: 

 • Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd

Repræsentant fra Dansk Journalistforbund – indstillet af Dansk Journalistforbund: 

 • Allan Boye Thulstrup, næstformand, Dansk Journalistforbund

Repræsentant fra mediebranchen – udpeget af uddannelses- og forskningsministeren: 

 • Jakob Nielsen, chefredaktør, Altinget

Repræsentant fra en civilsamfundsorganisation – udpeget af uddannelses- og forskningsministeren: 

 • Kira West, formand, Rådet for Socialt Udsatte

Repræsentant fra en folkeoplysningsorganisation – indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd: 

 • Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Medlemmer udpeget i deres personlige egenskab – udpeget af uddannelses- og forskningsministeren:

 • Martin Ruby, politisk chef, Facebook i Norden
 • Emma Holten, selvstændig konsulent og foredragsholder
 • Olav Hesseldahl, direktør, Det Politiske Akademi, næstformand, Foreningen Folkemødet
 • Sarah Steinitz, partner, Analyse og Tal

Repræsentanter for Folketingets partier:

 • Socialdemokratiet: Rasmus Stoklund
 • Venstre: Jan E. Jørgensen
 • Moderaterne: Jeppe Søe
 • Socialistisk Folkeparti: Karsten Hønge
 • Danmarksdemokraterne: Jens-Henrik Thulesen Dahl
 • Liberal Alliance: Henrik Dahl
 • Det Konservative Folkeparti: Mai Mercado
 • Enhedslisten: Rosa Lund
 • Det Radikale Venstre: Stinus Lindgreen
 • Dansk Folkeparti: Alex Ahrendtsen
 • Alternativet: Christina Olumeko

Desuden har uddannelses- og forskningsministeren inviteret Folketingets fire nordatlantiske mandater. Af disse deltager:

 • Aaja Chemnitz (Inuit Ataqatigiit)
 • Anna Falkenberg (Sambandsflokkurin)