Aarhus Universitets segl

Styringsparadigmer

Styringsparadigmer er sammenhængende forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan og skal styres og ledes.


Artikler

Frikommuneforsøg bør (også) forstås ud fra en innovationsdoktrin

06.09.21 Af Ulf Hjelmar og Mads Leth Jakobsen

Der er en lang dansk og nordisk tradition for frikommuneforsøg, hvor kommuner får undtagelser fra lovgivningen, så de kan eksperimentere med nye velfærdsløsninger. På trods af et stort samfundsmæssigt fokus på fænomenet er der er behov for at kvalificere de styringsdoktriner, som beslutningstagere kan bruge til at udvikle og evaluere frikommuneforsøg. Gennem en analyse af frikommuneidéen og de danske frikommuneforsøgs udvikling og indhold identificeres styrker og svagheder i de historisk mest centrale styringsdoktriner – bureaukrati, New Public Management og New Public Governance. Disse doktriner giver imidlertid ikke et fuldt dækkende grundlag for at forstå frikommuneforsøgenes innovative kerne og de styringsmuligheder, der knytter sig hertil. I artiklen introduceres derfor en supplerende innovationsdoktrin, der direkte kan adressere centrale elementer i innovationsprocesser centreret omkring entreprenørskab og spredning inden for en statslig rammesætning af lokale innovative eksperimenter.

Artiklen er udgivet i tidskriftet Politica. 

Offentlige organisationers bestyrelser: En overset, vigtig ledelsesaktør?

10.04.20 Af Lotte Bøgh Andersen, Niels Ejersbo, Jesper Rosenberg Hansen, Christian Bøtcher Jacobsen og Lars Dahl Pedersen

Bestyrelserne er en vigtig del af såvel private som offentlige virksomheders ledelse. Skandalesager minder os ind i mellem om, at det kan gå rigtigt galt, hvis bestyrelserne ikke påtager sig et ledelsesansvar. Vi skal dog ikke glemme, at velfungerende bestyrelser langt oftere er med til at skabe forandring i positiv retning. Artiklen her giver input til bestyrelsernes (fremtidige) roller med særligt fokus på offentlige organisationer.

Webinarer

Offentlig styring og distribueret ledelse Webinar lavet i samarbejde med DJØF
Værdiers betydning i styring og ledelse Med Lotte Bøgh Andersen og Martin Østergaard Christensen