Aarhus Universitets segl

Mandag den 23. maj, kl. 8.15-16.00
Sted: Søauditorierne, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus

Tema og indhold

God ledelse kræver, at vi hele tiden udvikler os som ledere. Blot et år uden ledelsestræning betyder, at medarbejdere kommer til at se deres leder som mindre aktiv. Derfor er det vigtigt hele tiden at forsøge at blive dygtigere som leder – til gavn for medarbejderne, organisationen og (lokal)samfundet.

De seneste år har givet mange anledninger til at prøve kræfter med svære ledelsessituationer, og nu er tiden for alvor kommet til at høste læringen. Den kan vi nemlig bruge både til hverdag og i svære ledelsessituationer. Det er ikke kun under kriser, at forholdene ændrer sig så meget, at vores normale rutiner ikke længere virker. Gensidig afhængighed giver fx oftere og oftere anledning til at prioritere tværgående ledelse, og vi skal som ledere ofte kunne håndtere uforudsigelige skift i tempoet. Der er med andre ord mange gode grunde til at lære af de seneste år.

Vi kommer alle til at gå fra konferencen med større indsigt i både egne og andres erfaringer. Frem for kun at kigge tilbage ser konferencen fremad. Vi udforsker det læringspotentiale, som ligger i krisen og i månederne efter krisen. Det gør os i stand til at løse nye og gamle udfordringer og dermed lykkes endnu bedre med fx at rekruttere og fastholde de medarbejdere, der er forudsætningen for at lykkes fremadrettet med at skabe værdi for såvel fællesskabet som enkeltborgere.

Ud over inspirerende plenumoplæg bliver der mulighed for selv at vælge tre sessioner i løbet af dagen. Hele tiden trækker vi på både stærk praksisviden og robust forskning om, hvordan ledelse kan bidrage til motivation og målrealisering.

Pris og praktisk information

Dato: Mandag den 23. maj 2022

Tidspunkt: 8.15-16.00

Sted: Søauditorierne, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus

Pris: 570,- inkl. moms for tilmelding af 1 deltager.

Ved tilmelding af minimum 2 deltagere er prisen 450,- inkl. moms pr. deltager. 

Sprog: Alle oplæg er på dansk undtagen oplægget af John Antonakis samt Florian Keppelers session, som begge er på engelsk.

Der vil ved arrangementet være en fotograf samt en videograf tilstede. På grund af GDPR-reglerne skal vi oplyse, at billederne og videoerne kun vil blive brugt i AU sammenhæng og som PR for arrangementet. Kontakt fotografen/videografen på dagen, hvis du ikke ønsker at blive fotograferet/filmet.


Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19 og vil derfor tage de nødvendige forbehold.

Bliver det nødvendigt med deltagerbegrænsning, gælder først til mølle-princippet.
Samtidig forbeholder vi os retten til at ændre i programmet.

Aarhus BSS is monitoring the COVID-19 situation closely, and all of our activities are conducted in accordance with the health authorities’ guidelines applicable at the time. You will always be notified in case of changes to the events.

Oplægsholdere i konferencens fællesdele

H.M. Kong Frederik

  

Åbningstale ved Hans Majestæt Kong Frederik

Ledelsescenteret åbnede i maj 2018 i anledning af Hans Majestæt Kong Frederiks 50 års fødselsdag. Ledelsescenteret er muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond. Hans Majestæt Kong Frederik er medlem af ledelsescenterets styringskomité.


John Antonakis

Professor ved University of Lausanne i Schweiz 

  

Videnskabelig key note ved John Antonakis, der er professor ved University of Lausanne i Schweiz.

John Antonakis er en af ledelsesforskningens frontløbere, når det kommer til karismatisk ledelse, effekterne af ledelse og ledelsestræning.

I klippet neden for kan du få en lille forsmag på, hvad der venter os til konferencen. 

Se John Antonakis i en TED Talk om karismatisk ledelse

Julie Elm Vig Albertsen

Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  

Julie Elm Vig Albertsen har siden 1. juni 2020 arbejdet som direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidligere har hun været afdelingschef Finansministeriet, underdirektør i DR Kultur samt kontorchef i både Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen. 

Julie Elm Vig Albertsen er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, og hun deltager i paneldebatten "Ledelse, når krisen bare bliver ved og ved" kl. 9.20. 


Christian Boel

Regionsdirektør, Region Nordjylland

  

Christian Boel har siden april 2019 arbejdet som regionsdirektør i Region Nordjylland. Christian besidder en massiv erfaring inden for sundhedsområdet. Tidligere har Christian Boel haft stillinger hos bl.a. Region Midtjylland, Favrskov Kommune, Aarhus Kommune og Rambøll Management.

Christian Boel er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og han deltager i paneldebatten "Ledelse, når krisen bare bliver ved og ved" kl. 9.20.

Martin Østergaard Christensen

Direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune

  

Martin Østergaard Christensen har siden slutningen af 2018 været direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor han til daglig har ansvaret for ca. 14.000 medarbejdere. Martin har tidligere været direktør for skoleforvaltningen i Aalborg Kommune samt Børne- og Unge direktør i Hjørring Kommune. 

Martin Østergaard Christensen deltager i paneldebatten "Ledelse, når krisen bare bliver ved og ved" kl. 9.20. 

Program

- 08.15 -
Ankomst og check-in
- 09.00 -
Velkomst og tale

Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder

Mads Leth Jakobsen, lektor og vicecenterleder

H.M. Kong Frederik

Velkomst ved centerledelsen i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Herefter tale ved H.M. Kong Frederik.
- 09.20 -
Paneldebat: Ledelse, når krisen bare bliver ved og ved

Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Christian Boel, fhv. regionsdirektør, Region Nordjylland

Martin Østergaard Christensen, direktør i Børn og Unge, Aarhus Kommune

Danske ledere skulle med coronakrisen foretage akut krisehåndtering. Hjemsendte medarbejdere, nye opgaver, nye måder at levere hidtidige opgaver, hastige forandringer, hurtige beslutninger og samfundskritiske udfordringer i forhold til sundhed, økonomi og sammenhængskraft. Det var en akut opgave, der skulle bringe os ud på den anden side. Men coronakrisen vil ikke slippe sit tag. Den er ved at blive et vedvarende fænomen med en potentielt lang tidshorisont. Lederne skal derfor i stigende grad ikke bare lave akut krisehåndtering men også håndtere coronakrisen på den lange bane.

I dette panel vil ledere for store offentlige organisationer dele deres erfaringer med kriseledelse. Både den akutte kriseledelse men i særdeleshed den mere langsigtede ledelse, der er blevet en nødvendighed, når nu coronakrisen er blevet et længerevarende fænomen. 

Debatten bliver indledt med, at lederne vil fortælle om deres erfaringer med og tanker om både den akutte krisehåndtering og de mere langsigtede perspektiver. Vi runder af med, at to ledelsesforskere giver deres perspektiv på ledernes erfaringer og tanker. 

Ordstyrer: Mads Leth Jakobsen, lektor og vicecenterleder i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Dertil møder du disse eksperter, som vil kommentere på paneldebatten:

Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder

Niels Højberg, Rådgiver ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse (fra marts 2022)

- 10.00 -
Pause
- 10.30 -
1. runde. 6 sessioner - du vælger én på dagen

 

Mening som begreb og redskab i ledelse

Deltagere:

 • Jan Tønnesvang, professor og institutleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 • Cecilie Lindgaard Petersen, HR udviklingskonsulent, VIA University College
 • Sanne Schou, autoriseret psykolog

Beskrivelse:

Behovet for mening og for at opleve sit arbejde som meningsfuldt er et af de mest centrale behov, vi som mennesker har. Men hvad er det for meninger, vi søger, skaber, finder og oplever – generelt og i vores arbejdsliv? 

På denne workshop dykker vi ned i meningsbegrebet og ser på, hvordan man kan arbejde med mening i ledelsessammenhæng. 

Workshoppen vil vise, hvordan det psykologiske behov for mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for motivation og trivsel i et meningsfuldt arbejdsliv i den offentlige sektor. 
 

Hvad kan offentlige ledere gøre for at øge den organisatoriske resiliens?

Deltagere:

 • Clara Siboni Lund, forsker, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Line Hvilsted Hansen, chefkonsulent og erhvervspsykolog ved Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland

Beskrivelse:

Corona-pandemien gjorde det meget tydeligt, at drastiske forandringer stiller ledere over for svære og vigtige opgaver. De har nemlig ansvaret for, at organisationer fortsat når deres målsætninger, selvom vilkårene ændres drastisk. I denne session kombinerer vi ny forskning og praksisperspektiver til at forstå de ledelsesmæssige handlinger, ledere kan gøre brug af, når de ønsker at øge den organisatoriske resiliens.

Rekruttering og personlighed

Deltagere:

 • Anders Ryom Villadsen, professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
 • Oluf Gøtzsche-Astrup, adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet 
 • Rasmus Hall Mortensen, adm. direktør, Garuda
 • Christian Kofoed-Enevoldsen, Partner & Director, Mercuri Urval

Beskrivelse:

I denne session sætter vi fokus på rekruttering med særligt fokus på den rolle, personlighed spiller i effektive rekrutteringsprocesser. Sessionen kombinerer deltageraktivitet og korte oplæg fra forskere fra ledelsescenteret og fra to HR-professionelle om, hvordan rekruttering foregår i offentlig og privat organisationer, og hvilke muligheder og udfordringer der ligger i fremtiden. 

Risikoledelse i leveringen af velfærdsydelser

Deltagere:

 • Emily Tangsgaard, adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Beskrivelse:

Der er et stigende fokus på risici i leveringen af velfærdsydelser i den offentlige sektor. Det afspejler en erkendelse af, at der ofte ikke er entydigt rigtige eller forkerte svar på de udfordringer, som medarbejdere står over for i mødet med borgere.

På workshoppen går vi i dybden med risikoledelse, som er en ledelsesadfærd rettet mod at sætte medarbejdere i stand til at afbøde negative konsekvenser for borgere i risikosituationer. Vi fokuserer blandt andet på, hvad risikoledelse indebærer, hvordan det opfattes af medarbejderne, og hvordan deres adfærd bliver påvirket. Herunder forholder vi os til konkrete scenarier i mindre grupper. Endelig drøfter vi betydningen af de politiske omgivelser og organisatoriske rammer, som risikoledelsen udøves i.

Fremtidens sundhedsvæsen har brug for (god) ledelse

Deltagere:

 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner
 • Mickael Bech, forsknings- og analysechef, VIVE
 • Christian Harsløf, direktør, KL

Beskrivelse:

Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Efter Covid-krisen står sundhedsvæsenet over for en aldrende befolkning, personalemangel, kapacitetsbegrænsninger og overvejelser om mere nærhed og sammenhæng. Håndtering af udfordringerne kalder på ledelse på alle niveauer, men hvad skal der til? I workshoppen tager centerets forskere hul på debatten sammen med en række deltagere med stor viden og indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling. 

Føringsledelse

Deltagere:

 • Morten Brænder, lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Jens Peter Blomquist, oberstløjtnant og chef for Jægerkorpset
 • Helle Kyndesen, politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi
 • Claus Ruhe Madsen, overborgmester, Rostock, Tyskland

Beskrivelse:

Traditionelt foregår der føringsledelse inden for Forsvaret og i politiet. Men der er også behov for det i andre dele af den offentlige sektor. Det gælder bl.a. brandvæsen og dele af sundhedssektoren - i særdeleshed akutområdet. Helt aktuelt har Coronakrisen i alle offentlige organisationer demonstreret vigtigheden af at kunne træffe hurtige beslutninger med potentielt vidtrækkende konsekvenser ud fra den viden, der er til rådighed lige nu.

Sessionens formål er at belyse ligheder og forskelle på føringsledelse og svare på spørgsmålet: Hvordan ruster vi fremtidens ledere til beslutningsdygtighed?
 

- 11.30 -
Pause
- 12.00 -
2. runde. 6 sessioner - du vælger én på dagen

 

Mening som begreb og redskab i ledelse

Deltagere:

 • Jan Tønnesvang, professor og institutleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 • Cecilie Lindgaard Petersen, HR udviklingskonsulent, VIA University College
 • Sanne Schou, autoriseret psykolog

Beskrivelse:

Behovet for mening og for at opleve sit arbejde som meningsfuldt er et af de mest centrale behov, vi som mennesker har. Men hvad er det for meninger, vi søger, skaber, finder og oplever – generelt og i vores arbejdsliv? 

På denne workshop dykker vi ned i meningsbegrebet og ser på, hvordan man kan arbejde med mening i ledelsessammenhæng. 

Workshoppen vil vise, hvordan det psykologiske behov for mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for motivation og trivsel i et meningsfuldt arbejdsliv i den offentlige sektor. 
 

PhD-talks: Bliv klogere på ledertroværdighed, samarbejde på tværs og omdømmeledelse

Deltagere:

 • Mads Pieter van Luttervelt, ph.d.-stipendiat, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Anders Barslund Grøn, ph.d.-stipendiat, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Mette Østergaard Pedersen, ph.d.-stipendiat, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
 • Ordstyrer: Niels Højberg, Rådgiver ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet (fra marts 2022)

Beskrivelse:

I denne seance har vi ladet os inspirere af TED-talk-formatet og inviteret tre dygtige ph.d.-studerende på scenen til en omgang PhD-talks. 45 minutter, 3 ph.d.-projekter – det bliver skarpt og lærerigt!

Du kommer til at blive klogere på følgende emner:

 1. Ledertroværdighed - gør du, som du siger? Ved ph.d.-stipendiat Mads Pieter van Luttervelt
 2. Tværgående samarbejde i den offentlige sektor. Ved ph.d.-stipendiat Anders Barslund Grøn
 3. Ledelse af organisatorisk omdømme. Ved ph.d.-stipendiat Mette Østergaard Pedersen

Perspektiver på faglig ledelse

Deltagere:

 • Clara Siboni Lund, forsker, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Eva Munck Immertreu, formand for lederforeningen i BUPL

Beskrivelse:

Faglig ledelse handler om at udvikle og aktivere fagligheden i organisationen til at understøtte indfrielsen af organisatoriske målsætninger. Det er lettere sagt end gjort, og denne workshop handler om nogle af udfordringerne, der er forbundet med at lykkes med faglig ledelse. Via ny forskning og praksisperspektiver adresserer vi i fællesskab mulige måder at håndtere udfordringerne.

Hvordan kan du organisere distribueret ledelse?

Deltagere:

 • Lone Lyrskov, kommunaldirektør, Silkeborg Kommune
 • Mette Schulz Laursen, ledelses- og organisationskonsulent, Silkeborg Kommune
 • Charlotte Jonasson, lektor, Aarhus Universitet

Beskrivelse:

Distribueret ledelse handler om, at formelle ledere og medarbejdere deles om at udøve ledelse. For at lykkes med distribueret ledelse i offentlige organisationer, skal delingen af ledelse organiseres og afstemmes opadtil, nedadtil og udadtil. I denne workshop får deltagerne en kort introduktion til afstemt distribueret ledelse. Dernæst præsenterer Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Silkeborg Kommune, det strategiske perspektiv på arbejdet med distribueret ledelse i hel kommune. Det bliver suppleret af Mette Schulz Laursen, ledelses- og organisationskonsulent i Silkeborg Kommune, der vil belyse indsigter i processen samt, hvilke opmærksomhedspunkter man med fordel kan have både før, under og efter implementeringen af arbejdet med distribueret ledelse. 

Effekterne af ledelse - vigtigheden af værdioverensstemmelse

Deltagere:

 • Tine Eriksen, seniorforsker, VIVE
 • Stefan Møller Christiansen, Børn- og ungechef, Aarhus Kommune

Beskrivelse:

Hvad er effekterne af ledelse, når vi giver ledere ledelsestræning? Er der særlige forudsætninger for, at ledelse kan påvirke medarbejderne? Begge spørgsmål er relevante, når vi vil prøve at forstå, hvad ledelse egentlig er, og hvordan ledelse kan gøre en forskel for organisationen. I perioden 2014-2015 modtog 673 ledere i offentlige og private organisationer ledelsestræning igennem et stort randomiseret forsøg. Men hvad skete der egentlig ude på arbejdspladserne – hvordan blev undervisningen omsat til ledelse, og hvordan påvirkede det medarbejderne?

Workshoppen kombinerer indsigterne fra den efterfølgende registerforskning om medarbejderfastholdelse og sygefravær med personlige oplevelser og anekdoter fra en af lederne, der deltog i projektet. Resultaterne af registeranalyserne peger især på vigtigheden af værdioverensstemmelse for, at ledelse kan påvirke medarbejderne. Det giver anledning til en diskussion af, hvilke rekrutteringsstrategier der er hensigtsmæssige, når vi ansætter nye ledere og medarbejdere.  

Hvordan kan lederuddannelse bidrage til bedre ledelse?

Deltagere:

 • Bente Bjørnholt, seniorforsker, VIVE
 • Niels Ejersbo, vicedirektør for videreuddannelse - ledelse, organisation, forvaltning, Københavns Professionshøjskole
 • Natascha Mannemar Jensen, Driftschef, Aarhus Kommune

Beskrivelse:

Der bliver foretaget store investeringer i uddannelse af offentlige ledere med henblik på at styrke offentlig ledelse og understøtte værdiskabelse i den offentlige sektor. Men hvad skal der til for, at disse målsætninger bliver realiseret? Denne workshop sætter fokus på netop det spørgsmål. Vi drøfter, hvornår og hvordan lederuddannelser kan bidrage til at skabe værdi i den offentlige sektor. Afsættet for workshoppen er konklusionerne fra den arbejdsgruppe, som Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i forbindelse med eftersynet af de offentlige lederuddannelser. 

- 12.45 -
Frokost
- 13.45 -
3. runde. 6 sessioner - du vælger én på dagen

 

Organisationsudvikling i den offentlige sektor: Hvordan udvikler ledere og medarbejdere sig sammen under kriser?

Deltagere:

 • Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Laura Bundgaard, organisationskonsulent, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Helle Ohlsen, tilbudsleder, Udviklingscenter Vest, Esbjerg Kommune
 • Nina Aabech, sektionsleder, Rigspolitiet - Koncern IT
 • Christian Skyt, Politikommissær og efterforskningsleder, Sydøstjyllands Politi

Beskrivelse:

På denne workshop dykker vi ned i nogle af de første resultater fra ledelsescenterets store felteksperiment om organisationsudvikling i den offentlige sektor (VUOS-projektet). 

I eksperimentet gennemfører vi organisationsudviklingsforløb om målsætningsorienteret ledelse, motivation eller distribueret ledelse blandt både medarbejdere og ledere i forskellige offentlige organisationer. Mange af udviklingsforløbene har fundet sted under COVID-19-krisen, og på workshoppen hører vi fra nogle af de ledere, der har lagt ”data” til resultaterne og får deres refleksioner på ledelse under krisen. Du vil få indsigt i, hvordan du selv kan påbegynde din egen organisationsudvikling med konkrete redskaber fra forskningsprojektet.

God ledelse i det offentlige og det private – ligheder og forskelle

Deltagere:

 • Moderator: Mads Leth Jakobsen, lektor og vicecenterleder, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Louise Gade, Executive Vice President, HR, Salling Group
 • Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Lars Dahl Pedersen, adm. direktør, Privathospitalet Mølholm

Beskrivelse:

God ledelse er vigtigt i både den offentlige og den private sektor. Men er god ledelse i sin essens det samme på tværs af sektorer, eller er der væsentlige forskelle? Spørgsmålet er helt centralt for muligheden for lederes sektorskift, lederudvikling og offentligt-privat samarbejde. I dette panel vil tre topledere med erfaring fra både den offentlige og den private sektor give deres bud på, hvad god ledelse er i de to sektorer. Dette vil ydermere blive sat i perspektiv af forskningsviden om ligheder og forskelle i ledelse i den offentlige og den private sektor. 

Ledelse på tværs af komplekse udfordringer

Deltagere:

 • Anne-Mette Lyhne Jensen, afdelingschef, Justitsministeriet (billede mangler)
 • Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør, Vejle Kommune
 • Per Bennetsen, regionsdirektør, Region Sjælland
 • Jonatan Schloss, direktør, Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Karen Ingerslev, kontorchef, Koncern HR udvikling, Region Midtjylland

Beskrivelse:

Mange problemer går på tværs af grænser inden for organisationer, offentlige sektorer og ud til den private sektor. Det gælder eksempelvis klimaudfordringer, sundhedsopgaver, og senest har COVID-krisen illustreret, hvordan komplekse kriser kræver ledelse på tværs af organisatoriske grænser. Sammenhæng kræver både stærk ledelsesmæssig retning og opbakning, og  at man på alle niveauer har rum til at træffe tværgående beslutninger. Men hvordan kan ledelse i praksis understøtte det tværgående ansvar, når der skal tages hensyn til lovgivning, økonomi og egne målsætninger? På workshoppen diskuterer vi, hvordan man som leder kan understøtte organisationer, der udøver, træner og fastholder tværgående ledelse og samarbejde. 

Fra fagprofessionel til leder – nye roller, identiteter og udfordringer

Deltagere:

 • Mathilde Cecchini, adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Karina Bækby Houborg, ledende overlæge, ph.d., MBA, Intensiv, Aarhus Universitetshospital

Beskrivelse:

Temaet for denne session er, hvad der sker med frontlinjelederes selvforståelse, når de går fra at være fagprofessionelle til at være ledere af fagprofessionelle. Vi vil diskutere forskningen om lederidentitet og faglig identitet samt høre et erfaringsoplæg fra Karina Bækby Houborg, som er ledende overlæge på Intensiv afdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Recruitment in the digital era

Deltagere:

 • Florian Keppeler, adjunkt, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet (med start 1. maj 2022)

Sproget for sessionen er engelsk. 

Beskrivelse:

Manglen på arbejdskraft er til at få øje på rundt omkring på landets arbejdspladser. I fremtiden bliver evnen til at kunne rekruttere motiverede og kompetente medarbejdere både mere relevant og mere udfordrende. Vi ser ind i en fremtid, hvor mange medarbejdere går på pension og, hvor ansøgningsbunkerne kan virke faretruende små. 

Hvordan kan arbejdsgivere imødegå disse udfordringer? Hvordan kan digitale værktøjer hjælpe med at tiltrække og udvælge nye talenter? Hvilken rolle spiller kunstig intelligens (AI) i nuværende rekrutteringstendenser som fx ’direct sourcing’? 

På denne workshop diskuterer vi resultaterne fra et forskningsprojekt, der har brugt AI-baseret software til at identificere og kontakte mulige kandidater til en stilling i en offentlig organisation. Vi kommer til at diskutere styrker, svagheder, muligheder og trusler ved digital rekruttering samt, hvilke handlemuligheder ledere har i morgendagens kamp for rekruttering.   
 

”Vilde problemer” kan ikke løses i siloer - fra resiliente responser til strategisk agilitet

Deltagere:

 • Claus Elmholdt, Cand.Psych., ph.d., lektor ved Aalborg Universitet, direktør og stifter i LEAD
 • Kristian Dahl, Cand.Psych., direktør og stifter i LEAD
 • Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og tidl. medlem af ledelseskommissionen

Beskrivelse:

Under COVID-19 krisen så vi masser af eksempler på resiliente offentlige organisationer – med evnen til at tilpasse sig som respons på pres, kriser og modgang. Det piplede frem med gode historier om resiliente modsvar. Vi så hurtig og smidig koordinering af samarbejde på tværs af normalt adskilte faglige og organisatoriske siloer. Vi så digitale arbejdsformer, der tog kvantespring. Og vi så, at normalt tidskrævende innovationsprocesser blev reduceret fra kvartaler til uger. 

Kriser kan blive vendepunkter, hvor man tager sit liv – eller sin organisation – op til overvejelse. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver bevidste handlinger at omsætte sporadiske erfaringer med resiliente responser til organisatorisk læring. I denne session tager vi afsæt i et forskningsbaseret rammeværk og inddrager et praktisk eksempel fra Viborg Kommunes eksperimenter med et sammenhængslaboratorium. Vi sætter fokus på, hvordan man kan arbejde strategisk med at udvikle en agil tværgående praksis, som kan adressere komplekse ’vilde problemer’, der ikke kan løses i faglige og organisatoriske siloer. Og samtidig en praksis der kan styrke den organisatoriske resiliens, så man står bedre rustet næste gang, en krise rammer organisationen.
 

- 14.45 -
Pause


- 15.15 -
Karismatisk ledelse: Indsigter for offentlige ledere

John Antonakis, professor, University of Lausanne, Schweiz

Sprog: engelsk

Ledere kan hive forskellige redskaber op fra værktøjskassen, når det handler om at øge chancerne for at opnå målsætningerne. Nogle af disse værktøjer retter sig mod at styrke medarbejdernes indre motivation, og et af dem er karisma. Brugen af karisma gør dit budskab mere levende, og budskabet forankrer sig bedre i modtagernes hukommelse. Ved at bruge karisma aktivt i din ledelse kan du tale til dine medarbejderes, kollegaers og din egen leders følelser og derigennem fremhæve vigtige værdier i dit budskab. 

Baseret på helt ny forskning vil professor John Antonakis fra University of Lausanne i Schweiz vise dig, hvordan karisma kan skabe følgeskab. Den nye forskning viser, at karisma er klar til at tage konkurrencen op med andre redskaber fra værktøjskassen – fx resultatløn. John Antonakis har eksempelvis sammen med en række andre forskere for nylig vist, at karismas positive betydning for resultatopnåelse er sammenlignelig med den betydning, som resultatløn kan have. Karisma koster bare mindre. 

Givet at resultatløn kan være svært at anvende i den offentlige sektor, er karisma værd at blive klogere på for offentlige ledere på alle niveauer. Og det kan du blive i denne key note på årets ledelseskonference.

Key noten vil blive efterfulgt af en samtale mellem John Antonakis og Poul Aaes Nielsen, der er lektor i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.- 16.00 -
Reception og networking
Se hvem du kan møde i løbet af konferencen

H.M. Kong Frederik

  

Åbningstale ved Hans Majestæt Kong Frederik

Ledelsescenteret åbnede i maj 2018 i anledning af Hans Majestæt Kong Frederiks 50 års fødselsdag. Ledelsescenteret er muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond. Hans Majestæt Kong Frederik er medlem af ledelsescenterets styringskomité.