Aarhus Universitets segl

Tværgående ledelse af digitalisering i den offentlige sektor

Baggrund for projektet

Digitalisering bliver ofte set som et essentielt værktøj til at forbedre den offentlige sektor. Men den enkelte offentlige enhed og organisation står ofte over for udfordringer, som den ikke kan løse alene – som f.eks. klimaudfordringer. Derfor er der behov for ledelse på tværs af grænser – både internt i de ofte store offentlige organisationer, men også på tværs af organisatoriske grænser. Dette kalder på en ny form for ledelse, der i højere grad fokuserer på digitalisering på tværs af grænser. Her er det nødvendigt at se på det samlede økosystem af enheder, organisationer og virksomheder ift., hvordan man sikrer tværgående ledelse og koordinering af disse inter-organisatoriske samarbejder og strategier, der skal til for at skabe disse komplekse digitale løsninger.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Dette projekt fokuserer på tværgående ledelse og styring af samarbejdet mellem forskellige enheder både internt i organisationer og på tværs af organisationer. Empirisk undersøger projektet, hvordan der bliver skabt digitale løsninger til at løse komplekse samfundsmæssige problemstillinger. Problemstillingerne kalder på tværgående samarbejde og ledelse, da de digitale løsninger kræver koordinerede indsatser på tværs af organisatoriske grænser. Fokus retter sig mod Aarhus Kommune på to måder:

  1. Hvordan arbejder man ledelsesmæssigt med at skabe innovative, digitale løsninger inden for forskellige enheder i kommunen.
  2. Hvordan foregår det tværgående samarbejde med private virksomheder, andre kommuner, regionen mv. med fokus på tværgående digitale løsninger.

Metodisk bliver projektet gennemført som et stort etnografisk studie. Fokus vil være på at afdække, hvilken ledelsespraksis der kan skabe tværgående samarbejde og koordinering. Studiet strækker sig over en treårig periode: 2021-2023. Dataindsamlingen består af interviews og observationer af bl.a. møder i forskellige enheder i Aarhus Kommune samt hos deres samarbejdspartnere. Projektet er finansieret af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og vil være et projekt mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Derudover vil der være et samarbejde med forskere med lignende projekter fra hhv. Warwick University og Hanken University.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af professor Jesper Rosenberg Hansen fra Institut for Virksomhedsledelse (AU), mens hovedparten af dataindsamlingen gennemføres af postdoc Madalina Pop fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (AU Herning).