Aarhus Universitets segl

Rekrutteringspraksis i offentlige organisationer

Baggrund for projektet

Rekruttering er en af de vigtigste ledelsesopgaver. Medarbejderne er kerneressourcen i næsten alle offentlige organisationer, og organisationernes resultater afhænger af medarbejdernes evner, motivation og indsats. At kunne tiltrække, rekruttere, on-boarde og fastholde dygtige medarbejdere er derfor en helt afgørende forudsætning for at skabe succesfulde offentlige organisationer. Det gælder både når den stabile drift skal sikres, men også i forandringssituationer, hvor nye muligheder og udfordringer ofte kræver, at organisatorisk omstilling sker gennem rekruttering af nye typer medarbejdere med de rette kompetencer.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Der findes overraskende lidt forskningsbaseret viden om rekruttering i offentlige organisationer i Danmark såvel som internationalt. Med dette projekt vil vi adressere denne mangel. Formålet er at forstå, hvilke rekrutteringspraksisser, der anvendes, identificere forskelle og ligheder i rekrutteringspraksis mellem forskellige typer af organisationer eller myndigheder, samt ikke mindst, studere konsekvenser af forskellige typer rekrutteringspraksis.

Vi definerer rekruttering bredt og begrebet inkluderer derfor hele processen fra, at en stilling annonceres til en ny medarbejder er ansat og fungerer i organisationen. Det vil sige, at tiltrækning af ansøgere, ansættelsesproces samt on-boarding er en del af undersøgelsen.

Projektet bidrager med ny viden på et vigtigt, men underbelyst område. Der findes ikke noget samlet overblik over rekrutteringspraksisser i forskellige organisationer i dag. Disse processer er typisk lukkede og må tage hensyn til diskretion og anonymitet blandt ansøgere, hvilket betyder, at offentlige ledere har svært ved at lære fra andre eller afprøve alternative metoder.

Vi vil for eksempel undersøge, hvordan rekruttering varierer mellem forskellige organisationstyper og på tværs af landet (by/land). Projektet sigter desuden mod at relatere de forskellige dele af rekruttering til forskellige organisatoriske outcomes. Samlet vil undersøgelsen bidrage med ny viden, der understøtter, at ledere i højere grad kan træffe kvalificerede beslutninger omkring rerutteringsmetoder i forskellige situationer.

Projektet tager udgangspunkt i en stor spørgeskemaundersøgelse til afdækning af, hvordan rekruttering foregår i offentlige organisationer. For at få et så validt og dækkende billede som muligt, vil vi fokusere på rekruttering som det rent faktisk foregår i de ”udførende led”. Det vil sige, at vi er interesserede i hospitalsafsnittet, skolen og plejehjemmet og ikke overordnede HR-politikker i en region eller den kommunale forvaltning.

Dataindsamlingen er baseret på en stor stikprøve af offentlige organisationer i kommuner, regioner og staten, hvor lederne besvarer et spørgeskema om deres rekrutteringspraksis, når der ansættes nye medarbejdere.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af professor Anders Villadsen som gennemføres i tæt samarbejde med lektor Ann-Kristina Løkke Møller og med inddragelse af andre relevante forskere i ledelsescenteret. Du kan læse mere om projektet her