Aarhus Universitets segl

Nye samarbejds- og organiseringsformer i folkeskolen

Baggrund for projektet

Organisering og ledelse af det fagprofessionelle samarbejde er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af den danske folkeskole. Elevernes læring og trivsel forventes at afhænge af, hvordan lærere og pædagoger samarbejder om at styrke undervisningskvaliteten. Samtidig kan samarbejdet også understøtte de fagprofessionelles motivation og oplevede kompetencer. Udgangspunktet for dette projekt er derfor at undersøge, hvordan og i hvilket omfang de fagprofessionelle samarbejder, hvilke effekter samarbejdet har, og hvordan det bedst kan understøttes organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Over de senere år er der i stigende grad kommet fokus på det læringsorienterede fagprofessionelle samarbejde i den danske folkeskole. Under overskriften ”professionelle læringsfællesskaber” er kernen i samarbejdet elevernes faglige og sociale udvikling med afsæt i data og forskningsbaseret viden. Der er dog mangel på viden om effekterne af den massive investering fra offentlige og private midler i at udvikle det fagprofessionelle samarbejde. Samtidig savner vi svar på, hvad der organisatorisk og ledelsesmæssigt skal til for at opnå positive resultater.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Formål og metode

SAMFO projektet vil undersøge forskellige former for fagprofessionelle samarbejder og deres effekter på både lærer- og elevforhold i den danske folkeskole. Formålet er at identificere, hvordan samarbejdet kan fremme elevernes læring og trivsel samt lærernes motivation, oplevede kompetencer og undervisningspraksis. Projektet benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder, og det består konkret af fire delprojekter:

  1. En kortlægning af eksisterende studier samt udbredelse og indhold af forskellige former for professionelt samarbejde i den danske folkeskole.
  2. Et kvalitativt studie af, hvordan lærere og pædagoger samarbejder, og hvilken betydning samarbejdet har for undervisningskvaliteten og de fagprofessionelle kompetencer.
  3. Et mixed methods studie af effekterne af ledelse og kompetenceudvikling på det fagprofessionelle samarbejde og effekterne heraf.
  4. Et kvantitativt tidsserie studie af effekterne af fagprofessionelt samarbejde på elevernes læring og trivsel samt på de fagprofessionelles praksis og motivation.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af professor Lars Qvortrup (DPU) i samarbejde med seniorforsker Bente Bjørnholt (VIVE) og lektor Anne Mette Kjeldsen (AU). Projektgruppen består derudover af ph.d.-studerende Mathias Merrild Roerup Thorborg (DPU), forsker Mads Thau (VIVE) og adjunkt Jakob Majlund Holm (AU). Projektet er støttet med 4,990 mio. kr. fra AP Møller Fondens folkeskoledonation i perioden 2020-2023.