Aarhus Universitets segl

Matterhorn - Ledelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Baggrund for projektet

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen. Matterhorn er et forsknings- og ledelsestræningsprojekt, som sætter fokus på ledelsestræning i håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Projektet er et samarbejde mellem Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Vi befinder os i en tid, hvor det er svært at rekruttere og fastholde tilstrækkeligt mange offentligt ansatte, herunder i sundhedsvæsenet. Mange ansatte oplever et højt arbejdspres og et udfordrende arbejdsmiljø, som kan resultere i blandt andet stress og udbrændthed. Forskning peger på, at et godt psykisk arbejdsmiljø kan udgøre en "stay-faktor", der kan bidrage til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, og at ledelsesadfærd har betydning for medarbejdernes trivsel.  Det er dermed en afgørende ledelseskompetence at have viden og et handlingsrepertoire ift. ledelse af det psykiske arbejdsmiljø. Forskningen peger imidlertid på, at mange ledere oplever at mangle selvtillid og kompetencer til at adressere stress, trivsel og relaterede problemstillinger. Derudover mangler der systematisk forskningsmæssig viden om relevant ledelsesadfærd, og der er behov for forskning i effekten af at træne ledere indenfor håndtering af psykisk arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Formålet med forskningsprojektet er med udgangspunkt i eksisterende forskning på området at udvikle viden om, hvorvidt det at træne ledere i viden og kompetencer rettet mod trivsel og psykisk arbejdsmiljø har en effekt på lederes selvtillid, oplevede kompetencer og medarbejderes psykiske arbejdsmiljø samt både ledere og medarbejderes trivsel. 

Projektet vil gennem et lodtrækningsbaseret, forsinket interventionsstudie teste effekterne af at give funktionsledere på sundhedsområdet med personaleansvar systematisk ledertræning med fokus på at klæde dem bedre på til at lede trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Træningsforløbets indhold vil være informeret af et pilotprojekt, en række kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2022 blandt alle funktionsledere med personaleansvar i Region Midtjylland. I projektet deltager 200 ledere, som er lodtrukket til at modtage ledelsestræning i 2023 eller i 2024. Ledelsestræningen er holdbaseret og består af fem moduler med 20 deltagere i hver gruppe tilknyttet to undervisere samt træningssessioner i mindre grupper mellem hvert modul.

Til at evaluere effekten af træningen på leder- og medarbejderniveau anvendes både kvantitative og kvalitative metoder. Herudover evaluerer projektet de evt. barrierer og faciliterende organisatoriske faktorer, den kan have indflydelse på implementering af træningen i ledernes dagligdag. De deltagende ledere vil blive fulgt med interviews og spørgeskemaer. Ledernes medarbejdere følges med spørgeskemaer og i registre.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af Vita Ligaya Dalgaard fra Psykologisk Institut og Therese Aalborg Grupe fra Region Midtjylland. Christian Bøtcher Jacobsen er projektansvarlig professor. Du kan også læse om projektet her.