Aarhus Universitets segl

Ledelsesautoritet i højt specialiserede offentlige organisationer:

Implementering af ny lægelig ledelsesstruktur på hospitalerne

  

Baggrund for projektet

De stadigt større hospitaler, afdelinger og arbejdsfællesskaber samt den konstante udvikling i sundhedsvæsenet og stigende efterspørgsel på sundhedsydelser har udfordret ledelsesarbejdet på hospitalerne. I forsøget på at skabe bedre forudsætninger for ledelsesarbejdet på sygehusene, fastsætter lægernes overenskomst fra 2021 en ny stillingsstruktur, som giver mulighed for at oprette nye stillinger for ledende overlæger, som bl.a. kan blive tildelt formelt ledelsesansvar for forskning, uddannelse, kvalitet og personale- og afsnitsledelse. De tidligere ledende overlæger har skiftet titel til cheflæger med ansvar for den overordnede afdelingsledelse. Disse ændringer kan flytte fordelingen af ledelsesautoritet og betyde, at den lægelige ledelse på hospitalsafdelingerne fremover kommer til at bestå af et ledelsesteam bestående af de ledende overlæger på afdelingen samt cheflægen. Et centralt aspekt af reformen er, at der inden for de overordnede rammer er rig mulighed for, at hospitaler og afdelinger indretter sig på den måde, som de vurderer, giver bedst mening for dem. 

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Der er generelt brug for undersøgelser af, hvad der påvirker fordelingen af ledelsesautoritet i højt specialiserede offentlige organisationer, samt hvilken betydning denne fordeling har for både ledere og medarbejdere i denne type af offentlige organisationer. Implementeringen af den nye lægelig ledelsesstruktur i forbindelse med den nye overenskomst fra 2021 er en unik mulighed for at undersøge dette. 

Dette projekts formål er derfor:

  • At kortlægge hvordan ledelsesautoriteten på hospitalsafdelingerne fordeles efter implementeringen af den nye lægelige ledelsesstruktur.  
  • At undersøge hvilke faktorer der påvirker fordelingen af ledelsesautoriteten. 
  • At undersøge hvilken betydning fordelingen af ledelsesautoritet har for ledernes mulighed for at bedrive ledelse, deres ledelsesidentitet samt for hvor velfungerende de nye ledelsesteams er.
  • At undersøge hvilken betydning fordelingen af ledelsesautoritet har for medarbejdernes syn på ledelsen og dennes beslutninger samt på deres motivation og trivsel.

Ovenstående belyses via en spørgeskemaundersøgelse i 2023 blandt cheflæger, ledende overlæger samt læger uden ledelsesansvar. Spørgeskemaundersøgelsen informeres af en interviewundersøgelse samt af tidligere undersøgelser. 
 

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af professor Christian Bøtcher Jacobsen (christianj@ps.au.dk)  og adjunkt Mathias Rask Østergaard-Nielsen (mathiasoestergaard@ps.au.dk). Projektet foregår i samarbejde med VIVE og Syddansk Universitet.